Каниско Технолоджи Блог
Пост от уроците на Хайди от Bricsys

Уроците на Хайди – Част 25: Директно моделиране

Поредицата ни от статии продължава с разглеждането на BricsCAD. Ако сте бивш потребител на AutoCAD, сигурно си мислите, че BricsCAD много прилича на AutoCAD. И това е така, заради много причини. Можете да използвате повечето от същите команди и работни процеси, с които сте запознати от опита ви с AutoCAD. Но, съществуват и някои разлики, една от които е Директното моделиране.

BricsCAD предлага функционалност за интуитивно директно моделиране за редактиране на ACIS твърдотелни обекти и геометрични повърхности. Ще намерите повечето от тези инструменти в Quad курсора, както и в менюто Direct Modeling и лентата с инструменти. Ако предпочитате да въвеждате команди в Командния ред, започнете с въвеждането на DM, за да изведете списък с команди за директно моделиране.

Инструменти за Директно моделиране

Всички операции за директно моделиране са интерактивни. Резултатите от операцията се визуализират динамично, докато местите курсора. Можете да нанесете операции за директно моделиране към всички ACIS твърдотелни обекти, независимо дали са създадени в BricsCAD или сте ги импортирали от друг софтуер за моделиране. Освен това, можете да комбинирате директното моделиране със стандартни операции за моделиране на твърдотелни обекти, включително и онези, които разгледахме в предишната статия.

Push/Pull

Инструментът PushPull (команда DMPUSHPULL) добавя или премахва обем от твърдотелен обект като премества маркираното лице. Ако издърпате лицата извън модела, се добавя обем. Ако избутате към модела, се изважда. Командата може да замени двуетапния процес на стандартните инструменти за 3D редактиране, който изисква от вас първо да изберете обем и след това да го извадите. Можете дори да размножавате лица върху различни повърхнини, за да обедините няколко операции в една.

Инструмент за Директно моделиране Push/Pull

PushPull разбира връзката на съседните лица и реагира по съответния начин.

Инструмент за Директно моделиране Push/Pull

Move

Инструментът за директно моделиране Move (команда DMMOVE) ви позволява да местите твърдотелни обекти, лица или ръбове на твърдотелни обекти или подложки като зададете основна точка и втора точка (вектор). Можете да създавате различни резултати, дори да посочите един и същ вектор за движение в зависимост от това, което е избрано.

В следващия пример, избраният ръб се движи нагоре по ос Z към най-горната част на модела.

Инструмент за Директно моделиране Move върху ръб

Същата базова точка и втора точка са определени за дефиниране на вектора на движение в следващия пример. Въпреки това, вместо ръба е избрано лицето.

Инструмент за Директно моделиране Move върху лице

Ако изберете целия обект, DMMOVE действа също както стандартната команда MOVE.

Инструмент за Директно моделиране Move върху обект

Rotate

Инструментът за директно моделиране Rotate (команда DMROTATE) завърта лице или твърдотелен обект около дадена ос. В следващото изображение, избраното лице се върти около левия си ръб под определен ъгъл.

Инструмент за Директно моделиране Rotate

Можете да постигнете подобни резултати ако изберете десният ръб на лицето и го преместите вертикално като използвате инструмента за директно моделиране Move. Избирането на най-правилният инструмент често зависи от това, което знаете. В горният пример, може би знаете ъгъла на наклона, но не и разстоянието, което ви е необходимо за вдигане на десния ръб.

Extrude

Инструментът за директно моделиране Extrude (команда DMEXTRUDE) създава 3D твърдотелни обекти или 3D повърхнини като изтегля затворени 2D обекти, лица на 3D твърдотелни обекти, региони или затворени граници. Той може да добавя или да премахва обем ако го издърпате или избутате към твърдотелен обект.

Инструмент за Директно моделиране Extrude

Revolve

Инструментът за директно моделиране Revolve (DMREVOLVE) създава 3D твърдотелни обекти като завърта затворени 2D обекти, лица или твърдотелни обекти или региони около дадена ос. Той може да добавя или премахва обем ако го издърпате или избутате към твърдотелен обект.

Инструмент за Директно моделиране Revolve

Thicken

Инструментът за директно моделиране Thicken (команда DMTHICKEN) създава 3D твърдотелни обекти като добавя дебелина към повърхнини, лица на 3D твърдотелни обекти и региони. В следващия пример той работи подобно на DMEXTRUDE при избиране на лице от твърдотелен обект. Въпреки това, вместо да добавя или премахва обем от твърдотелния обект, DMTHICKEN създава нов, отделен твърдотелен обект.

Инструмент за Директно моделиране Thicken

DMTHICKEN дори ви позволява да добавяте дебелина към функционални модели включително линии, полилинии, окръжности, елипси, дъги, спирали и криви.

Инструмент за Директно моделиране Thicken функционални обекти

Fillet

Инструментът за директно моделиране Fillet (команда DMFILLET) създава закръгление между съседни лица, които споделят остър ръб. Ако изберете съседни лица, той автоматично слива закръгленията там, където се пресичат.

Инструмент за Директно моделиране Fillet

Chamfer

Инструментът за директно моделиране Chamfer (команда DMCHAMFER) създава равномерно скосяване между съседни лица, които споделят един остър ръб. Ако изберете съседни лица, той автоматично слива скосяванията там, където се пресичат.

Инструмент за Директно моделиране Chamfer

Twist

Инструментът за директно моделиране Twist (DMTWIST) модифицира 3D твърдотелен обект, повърхнина или регион като го усуква по продължението на дадена ос. Вие избирате началото и края на усукването и ъгъла, по който искате да усуквате. Допълнителна опция ви позволява да контролирате продължителността между усуканите и не-усуканите части на твърдотелния обект.

Инструмент за Директно моделиране Twist

Има толкова много неща, които може да направите с Twist. Освен това е бързо и забавно да го използвате.

Инструмент за Директно моделиране Twist примери

Ако не вярвате колко е лесно, погледнете това видео, за да видите Twist в действие!

Приспособления за директно моделиране

В допълнение към инструментите за директно моделиране, които описахме по-горе, Bricsys предлага няколко инструмента, които ще ви помогнат да поправите модели ако срещнете проблеми. Обърнете се към помощната система за повече информация.

Simplify

Инструментът Simplify (команда DMSIMPLIFY) премахва ненужни ръбове и върхове, слива нагънати ръбове и заменя геометрията на лица и ръбове с аналитични повърхнини и криви, ако е възможно в потребителски зададените отклонения.

Добра практика е да стартирате Simplify на всякаква 3D твърдотелна геометрия, която импортирате от други програми.

Stitch

Инструментът Stitch (команда DMSTITCH) преобразува набор от региони и повърхнинни обекти, които свързват непроницаема зона с 3D твърдотелен обект.

Audit

Инструментът Audit (DMAUDIT) поправя несъответствия в 3D геометрията, поддържани от ACIS ядро (3D твърдотелни обекти, повърхнини).

Добра практика е да изпълните командата Audit върху 3D геометрия, която сте импортирали от други програми.

Какво следва?

Инструментите за 3D моделиране в BricsCAD правят прехода от AutoCAD към BricsCAD изключително лесен. За да е сигурна, че разбира изцяло инструментите, Хайди е решила да моделира своят дом от нулата. Започнала е със първични твърдотелни обекти и след това е използвала широкия набор от инструменти за редактиране, за да завърши екстериора. Ако с BricsCAD Pro ви се струва лесно, изчакайте да стигнем до Platinum с BIM модула. Но, ще трябва да изчакаме още, защото има още много неща, които можем да направим с BricsCAD Pro.

Директно моделиране на къща

В следващата статия ще разгледаме инструментите за сечения. Те са полезни при моделиране на интериора.

Поглед назад

Ако сте пропуснали предишните статии за BricsCAD, не е късно да наваксате. Първо, научете за функционалността в BricsCAD Classic. След това, продължете към BricsCAD Pro. Всичко което научите за Classic важи и за Pro.

За Хaйди Хюит – След 26 години в Autodesk, тя започва работа в Bricsys на позицията User Success Manager. Хайди отговаря за това потребителите на BricsCAD да извлекат най-голяма полза от продукта за възможно най-кратко време. През годините в които е работела за Autodesk тя е заемала позиции като специалист по обученията и технически маркетинг мениджър.