Каниско Технолоджи Блог

Потребителски дефинирани координатни системи

Потребителски дефинирани x,y оси. UCS, DUCS и UCSORTHO. Ще разгледаме начините, чрез които можете да манипулирате осите в чертежа ви с BricsCAD.

Статична потребителска координатна система

„Бавният начин“

За да зададете Потребителска Координатна Система (UCS), въведете UCS в командния ред. Ще получите редица възможности. Веднъж щом новата координатна система е зададена, вие можете да чертаете навсякъде по тази ос с 2D полилинии, форми или 3D обекти.

Чрез Face, вие можете да зададете координатната система към всяко лице.

равнина в потребителска координатна система
Когато координатната система е поставена към дадена равнина, можете да чертаете по всяка точка от тази ос.

Опцията View ще изравни повърхнината, независимо какъв е текущият изглед. По този начин не се следва камерата. Можете да завъртите камерата и да продължите да чертаете под първоначалният ъгъл.

Съществуват и опции, с които да преместите изгледа към x, y и z оста или към дадена точка, чрез X/Y/Z Axis.

Чрез Move вие можете да промените потребителската координатна система към всяка дадена точка от панела за изглед.

Използвайте Entity, за да подравните координатната система, към който и да е 2D обект. Това може да бъде доста полезно при чертаене в 2D.

равнина в потребителска координатна система
Червената линия показва как BricsCAD автоматично открива оста на даден обект и променя потребителската координатна система спрямо него.

Важно е да се отбележи, че изгледите по подразбиране се подравняват автоматично към новата координатна система.

Използвайте World, за да върнете равнината към позицията по подразбиране.

Динамична потребителска координатна система

„Бързият начин“

Когато DUCS [F6] е активирана, равнината се подравнява автоматично към повърхнина, когато се изпълнява команда.

За да може дадена равнина да остане активна, натиснете клавиша shift и желаната повърхнина ще стане синя. Равнината ще остане зададена към това лице, докато командата е активна. След това ще се върне към настройката си по подразбиране.

равнина в потребителска координатна система
Натискайки клавиш shift, за да зададете DUCS, когато се изпълнява команда ще оцвети в синьо лицето при избирането му.

Ортографска потребителска координатна система

Ортографска потребителска координатна система (UCSORTHO). Тук нещата започват да стават интересни! Ако отворите настройките и изберете кутийката UCSORTHO, може да разполагате с равнина, която е подравнена спрямо даден изглед. Това означава, че чертаете под ъгъл, който зависи от това, какъв е активният прозорец.

Можете да използвате командата VPORTS, за да създадете изглед с множество панели. Равнината ще се подравни автоматично, в зависимост от това, кой прозорец е активен. Това може да бъде безценно при чертаене от 2D инженерни планове.

равнина в потребителска координатна система
Използвайте UCSORTHO, за да промените координатната система докато променяте активния прозорец.

Освен това, всеки от тези активни прозорци може да има различен визуален стил, което е доста полезно!

Комбинирайте тези техники

промяна на равнините в потребителска координатна система
Комбинирайте тези техники, за да създадете бързо обекти, които са подравнени спрямо различни оси.

Готови ли сте да изпробвате BricsCAD V19?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.