Каниско Технолоджи Блог

Основи на BricsCAD Shape: Разрези

Разрези

Можете да използвате разрезите, за да срежете модела си динамично. Разрезът може да бъде създаден чрез отваряне на Quad курсора и кликване с левия бутон на мишката върху „define section”, който се намира под раздела Model.

След това, избирането на лице на солид в модела ви ще създаде разрез, паралелен на избраното лице на солида. Ако не изберете повърхнина към която да прикачите разреза, ще се създаде повърхнина с хоризонтален разрез.

Разрезът може да се включва и изключва чрез двойно кликване върху неговия бутон или чрез маркиране на разрязаната повърхнина и използване на „Clip Display” от Quad курсора. Срязания елемент има три маркера за редактиране. Маркерите за редактиране се активират чрез избиране на бутона на разреза.

Можете да местите началните и крайните маркери, за да промените ориентацията и широчината на разреза. Можете да местите средния маркер, за да промените позицията на разрязаната повърхнина. Ако кликнете с левия бутон на мишката върху стрелката, която е показана близо до средния маркер, ще обърнете посоката на срязване на разреза.

Следваща статия: Визуални стилове

Предишна статия: Скриване и изолиране на обекти