Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM – Част 6: Проектиране на баня, II част – Създаване на мивка

В предишната статия ви показахме как да създадете душ кабина в BricsCAD. В днешната статия ще разгледаме начина за създаване на мивка, като използваме някои от вече научените техники и ще добавим още няколко команди.

Команди, които ще разгледаме в тази статия:

 • SH(SHELL)
 •  Loft
 • SU(SUBTRACT)
 • Layers
 • TR(TRIM)
 • F(FILLET)

Мивката

Започваме със завъртане на затворена полилиния, за да създадем основата на мивката и след това използваме команда SHELL. След това използваме LOFT, за да създадем купата и отново използваме команда SHELL. За да завършим екструдираме два отвора за крана и отводнителния канал.

2D изглед на мивка
2D изглед на модела

За да го направим:

 1. Започнете като начертаете формата на мивката си с полилинии. Използвайте командите POLYLINE и ELLIPSE, за да създадете формите.

създаване на основата с полилинии

 1. Завъртете основата.

завъртане на основата

 1. SOLIDEDIT – Body – Shell. Изберете горната и долната повърхнина, които ще премахнете. Разстоянието е 0.5.

премахване на горната и долната повърхност

 1. Използвайте LOFT. Изберете затворените полилинии, за да създадете формата на мивката. Първо изберете най-ниската елипса, а накрая най-голямата.

лофтинг

 1. SOLIDEDIT – Body – Shell. Изберете горната повърхнина на купата. Разстоянието е 1.

екструдиране

 1. Екструдирайте окръжност през центъра на купата, за да създадете отвор. Използвайте режим Subtract.
 2. Екструдирайте отвора. Използвайте режим Both sides.

екструдиране на отвор за кран

Създаване на крана

След това създайте крана. Екструдирваме 3 цилиндъра с определени размери, след това екструдираме още 2 на 90°. Накрая, отстраняваме излишния материал и добавяме изход за водата.

създаване на кран

За да го направите:

 1. Създайте нов слой. Използвайте го като слой за чертане.

слоеве

 1. Екструдирайте окръжностите до правилната височина.

Или използвайте командата CYLINDER.

екструдиране на цилиндри

 1. Екструдирайте два цилиндъра на 90 градуса, за да създадете дръжката и чучура.

създаване на дръжка и чучур

 1. Използвайте Extrude-Both sides – Subtract, за да премахнете ъглова секция от чучура.

оформяне на крана

 1. Начертайте окръжност в центъра на повърхнината, която току що създадохте. Използвайте Use ESnaps – Geometric center.

Или, използвайте цилиндър.

Забележка: Натиснете клавиш Shift, за да заключите повърхнината на чертане към лицето.

 1. Изпълнете команда OFFSET върху ръба на цилиндъра.

Разстоянието е 0.1.

изместване на ръба на цилиндъра

 1. Екструдирйте в отвора.

екструдиране в отвора

 1. По желание: Използвайте SOLIDEDIT – Body – Shell, за да издълбаете крана.

издълбаване на крана

Сглобяване

Последната стъпка е да сложим крана на мястото му и да поставим тръбите.

За да го направите:

 1. Останете в същия слой. Преместете крана в отвора на мивката.

преместване на крана в отвора на мивката

 1. Използвайки DUCS, начертайте правоъгълник по дължината на z-оста, от основата на крана.
 2. Използвайте TRIM, за да премахнете две от линиите. Сега трябва да разполагате с две полилинии, съединени на 90°. Или, начертайте 2 полилинии на 90°.

 1. Нанесете закръгление на полилинията. Радиуса е 10.

закръгление на полилинията

 1. Изтеглете върха на основата на крана по продължението на линията.

изтегляне на върха на основата на крана

 1. Повторете стъпки 2-5, използвайки дренажния отвор като профил за изтегляне.

изтегляне

 1. Използвайте командата Subtract, за да създадете отвор в основата. Изберете основата, а след това изберете дренажните тръби.
 2. За финал можете да използвате командата SHELL, за да издълбаете тръбите.

издълбаване на тръбите

Все още не притежавате BricsCAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.

Продължете с четенето

 1. Преминаване от 2D към 3D CAD
 2. 3D чертеж от инженерни планове
 3. Проектиране на кухня
 4. Как да проектираме стълбище в 3D
 5. Проектиране на баня Първа част – Създаване на душ кабина

Забележка: Целта на тази поредица е да ви демонстрира как да използвате различните аспекти на инструментите за 3D моделиране. Тя не винаги ще демонстрира най-бързия начин за постигане на резултат. Проверявайте периодично дали сме представили по-бърза техника на по-късен етап.