Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM – Част 5: Проектиране на баня, I част – Създаване на душ кабина

В предишната статия ви показахме как да създадете стълбище в BricsCAD. В тази статия ще разгледаме начина за създаване на душ, като използвате някои от по-задълбочените техники, които BricsCAD предлага.

Команди, които ще разгледаме в тази статия:

 • DMCHAMFER
 • Array Polar (advanced options)
 • Taper face
 • AL(ALIGN)
 • SL(SLICE)

Ваната за душ

Ще започнем със създаването на вана за нашата душ кабина, за която ще използваме инструмент BOX. След това правим закръгление, използваме offset и екструдираме кутията, за да получим базовата форма на ваната. След това, добавяме отвор за канализацията, фиксираме наклон към основата на душа, закръгляме детайлите с Fillet и Chamfer и добавяме подложки за стъпала чрез Polar Array.

За да го направим:

  1. Започнете с изчертаването на кутия с командата Размери – 90x90x10.
  2. Изпълнете команда FILLET върху един ъгъл. Радиуса е 45.
  3. Изпълнете OFFSET върху горния край. Разстоянието е 10.

основа на ваната

 1. Екструдирайте надолу новата граница. Разстоянието е 2.
 2. Начертайте диагонална линия от единия ъгъл към средата на извития край.
 3. Използвайте тази линия, за да подравните центъра на окръжността. Това ще е отвора за канализация.

Забележка: Натиснете клавиш Shift когато изпълнявате командата, за да изравните координатната система с повърхнината на 3D твърдотелния обект. Повърхнината ще се оцвети в синьо. (Посетете предишната статия за повече информация).

оформяне на ваната

 1. Екструдирайте окръжността надолу.
 2. Използвайте Taper Face. Изберете вътрешната повърхнина на ваната. Стартовата точка на скосяването е средата на извития край. Крайната точка е отсрещния ъгъл. (Същите крайни точки като пунктираната ви линия). Ъгъла на скосяване е 1. Обърнете внимание на наклона на повърхнината. Синята линия беше изравнена с вътрешната част на ваната на душа.
наклон на ваната
Обърнете внимание на наклона на повърхнината. Синята линия преди това е била изравнена с вътрешната част на ваната.
 1. Използвайте DMF Изберете всички върхове на вътрешната повърхнина. Радиуса е 0.5.
 2. Използвайте Изберете края на предната част на ваната. Радиуса е 4.

закръгляне на ваната

 1. Добавете скосяване към отвора за канализация. Използвайте Разстоянието за скосяване е 3.
 2. Начертайте линия. Дължината й трябва да е 45. Началната точка е центъра на отвора.
 3. Сега начертайте окръжност от центъра на вашия отвор. Радиуса е 5.

Забележка: Подравнете инструмента си с повърхнината на ваната чрез натискане на клавиш Shift по време на изпълняване на командата.

добавяне на отвор за канализация

 1. Използвайте TRIM, за да срежете линията. Използвайте окръжността за граница на срязването.
 2. Сега изтрийте окръжността.
 3. Начертайте цилиндър на ново място с радиус 0.5 и дължина 40.
 4. Използвайте FILLET върху краищата на цилиндъра. Радиуса е 0.4.
 5. Използвайте ALLIGN, за да позиционирате цилиндъра върху линията. Задайте точката на прихващане към центъра на горната част и на цилиндъра, както и на крайните точки на линията.

 1. Използвайте ARRAYPOLAR, за да копирате цилиндъра. Задайте Fill angle 90, items 5, а центъра ще е центъра на отвора за канализация.

Вратите

След това ще създадем вратите на нашата душ кабина. Ще направим това, като измерваме поставянето на вратата, след това създаваме обикновена кутия, за да направим „стена“ и повтаряме процеса за другата страна. После, изместваме предния край към края на стената и завъртаме лицето на стената по продължението на кривата, за да направим „врата“. Разделяме врата на половина с инструмент Slice и я завършваме като поставим дръжка.

За да го направим:

 1. Начертайте правоъгълник върху горната повърхнина. Точката ви на прихващане е ръба на правата част на предния край. Широчината е 2. Прихванете към края на правата част.

 1. Използвайте това като ориентир и начертайте кутия. Дължината е равна на кутията, която току що начертахте. (Използвайте Esnap – Endpoints), за ориентир, широчината е 1, височината е 200.

 1. Повторете стъпката за другата страна.

Или направете огледално копие на стената по продължение на пунктираната линия, която начертахте по-рано.

 1. Изпълнете команда OFFSET върху извития край на ваната. Разстоянието е 2.

Или изпълнете команда OFFSET върху извития край на ваната, прихванете към предната част на стената.

 1. Изпълнете команда SWEEP върху лицето на стената по продължението на крива.

Забележка: Уверете се, че изпълнявате командата SWEEP от първия връх на кривата. Ще го намерите в панел Proeprties. (Вижте предишната статия за повече информация).

 1. Използвайте SLISE върху вратата. Началната и крайната точка на линията на срязване са средите на двата извити върха в горната част.
Синя линия: Линията на срязване. Червена, пунктирана линия: Посоката на разреза.
 1. За да завършите, променете прозрачността на вратите на 70%.

Финални щрихи

Накрая, създаваме обикновена дръжка и добавяме към вратата. Използваме командите CYLINDER, MOVE FILLET и TCONNECT (Connect to nearest). За повече информация относно тези команди, моля прочетете част 1 и част 2.

Все още не притежавате BricsCAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.

Продължете с четенето

 1. Преминаване от 2D към 3D CAD
 2. 3D чертеж от инженерни планове
 3. Проектиране на кухня
 4. Как да проектираме стълбище в 3D
 5. Проектиране на баня Първа част – Създаване на душ кабина

Забележка: Целта на тази поредица е да ви демонстрира как да използвате различните аспекти на инструментите за 3D моделиране. Тя не винаги ще демонстрира най-бързия начин за постигане на резултат. Проверявайте периодично дали сме представили по-бърза техника на по-късен етап.