Каниско Технолоджи Блог

Изометрично изчертаване

Изометричното изчертаване е нещо, което техническите илюстратори използват всеки ден, но колко често сте се замисляли от къде е произлязло или защо се използва?

Какво представлява изометричното изчертаване?

пример за различните стилове изчертаване
Примери за различните видове стилове на изчертаване

Изометричното изчертаване произлиза от гръцките думи „ίσο μέτρο“, което означава еднакви размери. Това е така, защото ъгъла между x, y и z осите е 120°. Това е вид аксонометрична проекция (няма съкращение). С други думи: всички линии на дадено лице са начертани под еднакъв ъгъл.

Предимството на такъв вид чертане е, че обекта може да бъде свободно завъртян, препозициониран и преориентиран без да се изчертава наново. Също така, няма промяна по отношение на мащаба, когато обекта е преместен напред или назад. При други техники за чертане като изгледи в перспектива, наклон или диаметрално не е възможно вече начертаните елементи да бъдат използвани повторно. Те трябва да бъдат начертани отначало.

При BricsCAD, инструмента LookFrom автоматично подравнява всеки чертеж към изометричен изглед, стига стойността на перспективата да е зададена на „off” <0>. Също така, можете да генерирате автоматично изометрични изгледи като използвате командата за чертане VIEWBASE. Използвайте панел Properties, за да промените ъгъла на лещата към изглед в перспектива.

изометричен изглед и изглед в перспектива
Сравнение между изометричен изглед и изглед в перспектива. Забележете, че изометричния обект остава същия, независимо от позицията му в чертежа.

Малко предистория

Проф. Уйлям Фариш от университета в Кеймбридж е бил първият, който е определил правилата за изометрично чертане, когато е публикувал статията си: „В изометрична перспектива“, през 1822 г. Поради тази причина, той често е сочен като създателя на изометричното чертане. Въпреки това, изометричното и аксонометричното чертане са съществували много преди това. Тази техника е често срещана в древното китайско изкуство. „По реката по време на фестивала Qingming“ е известен пример за това.

Древен пример за аксонометричен чертеж. Обърнете внимание как промяната в мащаба създава усещане за перспектива, въпреки че ъгъла на лицата остава същия. Това води до интересно изкривяване на лодките. Zhang Zeduan, “Qingming shanghe tu”. Fu Xinian, ed. Zhongguo meishu quanji, Liang Song huihua, shang (Series Vol. 3). pl. 51, pp.130-131, 134. Колекция на Националния музей в Пекин. Обработка на цвета и контраста.

Вероятно най-актуалното и достойно възприемане на изометричното чертане може да бъде проследено, както по-голяма част от съвременния дизайн и архитектура, до Баухаус. Theo van Doesburg и Herbert Bayer често използват аксонометрична перспектива в своите архитектурни чертежи. Това донякъде е било шокиращо за архитектурното общество тогава и все още не е типично за архитектурното чертане днес. Липсата на перспектива превръща концептуалните чертежи в модернистични произведения на изкуството.

аксонометрична проекция
Цветна аксонометрична проекция, частен дом, 1923 г.

Проблеми

Изометричното чертане може да означава, че даден чертеж може да се преработи бързо и лесно. Проблемът с изометричното чертане е там, че без усещане за перспектива, обекта може да се появи на различно място от това, на което е в действителност. Това може да затрудни работата в CAD!

изометрично изчертаване

Може да бъде полезно да се използва изглед в перспектива по време на CAD моделиране, тъй като то дава възможност на потребителя да види 3 от които и да е 4 стени, както и пода и тавана на дадена стая едновременно. При изометричните и аксонометричните изгледи е възможно да се видят само 2 от 4-те стени и само пода или тавана.

изглед в перспектива и изометричен изглед
Ляво: изцяло изометричен изглед. Само 3 от 6-те страни на дадена стая са видими. Дясно: изглед в перспектива. Едновременно се виждат 3 страни, пода и тавана дадена стая.

Не просто изчертаване на линии

Ако си мислите, че изометричното чертане е ограничено само до изчертаване на черни и бели линии, то тогава грешите!

При видео игрите често се използва изометрична перспектива, тъй като тя позволява на дизайнерите да използват 3D дизайн без да изчисляват сложни изчисления, съкращения и различни изгледи на камерата. При игрите с 8 и 16-битова графика, това е било изключително важно. С развитието на конзолите, игрите при които играча трябва да има цялостен поглед върху пространството за игра, като  The Sims и Age of Empires се използват изометричните изгледи.

снимка от играта The Sims 4
Собственик на снимката: BagoGames

С навлизането на игрови конзоли с по-висок капацитет, това стана по-рядко използвано. Въпреки това, изометричния изглед наскоро се е подновил при мобилните телефони. Много от вас са запознати с играта FarmVille. Мобилните игри често използват този стил, тъй като изометрично начертаните обекти са по-лесни за създаване, използват по-малко изчислителна мощ и по-малко батерия. Конзолните игри от по-висок клас като Shadowrun и Invisible Inc. използват псевдо-изометричен изглед, за да изпъкват стилистично.

Повишава се и броя на дизайнерите, които използват изометрични чертежи, за да създадат някои наистина иновативни и интересни творби. Те създават модерни чертежи, които оставят линиите на заден фон.

изометрично изчертаване
Собственик на изображението: German Kopytkov

Искате ли да използвате силата на BricsCAD за своите изометрични чертежи?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.