Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM – Част 4: Как да проектираме стълбище в 3D

Миналата седмица разгледахме няколко по-задълбочени техники при работа в 3D. Тази седмица също ще разгледаме някои техники за 3D моделиране. В днешната статия ще направим стълбище.

изчертаване на стълбище в 3D

Команди, които ще разгледаме в тази статия

 • DIV(DIVIDE)
 • AR(ARRAY)/Path
 • AR(ARRAY)/Polar
 • SWEEP
 • REV(REVOLVE)
 • EXT(EXTRUDE)/Both sides
 • 3P(3DPOLY)
 • IAT(IMAGEATTACH)

Използвайте същите настройки от първата статия.

Стъпалата

Разполагате с два варианта за създаването на самите стъпала.

Вариант 1

Използвайте техниките, които разгледахме в част 1, 2 и 3.

 1. Започнете с кутия (първо стъпало) с точните размери.

За този пример ще използваме: 800 х 160 х 210.

стъпала

 1. Използвайте AR, за да повторите.

Стойности на масива: Col 7, distance – 210 (широчината на стъпалата), Row – 2, distance – 800 (дължина на стъпалата).

 1. След това изпълнете команда EXPLODE върху масива.
 2. Добавете правоъгълник до края за средното стъпало.

основа

 1. Екструдирайте блоковете до желаната височина чрез Push/Pull.

финален резултат

Вариант 2

Нови техники!

 1. Изчертайте линия към желаната височина на стъпалата.
 2. След това използвайте DIV, за да разделите линията на сегменти.

В този пример използваме height – 2240 и divide – 14.

линия

Съвет: Отворете Settings – Drafting – Entity creation – Point display mode, за да промените начинът, по който точките се визуализират на екрана.

настройки

 1. Сега екструдирайте всяко стъпало, използвайки Point Snap, за да достигнете височината на всяко стъпало.

екструдиране на стъпалата

Балюстрите

Следващата стъпка е създаването на балюстрите. В този пример използваме снимка на балюстра, която е трасирана и завъртяна. След това е изравнена със стъпалата.

Как се прави:

 1. Първо импортирайте изображение в BricsCAD с командата Attach Raster Image.
 2. Трасирайте едната страна като използвате
 3. След това, изчертайте линия през централната част.

трасиране

 1. Накрая използвайте REV – 360 градуса. Използвайте централната линия като ос за завъртането.

завъртане

 1. Използвайте 3P, за да начертаете линия между крайната точка на върха и средното стъпало.

Или вижте предната статия, в която е използвана персонализирана координатна система.

начертаване на линия върху стъпалата

 1. След това, с няколко хитрини и точки на прихващане, използвайте MOVE, за да препозиционирате линията към правилната начална точка на първото стъпало.
 2. Подравнете центъра на балюстрата с крайната точка на 3D полилинията.
 3. След това използвайте ARRAYPATH, за да позиционирате балюстрите нагоре по стъпалата.

Използвани настройки: Mode – divide, items – 8.

команда arraypath

След това повтаряме процеса за другата половина от стълбището.

парапети

Парапета

Използваме команда EXPLODE (както и предишния път) върху масива, след което редактираме балюстрите на средното стъпало. След това, създаваме сплайн върху горната част на балюстрите и извиваме по продължението на линията.

Как се прави:

 1. Начертайте 3D полилиния или сплайн вурху горните точки на балюстрите.
Не можете да закръгляте 3D полилинии, затова ще използваме окръжности. След това скосяваме и съединяваме линиите.
 1. Поставете окръжност перпендикулярно на края на сплайна.

 1. Използвайте
 2. Изберете формата.
 3. Натиснете Enter.
 4. След това изберете линията.

Съвет: за по-нестандартни резултати, можете да изпробвате режим twist.

парапет

Гредите

За да направим гредата ще използваме подход, подобен на този при балюстрите. След което ще екструдираме правоъгълници, за да премахнем излишния материал, ще скосим, ще добавим колони и ще нанесем извивки.

Забележка: Командата Twist е налична само в BricsCAD Mechanical или BricsCAD BIM.

греди

Как се прави:

 1. Създайте основата и горната част по същия начин, както при балюстрите.
 2. След това използвайте EXT Subtract, Both sides.
 3. Нанесете скосяване върху твърдите ръбове.

За този пример е използван радиус със стойност 20.

 1. След това начертайте колоните. Използвайте ARRAYPOLAR, за да повторите обекта 4 пъти.
 2. Използвайте UNI, за да създадете твърдотелен обект.
 3. Накрая нанесете TWIST. Използвайте централната линия за ос. Поставете началните и крайните точки на усукващата се ос между правоъгълните части, за да предотвратите усукването на правоъгълните части.

точки на усукване

Завършване

завършване

Премахваме излишния материали като начертаваме линия върху стъпалата и добавяме детайлите за стената. След това импортираме подпорната колона и удължаваме парапета.

краен резултат

Следващия път

В следващата статия ще се фокусираме върху начина за създаване на баня.

Все още не притежавате BricsCAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.