Каниско Технолоджи Блог

Ново в BricsCAD v19 – Функция Nearest Distance

BricsCAD® v19 разполага с нова удобна функция, с която можете да видите и модифицирате разстоянието между обекти.

Преглед на най-близкото разстояние

Когато изберете два обекта, BricsCAD визуализира най-краткото разстояние между тях. Може да си мислите за него като прост инструмент за разстоянието, но той е много повече.

Най-близкото разстояние между два обекта

Модифициране на най-близкото разстояние

Освен, че можете да видите разстоянието, можете да кликнете с мишката върху стойността, за да я промените. Първият избран обект запазва позицията си, докато вторият се движи.

Редактиране на стойността за най-близко разстояние

Можете да изберете обекти, както и под-обекти. В следващият пример ще видите как при избиране на левия сегмент на полилинията последван от блокът с мивката, а след това променяне на разстоянието между тях, премества целият блок с мивката.

Редактиране на стойността за най-близко разстояние

Ако изберете сегмент от полилиния като втори обект, както е показано в следващият пример, ще забележите как полилинията е модифицирана, за да се приспособи с новото разстояние.

Редактиране на стойността за най-близко разстояние

Вариантите за използване на функцията Nearest Distance са практически безкрайни. Колкото повече я използвате, толкова повече ще се чудите как изобщо сте работили без нея толкова време.

Представете си, например, простата задача да изчертаете правоъгълник преди да знаете какъв трябва да е размерът му. Колко стъпки биха ви били необходими, за да го редактирате с правилните размери. Или дали изобщо бихте си губили времето да го редактирате? Преди да се занимаваме с невероятната функционалност Nearest Distance във v19, вероятно бихме изтрили правоъгълника и изчертали нов, като въвеждаме точните размери, докато го чертаем. Сега, просто ще изберем противоположните сегменти на линията като натиснем клавиша Ctrl и въведем желаното разстояние. Дори няма нужда да стартираме някаква команда.

Редактиране на правоъгълник с функцията Nearest Distance

Използвайте същата мощна функция за преглеждане и модифициране на разстояния при 3D модели.

Редактиране на 3D модели с функцията Nearest Distance

Функционалността Nearest Distance е активирана по подразбиране, така че винаги ще е там, когато ви потрябва. Но, в случай че искате да я изключите, задайте променливата NEARESTDISTANCE на Off.

Вижте тази нова функция в действие по време на тази демонстрация на конференцията Bricsys 2018.

Научете повече за други важни подобрения в BricsCAD v19.