Каниско Технолоджи Блог

Ново в BricsCAD V19 – Подобрения в инструмента Manipulator

Инструментът Manipulator в BricsCAD V19 предлага повече гъвкавост и мощност от всякога. Той включва линия и транспортир, допълнителни опции и се поддържа от повече команди.

Линия и транспортир в Manipulator

Новата линия и транспортир ви позволяват да модифицирате бързо единици като използвате кратки стойности, без да е необходимо да ги въвеждате от клавиатурата.

Линията се визуализира върху инструмента Manipulator автоматично, когато изберете оста за местене. Размерът на увеличението му динамично се адаптира към нивото на увеличение.

Линия в инструмента Manipulator

Транспортирът се визуализира автоматично върху инструмента Manipulator, когато изберете оста за завъртане. Неговите променливи затъмнени подложки предоставят визуални индикатори на стъпки от 45 градуса. Ако преместите курсора в транспортира, ъгълът на прихващане е ограничен до стъпки от 45 градуса. Въпреки това, ако преместите курсора извън транспортира, можете свободно да завъртите под всякакъв ъгъл.

Транспортир в инструмента Manipulator

Копиране и повтаряне с Manipulator

Новите опции за инструмента Manipulator ви позволяват да копирате или повтаряте обекти лесно, докато извършвате операции като местене или завъртане. Просто въведете C, за да копирате. След това, може да продължите да копирате обекти при различни разстояния или ъгли.

Копиране с Manipulator

Ако искате да създадете няколко копия при последователни стъпки, въведете R, за да повторите обекта, вместо да копирате. След поставяне на първото копие, просто плъзнете курсора, за да продължите с поставянето на допълнителни копия със същото разстояние. Може да въведете опциите Copy или Repeat по време на операциите за преместване или завъртане.

Повтаряне с Manipulator

Вижте тази мощна нова функция в демонстрация на живо по време на конференцията Bricsys 2018.

Научете повече за други важни подобрения в BricsCAD V19.

Готови ли сте да изпробвате BricsCAD V19?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободния избор, в допълнение с постоянните лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.

Прочетете и другите статии с новостите в BricsCAD V19