Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM Част 7: Проектиране на баня, III част – Създаване на тоалетна

В предишната статия ви показахме как да създадете мивка в BricsCAD. Тази седмица ще ви покажем как да създадете тоалетна. Ще използваме повечето от техниките, които вече сте научили, но ще преминем на следващото ниво.

Новите команди, които ще разгледаме:

 • DMSIMPLIFY
 • Extrude – taper
 •  DMTHICKEN
 • The Manipulator
 •  ISOLATEOBJECTS
 •  HIDEOBJECTS
 • UNISOLATEOBJECTS
 • SolidEdit – Body – seParate
 • Библиотека с компоненти (Само за BricsCAD Mechanical)

Тялото

В тази статия ще бъде малко по-сложно, но не се тревожете – заслужава си.

U-образната извивка и тоалетната чиния

Ще започнем като създадем u-образната извивка и тоалетната чиния, използвайки align, loft, simplify и shell.

За да го направим:

 1. Начертайте контурите за вашата тоалетна.
 2. Използвайте ALIGN, за да създадете лофинг формата на тоалетната чиния.
  Scale entities based on alignment points: Yes.toilet drawing CAD
 3. Изпълнете команда LOFT върху кривите.toilet drawing CAD
 4. Използвайте DMSIMPLIFY. Изберете твърдотелния обект.
 5. Използвайте SolidEdit – Body – Shell. Изберете гладката, горната и страничните страни, които да премахнете. Offset distance: 1.
  Сега ще заприлича на старомодна глинена тръба.
 6. Екструдирайте лицевата страна на изхода на „тръбата“.
 7. Тоалетната чиния вече е завършена. Скрийте я, за да запазите спретнатия вид на чертежа.

Основното тяло

След това, създаваме основното тяло като използваме revolve, extrude (taper), fillet и shell.

За да го направим:

 1. Създайте затворена полилиния във формата на профила на тоалетната.
 2. Изпълнете REVOLVE върху полилинията. Angle: 180°.
 3. Екструдирайте плоската страна чрез taper. Distance: 75. Taper: 5°.
 4. Изберете ъгловите повърхности и изберете Delete, за да изравните горната и долната повърхност.
 5. Екструдирайте плоската, задна повърхност отново. Distance: 60.
 6. Екструдирайте горната повърхност. Distance: 10.
 7. Начертайте полилиния или сплайн във формата на отвора на тоалетната чиния върху горната повърхнина.
  Забележка: Уверете се, че отвора е по-малък от тоалетната чиния, която току що създадохме.
 8. Екструдирайте надолу. Distance: 15. Taper: 20°.
 9. Закръглете ръбовете. Radius: 5.
 10. Използвайте SolidEdit – Body – Shell. Изберете долната страна, задната страна и отвора, които ще премахнете. Distance: 1.

  Резултатът трябва да изглежда подобно на изображението по-долу.toilet drawing shell hollow complex solid

Union

Веднъж щом създадем двете части, трябва да ги съединим. Просто ще екструдираме горната страна на тоалетната чиния към основното тяло.

За да го направим:

 1. Използвайте Structure Browser. Визуализирайте тоалетната чиния.show object cad structure browser
 2. Екструдирайте горната част, за да свържете двата твърдотелни обекта.
 3. Скрийте получения обект.

Казанчето

Една тоалетна не би била особено полезна без приток на вода (докато не усъвършенстват сухата тоалетна, разбира се), затова следващата стъпка е създаването на тоалетното казанче и тръбопровода.

Създаваме водопровода като използваме thicken и shell. След това създаваме тоалетното казанче като изчертаваме линия и екструдираме с taper. След това, изместваме горната част и отново екструдираме, за да създадем капака. Обвиваме казанчето, добавяме дръжка, закръгляме твърдите ръбове, премахваме излишния материал и създаваме отвор, където се съединяват тръбата и двете части на тоалетната. За да завършим, използваме цилиндър и есктрудиран сплайн, за да създадем дръжката.

За да го направим:

 1. Използвайте командата DMTHICKEN върху полилиния по посоката, в която тече водата.
 2. SolidEdit – Body – Shell. Изберете формата на тръбата и премахнете двете плоски страни. Distance: 0.5.
 3. Скрийте тръбата.
 4. Използвайте Structure Browser. Покажете първия твърдотелен обект.
 5. Начертайте линия в горната част на тоалетната, за да отбележите началото на казанчето.
 6. Екструдирайте границата като използвате опцията „create”. Distance 100. Taper angle: 15.toilet drawing tank extrude
 7. Изолирайте обекта.
 8. Използвайте инструмента Manipulator, за да изравните предната и задната повърхност на казанчето.
 9. Изместете ръбовете на горната част с OFFSET. Distance: 5.
 10. Екструдирайте кривата нагоре като използвате опцията „create”, за да начертаете капак за кутията. Distance: 6.
 11. Използвайте DMFILLET върху ръбовете на казанчето и капака. Radius: 2.
 12. Използвайте SolidEdit – Body – Shell. Изберете долния твърдотелен обект. Изберете горната страна, която ще премахнете.
  Съвет: Ще ви е по-лесно да го направите ако скриете капака.
 13. Използвайте CYLINDER, за да добавите дръжка. Radius: 4.
  Забележка: Натиснете клавиш Shift, за да фиксирате UCS към лицевата страна на капака. Лицето ще се оцвети в синьо.
 14. Създайте полилиния върху повърхността на цилиндъра във формата на дръжката.
 15. Екструдирайте в режим „unite“. Distance: 3.
  Ако срещнете затруднения: Това е абсолютно същата техника като техниката, която използвахме във Част 2.
 16. Използвайте Structure Browser. Покажете тръбопровода.
 17. Използвайте SUBTRACT, за да отделите тръбата от казанчето.
  Забележка: Ако тръбата ви е изтрита по време на това действие, проверете настройките си. DELETETOOL трябва да е в режим „off”. Value: 0.
 18. Долната част на казанчето вече ще има отвор, но все още ще бъде като един обект в Structure Browser. За да поправите това използвайте SolidEdit – Body – seParate. Изберете казанчето и натиснете клавиш Enter.
 19. Отстранете излишния материал.
 20. Използвайте UNISOLATEOBJECTS, за да покажете всички обекти.
 21. Повторете стъпки 17-19, за да премахнете материала от основното тяло на тоалетната чиния.
 22. Използвайте DMPUSHPULL, за да изберете плоската страна от единия край на тръбата. Настройте дължината на тръбопровода. Повторете за другия край.

Резултатите трябва да изглеждат така:

завършена тоалетна

Седалката

Никоя тоалетна няма да е завършена без седалка. Просто изместваме ръбовете на отвора, изчертаваме линиите, екструдираме формите и добавяме компоненти от библиотеката, за да завършим.

За да го направите:

 

 1. Създайте нов слой. Настройте го като нов слой за чертане. (в лявата колона се появява син кръг. Това указва кой е активния слой.)toilet drawing layers BricsCAD
 2. Извлечете ръбовете. 
 3. Скрийте първоначалния слой. Кликнете върху крушката в панела със слоеве.layers on off
 4. Съединете извлечените ръбове в един сплайн с JOIN.
 5. Изместете сплайна в двете посоки с OFFSET. Distance: 8.
 6. Изтрийте първоначалния сплайн.
 7. Начертайте формата на тоалетната седалка.
  Забележка: Ако все още не сте уверени в използването на команди за 2D изчертаване, проверете уроците от Bricsys.
 8. Есктрудирайте горния ръб нагоре.  Distance: 7. Taper: 5.
 9. Изместете горната повърхност на формата, която създадохте току що.
 10. Екструдирайте нагоре с EXTRUDE, режим „create”. Distance: 7. Taper: 5.
 11. Използвайте Manipulator, за да преместите този обект нагоре. Distance: 2.
 12. Екструдирайте отвора от долната част на седалката.
 13. За да завършите, използвайте Библиотеката със стандартни компоненти.
  Забележка: Винтовете са елементи от библиотеката със стандартни компоненти.

Завършване

Просто визуализирайте всички скрити части и ще можете да се насладите на порцелановия си трон в целия му блясък.

Продължете с четенето

 1. Преминаване от 2D към 3D CAD
 2. 3D чертеж от инженерни планове
 3. Проектиране на кухня
 4. Как да проектираме стълбище в 3D
 5. Проектиране на баня Първа част – Създаване на душ кабина
 6. Проектиране на баня Втора част – Създаване на мивка

Забележка: Целта на тази поредица е да ви демонстрира как да използвате различните аспекти на инструментите за 3D моделиране. Тя не винаги ще демонстрира най-бързия начин за постигане на резултат. Проверявайте периодично дали сме представили по-бърза техника на по-късен етап.