Каниско Технолоджи Блог

От GIS до BIM с помощта на StudioARS Urbano

BIM в инфраструктурата е тясно свързан с ГИС.

Всеки инфраструктурен проект започва със събиране на съществуваща информация (данни от проучване – цифров модел на терена, парцелни данни, съществуващи данни за инфраструктурата на тръбите, други инфраструктурни данни като телефонни и захранващи кабели и др.).

Основната цел на BIM (Building Information Modelling) е да намали разходите и да повиши качеството на проекта. Един от най-важните входни параметри за постигане на тези цели са съществуващите данни от ГИС. Ако съществуващите данни са верни, актуални и лесно достъпни за всеки проектант, проблемите с координацията могат да бъдат открити още в етапа на проектиране на обекта, преди да започне строителството.

Чрез своевременно откриване на проблеми с координацията, разходите за проекти могат да бъдат намалени значително. Други предимства на BIM включват 3D модели, богати на данни, където всеки елемент на модела има свои собствени данни, които допълнително го описват.

Такива интелигентни 3D модели могат да премахнат проблемите, които се случват поради грешна интерпретация на 2D данни от проектанти, или други членове на проекта.

Всеки софтуер, „готов за BIM“, трябва да има следните три основни характеристики:

  1. Възможност за създаване на 3D модел;
  2. Възможност за създаване на богат на данни модел с всички налични характеристики;
  3. Възможност за комуникация и сътрудничество с друг софтуер, използвайки някои от стандартните типове файлове (IFC, LandXML и др.).

Софтуерът StudioARS Urbano отговаря на всички горепосочени изисквания. Urbano може да създаде интелигентен, богат на данни 3D модел, като конвертира обикновени AutoCAD обекти (линии, полилинии, текстове, блокове с атрибути …), като импортира данни от различни SQL бази данни (напр. Microsoft Access Database, PostgreSQL база данни …), ESRI Shapefiles или обикновени TXT файлове.

Освен това Urbano може да комуникира директно с Autodesk Civil 3D (функционалност за импортиране и експортиране за Gravity Pipe Networks).

За хидравлично моделиране на водоразпределителни мрежи, Urbano може да импортира и експортира INP файлове (стандартен файлов формат за софтуер за хидравлично моделиране като EPANET, Bentley WaterCAD и др.).

Това е особено важно, тъй като такъв софтуер за моделиране не може да създаде 3D модели, богати на данни, нито детайлни проекти (профили, напречни сечения, количества земни работи) и да ги начертае за строителни цели.

Urbano може, ефективно и лесно.

Когато изготвите детайлния проект, можете да експортирате вашия модел с всички хидравлични данни и входни параметри обратно в INP файл. За канализационните мрежи Urbano предлага експорт на цялата мрежа с всички хидравлични данни и входни параметри към EPA SWMM Software.

В допълнение към подробната функционалност на проектирането, Urbano поддържа и стандартна GIS функционалност като заявки, тематично картографиране, гъвкави таблици с данни и др., които могат да бъдат полезни също и в процеса на проектиране.

В Urbano, чрез прилагане на 3D стил и присвояване на данни за собствеността, може лесно да бъде създаден богат на данни 3D модел. Важно е да се каже, че 3D моделът в Urbano не е отделен набор от 3D обекти, а просто един от възможните изгледи на модела в 3D, където динамичното поведение на модела се запазва изцяло.

Такъв модел може да бъде експортиран в IFC (Industry Foundation Classes) – стандартен файлов формат за комуникация и сътрудничество в BIM процеса. С IFC можете да отидете на различни Autodesk продукти, включително Navisworks, Revit, InfraWorks и всякакъв друг „готов за BIM“ софтуер. Освен IFC, Urbano поддържа и файлов формат LandXML (функционалност за импортиране и експортиране).

Чрез LandXML Urbano може да комуникира с Civil 3D и InfraWorks, сред други софтуери. Urbano също има пряка комуникация с Autodesk Navisworks, чрез файловия формат NWC на Navisworks

Когато детайлното проектиране, BIM моделът и процесът на строителството са изпълнени, е много важно да съхранявате правилно „изградения“ модел за управление на активите през целия жизнен цикъл. Един ден този BIM модел, богат на данни, може да се превърне в входни данни от GIS за някой друг бъдещ проект.

От Urbano можете да се върнете към стандартните GIS файлови формати като ESRI Shapefiles, различни SQL бази данни или друг софтуер като Civil 3D. Urbano работи върху AutoCAD, Map 3D и Civil 3D версии 2015-2020. Повече информация ще намерите на www.studioars.com.

За да гледате още видеоклипове за Urbano Software, моля, гледайте официалния YouTube канал на Studio ARS.

Автор: Rino Nemarnik, Studio ARS

Превод: Красин Павлов, Каниско Технолоджи