Каниско Технолоджи Блог

Машинно обучение и CAD

Bricsys се стреми да превърне 2019-та в годината на изкуствения интелект при CAD. От автоматизация на BIM с BIMify до намален размер на файла с едно кликване и командата Blockify.

2019-та е годината на машинното обучение при CAD

Екипът на Bricsys вярва, че тази година, използването на ИИ и Машинно обучение (МО) ще преобърне AEC работните процеси. CAD е умен процес, но той започва да става по-умен!

За повечето от нас ИИ не е нещо ново, но с МО „машината“ постоянно се обучава и подобрява. С всяка грешка и проблем, с които BricsCAD се сблъска, МО дава възможност на BricsCAD да се подобри и адаптира. Екипът на Bricsys вярва, че използването на„асистентите“ при МО и архитектурното проектиране и документация ще се повиши и ще промени коренно начинът, по който хората работят с CAD.

Чрез Blockify, Машинното обучение открива чертежи интелигентно, дори и когато са поставени един върху друг с Blockify.

Машинно обучение в BricsCAD

Краткосрочната цел на Bricsys е да разшири използването на ИИ/МО в своят BIM работен процес.

Днес, Bricsys предлага инструменти като:

bimify BIMify за автоматизирана класификация на BIM елемент, без необходимост от прекарване на часове в задаване на IFC данни към индивидуални елементи.

Propagate за интелигентно повторно използване на строителни елементи. Репликирайте съединения, детайли и обекти с едно кликване на мишката.

Parametrize автоматично задава параметри на обектите и дава възможност на потребителите бързо да създават група с подобни обекти или да преоразмерят обекти, за да паснат перфектно в дадено пространство.

Blockify автоматично открива подобни обекти и ги групира, като по този начин се намалява размерът на файла и се ускорява редактирането и организирането на чертежа.

curtain wall Curtain Wall генерира стъклени фасади по всякаква повърхност, изчислявайки автоматично оптималното разположение на четириъгълниците върху сложени форми.

Bricsys очакват алгоритмите при ИИ/МО да се прилагат по-широко в целият AEC процес, започвайки с интелигентни инструменти за концептуално проектиране, преминаващи към разработване на проекти. Екипът проучва нови работни процеси, които могат да повишат нивото на развитие при BIM, чрез автоматизирано детайлиране.

Преминаването към автоматизиране на строителния процес чрез използването на роботика и цифрово производство ще направи големи крачки през следващите години. Използването на ИИ ще помогне при освобождаването на проектанти, инженери и строители от повторението и ще гарантира повишаването на креативността, без добавяне на сложност. Вижте как Tjerk Gauderis говори за своите прогнози за BricsCAD.

Propagate използва ИИ, за да открие всички възможни локации и да репликира обект в CAD модел, за да не ви се налага да го правите ръчно.

Готови ли сте да се възползвате от МО в своят CAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.