Каниско Технолоджи Блог
Advance Design версия 2021

Новости в Advance Design 2021 софтуер за проектиране и анализ на конструкции

С удоволствие съобщаваме, че Advance Design 2021 е вече на пазара. Въз основа на нуждите и исканията на потребителите, разработихме нови вълнуващи функции, за да подобрим всички ваши проекти.

Advance Design 2021, водещият софтуер за конструктивен анализ, е подобрен с много нови функционалности и с ползи за крайния потребител в няколко основни теми:

  • Разширени изчисления на FEM с прилагането на метода Pushover.
  • Нови възможности за Steel Design, включително възможност за дефиниране на суперелементи, нови стоманени съединиения и актуализации за северно американските кодове.
  • Нови възможности за проектиране на стоманобетон /Reinforced Concrete design/, включително продънване и нов начин за дефиниране на чертежи при стоманобетонни конструкции.
  • Нови работни процеси при изчислителни процедури, включително възможност за проектиране върху подбор от елементи, в няколко стъпки.
  • Десетки различни функции съобразно заявките на потребителя.

Каним ви да разгледате избраните нови функции и подобрения, внесени в Advance Design 2021.

Новия Pushover метод

Pushover е метод за прогнозиране на нелинейното поведение на конструкция при сеизмични натоварвания.

Метода Pushover в Advance Design има няколко предимства: Лесно дефиниране на Pushover анализа, достъпен e директно от браузъра на проекта. Веднага след като създадете Pushover Analyse, ще бъдат създадени съответните товарни състояния. Отидете в списъка със свойствата и задайте правилните параметри!

Метода Pushover в Advance Design

Мощна дефиниция на пластични стави, задавани ръчно или автоматично: ставите са достъпни директно от списъка със свойствата на елементите. Потребителите могат да дефинират ръчно характеристиките на тези пластични стави или да изберат автоматичното им дефиниране въз основа на геометрията на елементите от конструкционна стомана или въз основа на действителната армировка при стоманобетонните елементи.

Тези пластични стави могат да бъдат показани в 3D модела!

пластмасови панти в Advance Design

Автоматично генериране на Pushover натоварвания с широки възможности за параметризация: различни видове разпределения на хоризонтални товари, избор на посока на натоварване, приложна точка, ексцентрицитет на натоварването (дефиниран като процент).

След генерирането им, потребителите могат да контролират тези товари на монитора!

Автоматично генериране на натоварвания в Advance Design

Широка гама от налични резултати: както при нормалните статични изчисления, налични са резултати от FEM, като премествания и разрезни усилия. Резултатите могат да бъдат проверени като при нелинейните изчисления за всеки от следващите етапи на изчисление. Потребителите могат също да генерират диаграмата : усилия – премествания и да покажат графично състоянието на пластичните стави при всяка от стъпките на натоварване.

Възможно е генерирането на специализирани таблици с резултати при създаването на изчислителната документация.

FEM анализ в Advance Design

Нови възможности за проектиране на стоманени елементи и съединения

Advance Design 2021 се предлага с няколко нови мощни функции за проектиране на стоманени конструкции.

Наличен е нов тип сложен обект: Супер елемент. Той се състои от набор от отделни линейни елементи. Неговия вид е група от линейни елементи, които се използват като един елемент, при различни проверки. Един пример за това, когато използването на супер елемент е от полза, е проверката на граничното провисване за покрив, който се моделира чрез няколко линейни елемента.

 Супер елемент в Advance Design

За да се комбинират елементите в един супер елемент, те трябва да отговарят на няколко условия, включително съединяване в краищата, с една и съща категория материал, със същия тип напречно сечение и същата ориентация. Всеки новосъздаден супер елемент има свой уникален идентификационен номер. . Освен другите функции, той би могъл да бъде използван за селектиране или за показване на моделния изглед, благодарение на новия вид анотации при линейните елементи.

Комбиниране на елементите в един супер елемент в Advance Design.

Advance Design може да оптимизира целия 3D модел предвид определени супер-елементи. Резултатите от проектирането на стоманени конструкции са достъпни отделно за елемента и за супер елемента. Например, проверете максималните провисвания, чрез postprocessing diagrams, използвайки подробните изчисления за елемент или супер елемент или създавайки параметрична изчислителна документация. Проверете всичките си стоманени проекти за кратко време!

Оптимизация на 3D модела в Advance Design.

Подобрения в дефинирането на междинни укрепвания при проверка на измятане. В Advance Design е възможно да бъдат зададени графично междинни укрепвания срещу измятане, което прави задаването им много по-лесо и ефективно. Трябва само да изберете стоманен елемент и да получите достъп до различните възможности чрез контекстното меню: ставни и корави укрепвания , по долни и горни пояси с възможност да ги зададете върху точки, определящи необходимата опция в командния ред.

Проверката на странично усукване в advance design

С Advance Design можете също да проектирате и оптимизирате стоманените съединения в рамките на едно и също приложение. С версия 2021 няколко нови характеристики увеличават възможностите :

  • Нов потребителски интерфейс за по-лесно управление на съединенията
  • Съединения при базите на колони с кутиеобразни сечения (правоъгълни, квадратни или кръгли)
  • Несиметрични ставни стъпвания на колони върху фундаменти
  • Допълнителни оребрявания на пояси на ригели за увеличаване носещата способност на натиск при фланцеви съединения, рабонещи на огъване
  • Няколко различни подобрения на различни съединения
Съединиения в Advance Design 2021

Advance Design 2021 предлага и няколко нови мощни функции, посветени на стоманобетонните конструкции. Ще бъдат описани в следващата статия на тази тема.

Елате за тест драйв с новите GRAITEC продукти и се убедете сами! Пробна версия от тук!