Каниско Технолоджи Блог

Представяме ви BricsCAD® Mechanical – Сглобени единици

Знаем как да разглобим нещо, но как да сглобим обратно обект в BricsCAD Mechanical? Съществуват голям брой допълнителни функции за проектиране на сглобени единици, които дават възможност на потребителите да изграждат сложни обекти в .dwg. Тук ще разгледаме общите принципи, за да може да извлечете максимума от BricsCAD Mechanical.

За тези от вас, които не са работили със сглобени единици, „дървовидната“ таблица с количествени сметки, намираща се в Mechanical Browser, много прилича на йерархична система с компютърни файлове. Главният компонент и подкомпонентите са визуализирани под формата на „клони“ в Mechanical Browser.

сглобени единици
Mechanical Browser се намира в лявата част на екрана, но може да бъде преместен навсякъде в прозореца на BricsCAD.

Потребителите разполагат с два основни подхода при създаването на сглобена единица:

Проектиране “отдолу-нагоре”

Това е най-добрият подход, в случай че искате да създадете проект, съдържащ компоненти или сложни обекти. Например, когато различни компоненти се проектират от различни инженери. Започнете като създадете и импортирате компоненти от ниско ниво. След това ги групирайте в компоненти от по-високо ниво. Продължавайте, докато не стигнете до най-високото ниво на дървото.

За да добавите компоненти към чертежа, използвайте командата  BMINSERT, за да добавите стандартни елементи или използвайте панела Standard Parts. Ако вече сте импортирали своите елементи в чертежа под формата на блокове или обекти, тогава използвайте  BMFORM, за да ги конвертирате в компоненти.

Проектиране “отгоре-надолу”

Този подход е най-подходящ за сглобени единици, които вече са създадени, но не са разглобени или по някаква причина, таблицата с количествени сметки е изгубена. Не забравяйте, че може да използвате BLOCKIFY, за да поразчистите чертежите. Използвайте командата  BMMECH, за да конвертирате текущия чертеж в основен компонент. След това използвайте BMFORM, за да създадете нови подкомпоненти в съществуващ компонент.

Ако използвате Communicator for BricsCAD можете да импортирате и експортирате във файлови формати като .step и .iges., както и външни CAD формати. Communicator for BricsCAD импортира и данните за конструкцията в това време. Този метод работи дори и ако конвертирате от метрични към имперски мерни единици.

2D drafting isometric bill of matterials BMBOM параметърът за „състоянието на количествените сметки“ вече контролира какви компоненти и подкомпоненти са включени в таблицата. Използвайте командата BMFORM, за да създадете подкомпонентите.

И двата подхода могат да бъдат комбинирани. Например; може да бъде импортиран набор от подкомпоненти на сглобени единици, за да се създаде основната сглобена единица, след това да се разглоби на основните си под-компоненти и да се импортират стандартни елементи. Това са добри новини, в случай че импортирате файлове от различни CAD програми и от различни доставчици.

разпадната сглобена единица

Какво се случва, когато нещата се объркат?

Вмъкнали сте грешен елемент, няма проблем. Използвайте  BMREPLACE, за да го подмените или използвайте BMOPEN, за да отворите компонента в отделен прозорец и да го редактирате. След като сте готови, натиснете  BMUPDATE и BricsCAD ще импортира всички нови свързани файлове към най-скорошната актуална версия на чертежа.

А ако всичко се обърка? Възстановете с командата BmRecover, за да възстановите повредена машинна конструкция.

След това, използвайте  BMDISSOLVE, за да разглобите този машинен елемент на подкомпонентите му. Това работи също както командата EXPLODE.

Почакайте, има и още.

сглобена единица
Чрез смесване на изгледите при рендериране на сглобена единица, можете да маркирате най-подходящите елементи. На тази илюстрация може да видите смесица от мрежа, плосък изглед с ръбове и рендериран.

Ако редактирате по-сложен обект, вие все още можете да смените цвета на всеки индивидуален компонент. Но, след това може да използвате командите BMHIDE и BMSHOW, за да скриете обекти, които ви пречат. Или използвайте командата BMVSTYLE. Тази команда нанася визуален стил към специфичен машинен компонент. Разглеждайте различни компоненти в една и съща сглобена единица, с различни свойства. Например, можете да активирате изглед тип „мрежа“ върху даден елемент, за да видите какво има вътре.

А, ако разполагате с твърдотелни обекти от по-стара версия на BricsCAD, просто използвайте BMXCONVERT, за да добавите и конвертирате вашите нови сглобени единици.

Готови ли сте да изпробвате BricsCAD Mechanical?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободния избор, в допълнение с постоянните лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде. Това е фамилията с продукти на BricsCAD V19.

Прочетете още статии за BricsCAD Mechanical