Каниско Технолоджи Блог
Пост от уроците на Хайди от Bricsys

Уроците на Хайди – Част 7: Изчертаване на обекти

В тази статия ще се фокусираме върху най-съществените 2D обекти при изчертаване. Те са достъпни във всяка версия на BricsCAD от Classic до Platinum. Ще започнем с разглеждането на BricsCAD Classic, който може да се сравни с AutoCAD LT. За да сме сигурни, че няма да се отклоним, задайте командата RUNASLEVEL и изберете Classic. И тъй като Classic версията е насочена към 2D изчертаване, изберете работно пространство 2D Drafting. С тези настройки, инструментите, които са ви необходими за стандартно 2D изчертаване и анотации са лесно достъпни.

В една от предишните статии разгледахме Quad курсора. Повечето команди, които ще опишем в тази статия са достъпни през Quad курсора. Те са достъпни и чрез използването на други методи, включително менюто, лентите с инструменти, ribbon интерфейса и Командния ред. В друга статия ще разгледаме как да персонализираме Quad курсора с инструментите, които желаете.

Чертане на обекти с Quad курсора в BricsCAD

Съвет: В допълнение към избирането на опции към командите с въвеждането им в Командния ред, вие можете да ги избирате и от менюто с опции в горния десен ъгъл на дисплея. Менюто включва и опция за отказване на командата, което е алтернатива към натискането на клавиша Esc.

Чертане на обекти в BricsCAD - Опции към командите

Чертайте полилинии, криви, елипси, елипсовидни дъги и Wipeouts

Процесът по създаване на полилинии, криви, елипси, елипсовидни дъги и Wipeouts в BricsCAD е същият като в AutoCAD.

Чертайте линии

Инструментът Line в BricsCAD работи, по подразбиране, точно както бихте очаквали. Той включва и възможност да въведете дължината и ъгъла чрез динамично въвеждане. BricsCAD включва и команди за превключване между Ъгъл и Дължина. Това ви предоставя допълнителна гъвкавост при проектиране, дори и когато опцията Dynamic Input е изключена. Друга малка разлика е терминологията за продължаване на нова линия, дъга или полилиния от последния сегмент. В BricsCAD тази опция е “Follow”, вместо “Continue”.

Чертане на обекти в BricsCAD - Линия

Изчертаване на правоъгълници

Изчертаването на правоъгълници би трябвало да ви е познато. BricsCAD включва допълнителни опции, които предлагат максимална гъвкавост с минимален брой кликвания. Създаването на окръжност е друг пример за това.

Чертане на обекти в BricsCAD - Правоъгълник

Изчертаване на дъги

Методите за изчертаване на Дъга, по подразбиране, са каквито бихте очаквали. BricsCAD обаче, включва всички опции за създаване на дъга след първото избиране. Той предлага по-голяма гъвкавост с по-малко кликвания. Например, може да изберете първата точка на дъга. След това, изберете опцията Direction, за да зададете посоката на допир.

Чертане на обекти в BricsCAD - Дъга

Изчертаване на окръжности

Опциите за изчертаване на окръжност в BricsCAD би трябвало да са ви познати. Въпреки това, командата Circe включва две допълнителни опции, които може би не сте очаквали, но със сигурност бихте оценили. Едната от опциите ви помага бързо да преобразувате дъга в окръжност.

Чертане на обекти в BricsCAD - Дъга към Окръжност

Другата опция, Multiple, ви позволява да начертаете окръжност и след това да я копирате колкото пъти желаете. Центърът на всяка нова окръжност е поставен в зависимост от предишния. Това ви позволява да създадете множество окръжности бързо и точно. Много удобно!

Чертане на обекти в BricsCAD - Размножаване на Окръжност

Изчертаване на полигони

Стандартня метод за изчертаване на полигон в BricsCAD работи както бихте очаквали. Въпреки това, той включва и опция за задаване на дебелина на линията, докато изчертавате полигона. Това намалява нуждата да модифицирате опцията за дебелина след като е създадена. Когато създавате полигон чрез използването на опцията за център, може би ще забележите разлика в терминологията. Вместо да ви подканва за вписване или описване, той ви питали дали искате да изберете чрез използването на средната точка на страната или върха. Интуитивна терминология.

Чертане на обекти в BricsCAD - Полигон

Изчертаване на щриховки

Инструмента за създаване на щриховка в BricsCAD до голяма степен е като използването на AutoCAD, но без ribbon лентата. Той показва познат диалогов прозорец с Щриховки и Градиенти с контролите, които са ви необходими да създадете нова щриховка или градиент.

Чертане на обекти в BricsCAD- Щриховка

Изчертаване на граници

Методът за създаване на граници в BricsCAD много наподобява този в AutoCAD. Той показва познат диалогов прозорец с контролите за създаване на многоъгълна граница.

Чертане на обекти в BricsCAD - Граници

Изчертаване на осеви линии и центрови линии

Процеса по добавяне на осеви линии и центрови линии е какъвто очаквате. Въпреки това, BricsCAD автоматично нанася централен вид на линиите към осевите линии.

Забележка: Командните псевдоними CL и CM не задействат CENTERLINE и CENTERMARK в BricsCAD.

Чертане на обекти в BricsCAD - Центрови линии

Изчертаване на Точки

Стандартния процес по изчертаване на точки в BricsCAD е лесен и познат. Въпреки това, командата POINT в BricsCAD предлага множество опции. Това ви позволява да вмъквате множество точки без да се налага да задействате командата всеки път.

Изчертаване на запълнени окръжности

Не сте виждали такива окръжности. По подразбиране, те функционират както очаквате. Но, за разлика от окръжностите от миналото ви, окръжностите в BricsCAD идват в различни форми. От вас не се изисква да създавате и поставяте окръжността само от нейната осева линия. Можете да изберете от познатите опции за създаване на окръжност включително 2 Point, 3 Point, and Tangent, Tangent, Radius.

Чертане на обекти в BricsCAD - Запълнени окръжности

Когато използвате някоя от тези опции, вие сте подканени да зададете широчината и диаметъра на окръжността. Това е по-интуитивно от задаването на вътрешния и външния радиус.

Чертане на окръжности в BricsCAD - Запълнени окръжности

Изчертаване на солиди

BricsCAD предлага три допълнителни опции в допълнение към стандартното изчертаване на солиди. Може да създавате правоъгълни, квадратни или триъгълни солиди. След като начертаете една от тези форми, вие можете да създадете още такива форми с минимален брой кликвания.

Чертане на обекти в BricsCAD - Солид

Изчертаване на Xlines и Rays

Xline и Ray работят както очаквате. Може би ще забележите опцията Parallel на Xlines. Това е същото като опцията Offset в AutoCAD.

Изчертаване със Sketch

Командата Sketch в BricsCAD работи по подразбиране както очаквате. Въпреки това, опциите варират значително. Можете да разгледате Help файла на BricsCAD за повече информация.

Бърз преглед на Уроците на Хайди

Ето преглед на всички статии от Уроците на Хайди:

Част 1: Изтегляне и инсталация на BricsCAD
Част 2: Добре дошли в BricsCAD
Част 3: Запознаване с интерфейса
Част 4: Достъп до команди
Част 5: Различни нива на пробна версия
Част 6: Работни пространства в BricsCAD
Част 7: Изчертаване на обекти
Част 8: Настройки за изчертаване на обекти
Част 9: Изчертаване със Стилове
Част 10: Варианти за лицензиране
Част 11: Работа с блокове
Част 12: Работа с външни връзки
Част 13: Работа със Слоеве и Типове линии
Част 14: Редактиране на обекти
Част 15: Манипулиране на обекти
Част 16: Методи за селектиране на обекти
Част 17: Работа с Drawing Explorer
Част 18: Настройки в BricsCAD
Част 19: BricsCAD Classic

За Хaйди Хюит – След 26 години в Autodesk, тя започва работа в Bricsys на позицията User Success Manager. Хайди отговаря за това потребителите на BricsCAD да извлекат най-голяма полза от продукта за възможно най-кратко време. През годините, в които е работела за Autodesk, тя е заемала позиции като специалист по обученията и технически маркетинг мениджър.