Каниско Технолоджи Блог

Основи на BricsCAD Shape: Конструктивни профили

Конструктивни профили

BricsCAD Shape предлага стандартни стоманени профили, за да ускори създаването на конструкции. Включени са Американски, Английски и Европейски стандарти. Използвайте инструмента Profile, за да създадете греда или колона.

Изберете начална точка на колоната. Преместете курсора към следващата точка и кликнете с левия бутон на мишката или въведете стойност и натиснете клавиша Enter. Продължете, за да създадете елементи или натиснете Enter когато сте готови.

Може да смените профила чрез използване на панела Profile. Отворете панела с профили като кликнете с левия бутон на мишката върху иконата „profile”. Тя се намира във вертикалната лента с инструменти в най-дясната част на вашия екран.

Изберете стандарт и след това профил. Можете също така да търсите за специфични профили. За да изберете профил, посочете с курсора профила, който желаете и след това натиснете и задръжте левия бутон на мишката. Плъзнете профила върху гредата или колоната и пуснете левия бутон на мишката. За да свържете елементи, първо ги изберете и след това отворете Quad курсора и използвайте инструмента Connect, който се намира в раздела Model. Можете да превключвате между различните видове съединения чрез натискане на клавиша CTRL.

Можете и да създавате свои собствени профили.

Ще начертаем квадрат и ще го отместим с дадено разстояние, за да създадем формата на новия профил. За да промените профила на съществуваща греда, изберете гредата и използвайте „Apply profile” от Quad курсора. Изберете новия профил. Формата на гредата се актуализира. Натиснете Enter, за да нанесете промяната.

Кликнете с левия бутон на мишката, за да поставите компонента или използвайте Dynamic Dimensions, за да го позиционирате по-прецизно. Можете да въведете точна стойност за разстоянието или натиснете TAB, за да преминете към следващата стойност. Натиснете Enter, за да приемете крайната позиция.

Следваща статия: Създаване на покрив

Предишна статия: Визуални стилове