Каниско Технолоджи Блог

Ниво на развитие в BricsCAD® BIM

Концепцията за нивото на развитие започва от 100

Цялостната точност на един Строително Информационен Модел е базирана на концепция, наречена ниво на развитие (НР). Първо, НР 100 най-общо представлява модел с масови характеристики и минимални детайли/разработка на елементите на модела. Помислете за парадигмата при концептуалното проектиране с BricsCAD® BIM. Тази идея за започване с 3D твърдотелни обекти съвпада с НР 100 и се простира едно ниво нагоре. Това ниво е НР 200.

„Поумняване“ при НР 200

Докато модел с НР 200 се създава с прости моделни елементи, тук в действие влизат свойствата. В случая с BricsCAD® BIM, модел с НР 200 е „бимифициран“. Този автоматизиран процес класифицира твърдотелните обекти с НР 100 като врати, стени, прозорци и етажи. Могат да бъдат добавени и по-прости свойства като дефинирани материали / цветове. Следващото ниво на свойства на елементите може да включва многослойни композиции, прикрепени към стена, плоча или таван. Също така, всяка стандартна IFC стойност може да бъде прикрепена, както и да се зададат специфични за обекта свойства.

НР 300 и „координираност“

Модел, който е еволюирал до НР 300 е с последователна детайлност при всички елементи – поне на теория. Идеята е, че модел с Ниво на Развитие 300 е „координиран“. Координацията е съвсем различно нещо, което няма да разглеждаме тук. При мета-нивото, може да мислите за координацията като експертен преглед на СИМ. Категориите за валидиране са изграждането на физическа конструкция, координиране на строителните данни и координиране на 3D модела.

Колко е последователно Нивото на Развитие при вашият СИМ?

Може би ще се изненадате. Ако използвате конвенционален СИМ, най-вероятно някои от зоните във вашият модел не са съвместими с други зони. Защо не? Проста математика. Количеството усилия, необходими за привеждане на всяка област от конвенционален СИМ до последователно ниво на развитие, може да бъде огромно. СИМ специалистите биха се фокусирали върху специфични зони на СИМ, биха ги разработили до по-високо ниво и след това биха извлекли техните детайлни изгледи от тази зона.

Доста хитър начин да се измъкнеш от тежката работа, нали? Ако се замислите, кой наистина го интересува дали всеки пласт във всяка композиция е изцяло и правилно коригиран?

Оценителят го интересува…

…при това много. Помислете за неправилно коригиран пласт гипсокартон при дадена стена. Може би не стига достатъчно надолу, за да покрие изолационната подложка в долната част на стената. Не е голям проблем, нали? Да кажем, че са 25мм от панел, висок 2.4 метра. Малко над един процент.

Един процент тук, два процента там. Грешките се трупат бързо. Едно от основните обещания на СИМ е идеята за Дигитален двойник на проекта на вашата сграда. Възможно ли е да наречете своят СИМ дигитален двойник, ако не е напълно точен? Ако целият СИМ не е на същото Ниво на Развитие, обещанието за точни количествени сметки не е изпълнено.

Как BricsCAD® BIM поддържа последователно Ниво на Развитие?

Представете си система, която използва изкуствен интелект, за да размножи индивидуални детайли из целият СИМ. Работният процес PROPAGATE в BricsCAD® дава възможност на потребителите да променят веднъж и да използват много пъти – автоматично, из целият модел. Уникална система за визуализиране ви показва всяко място, на което можете да използвате промяната си. Изберете промените, които приемате и онези, които отказвате. Няма нищо, което да наподобява този процес в света на конвенционалния СИМ.

BricsCAD® BIM помага за постигане на последователно НР във вашият СИМ, чрез мощта на изкуствения интелект. Всичко това в .dwg формат – използвайки силата на изкуствения интелект в работен процес, който ще ви хареса. Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD® BIM. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободния избор, в допълнение с постоянните лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде. Това е фамилията с продукти на BricsCAD V19.