Каниско Технолоджи Блог
Пост от уроците на Хайди от Bricsys

Уроците на Хайди – Част 9: Изчертаване със Стилове

В днешната статия ще разгледаме обектите, които зависят от стилове, включително: Multilines, Text, Mtext, Dimensions, Multileader и Tables. Инструментите за изчертаване на повечето от тези обекти са достъпни през Quad. Можете, разбира се, да ги достъпвате и от други места, включително Командния ред.

Инструменти за изчертаване в Quad курсора

Изчертаване на Многоредови обекти

По подразбиране изчертаването на многоредов обект е каквото очаквате. В допълнение към познатите командни опции, BricsCAD предлага и опцията Follow. Follow ви позволява да създадете нов многоредов обект, който е близък и колинеарен спрямо последната mline, която сте създали.

Изчертаване на Многоредови обекти

Създаване на Едноредов текст

Също както AutoCAD, BricsCAD включва два инструмента за текст: Single- и Multi-line. Стандартния процес за създаване на едноредов текст е какъвто бихте очаквали. BricsCAD обаче, визуализира всички налични опции в Командния ред, за да можете да видите и зададете опции с минимално усилие.

Създаване на текст

Изчертаване на Многоредов текст

Можете да създадете mtext (многоредов текст) в BricsCAD също както в AutoCAD. Въпреки това, след като изберете първия ъгъл за поставяне на кутийка с текст, вие имате опцията да зададете специфични стойности за широчината и височината на кутийката с текст.

Създаване на Многоредов текст

И вместо да показва инструментите за редактиране на текст в ribbon лентата, BricsCAD показва работната лента Text Formatting точно над mtext кутията. Тя включва познати контроли за форматиране на текст като разстояние между редовете, колони и номериране.

Лента с инструменти за текстово форматиране

Изчертаване на размери

BricsCAD разполага с най-често използваните инструменти за оразмеряване, Линейно и Подравнено, в Quad курсора. Можете да достъпвате целия списък с познати размери от други места, включително Командния ред. И, разбира се, да ги добавите в Quad курсора.

Меню с инструменти за оразмеряване

Изчертаване на Multileader обекти

Чертането на multileader обект в BricsCAD е същото както в AutoCAD. Първо поставете водещите линии. След това въведете текста. Въпреки това, след като изберете точки за поставяне на водеща линия, BricsCAD показва инструментите за Форматиране на Текст близо до водещата линия, вместо на ribbon лентата. Работната лента Text Formatting включва всички инструменти, които са ви необходими за форматиране на многоредов текст като част от водещата ви линия.

Изчертаване на Multileader обекти

Създаване на таблици

Процесът по създаване на таблица в BricsCAD е подобен на този в AutoCAD LT. Диалоговия прозорец Insert Table предлага най-разпространените опции за създаване на таблица. Той включва възможност за добавяне на данни от CSV и XML файлове.

Създаване на Таблици

Дефиниране на стилове в Drawing Explorer

Всички инструменти за чертане, които разгледахме са зависими от дефинирани стилове. Те работят както очаквате от вашия опит с AutoCAD. Въпреки това, начинът по който дефинирате стилове е различен. На пръв поглед може да ви се стори доста различно. Но, ако отделите само няколко минути да разучите дефинициите на стиловете в BricsCAD, бихте оценили разликите.

В BricsCAD всички дефиниции на стиловете се управляват от едно централно място, Drawing Explorer. Можете да достъпвате Drawing Explorer от главното меню на Quad курсора. Той е достъпен и чрез други методи, включително Командния ред (EXPLORER).

Инструмент Drawing Explorer в Quad курсора

Ако използвате познати методи като командите MLSYTLE, STYLE, DDIM, MLEADERSTYLE и TABLESTYLE, BricsCAD автоматично разширява съответната информация за стиловете в Drawing Explorer. В долното изображение, прозореца със стиловете на текста е разширен. Изберете някой от другите стилове, за да видите и модифицирате тези дефиниции.

Стилове в Drawing Explorer

Това беше просто бързо представяне на Drawing Explorer, за да се запознаете с него. Ще разгледаме Drawing Explorer по-подробно в бъдещи статии.

Бърз преглед на Уроците на Хайди

Ето преглед на всички статии от Уроците на Хайди:

Част 1: Изтегляне и инсталация на BricsCAD
Част 2: Добре дошли в BricsCAD
Част 3: Запознаване с интерфейса
Част 4: Достъп до команди
Част 5: Различни нива на пробна версия
Част 6: Работни пространства в BricsCAD
Част 7: Изчертаване на обекти
Част 8: Настройки за изчертаване на обекти
Част 9: Изчертаване със Стилове
Част 10: Варианти за лицензиране
Част 11: Работа с блокове
Част 12: Работа с външни връзки
Част 13: Работа със Слоеве и Типове линии
Част 14: Редактиране на обекти
Част 15: Манипулиране на обекти
Част 16: Методи за селектиране на обекти
Част 17: Работа с Drawing Explorer
Част 18: Настройки в BricsCAD
Част 19: BricsCAD Classic

За Хaйди Хюит – След 26 години в Autodesk, тя започва работа в Bricsys на позицията User Success Manager. Хайди отговаря за това потребителите на BricsCAD да извлекат най-голяма полза от продукта за възможно най-кратко време. През годините, в които е работела за Autodesk, тя е заемала позиции като специалист по обученията и технически маркетинг мениджър.