Каниско Технолоджи Блог
Пост от уроците на Хайди от Bricsys

Уроците на Хайди – Част 12: Работа с външни връзки

Днес, ще разгледаме инструментите за прикрепване и управление на външни връзки.

Прикрепване на външни връзки

BricsCAD ви дава възможност да прикрепвате външни връзки като чертежи, изображения и pdf файлове към текущия чертеж. Достъпвайте лесно инструментите от раздела Insert в Quad курсора. Може да ги достъпвате и чрез други методи, включително командния ред (XATTACH, IMAGEATTACH, PDFATTACH).

Вмъкване на външни връзки то Drawing Explorer

Прикрепването на референтни файлове в BricsCAD е същото както в AutoCAD. Първо изберете валиден файлов формат: DWG, растерно изображение или PDF. След това, задайте опциите за прикрепване в съответния диалогов прозорец Attach. Поддържаните растерни изображения включват: BMP, JPG, JPEG, PCX, PNG, GIF, TGA, TIF, TIFF, JP2, J2K, ECW и SID.

Прикрепване на външни връзки

Забележка: Диалоговите прозорци не разполагат с предварителен преглед. Въпреки това, когато прикрепвате PDF файл, може да изберете кои страници да прикрепите от списъка със страници.

Управлявайте референтните файлове в Drawing Explorer

След като прикрепите референтен файл към текущия чертеж, BricsCAD създава референтна връзка към файла. Можете да преглеждате и управлявате тези връзки както в AutoCAD. Но вместо да използвате палета External References, вие използвате Drawing Explorer.

Достъпвайте Drawing Explorer от главното меню на Quad курсора. Той е достъпен и с командата EXPLORER.

Инструмент Drawing Explorer в Quad курсора

Също така, можете да използвате познатите команди XREF, IMAGE или PDF. По този начин Drawing Explorer се отваря автоматично заедно със съответните панели за вида референтен файл.

Външни връзки

Панелът External References включва подробна информация като името и размера на референтния DWG файл. Допълнително, той показва и броя на вмъкванията за всяка DWG референция. Разкроените връзки са ясно обозначени от оцветен в сиво вид на прикачения файл.

Панел External References

За да ви помогне да визуализирате индивидуалните връзки и връзки между тях, вие можете да промените изгледа в тип икони или дървовидна структура.

Менюто, което се отваря с кликване на десния бутон на мишката и лентата с инструменти предлагат допълнителен контрол. Може лесно да прикрепвате нови връзки, да отделяте съществуващите или да изчиствате онези, които не се използват. Можете да презареждате, освобождавате, свързвате, вмъквате и отваряте прикачените връзки. Допълнителните елементи от менюто с десния бутон улесняват превключването на запазения път между относителен, абсолютен или просто името на файла. А инструментът “Run extended search for missing attachments”, който се намира в работната лента, ви позволява лесно да поправяте грешни пътища към връзки индивидуално или за множество връзки едновременно.

Изображения

Панелът с изображения показва подробна информация относно изображенията, които са свързани към чертежа. Менюто и лентата с инструменти предлагат инструменти, които са подобни на външни връзки, но са приложими най-вече за изображения.

Панел с изображения

Когато добавяте изображения в BricsCAD, вие можете да изберете и прикачите няколко изображения едновременно, за разлика от AutoCAD.

Избиране на няколко изображения

PDF файлове

Панелът PDF Underlays показва подробна информация относно PDF файлове, които са свързани към чертежа. Менюто и лентата с инструменти предлагат същите инструменти, както при изображенията.

Панел PDF Underlays

Забележка: BricsCAD не разполага с възможността да импортира геометрични обекти от PDF файлове. Въпреки това, един от многото разработчици на приложения за BricsCAD предлага модул, който ви позволява да отваряте и конвертирате PDF файлове директно в BricsCAD.

Бърз преглед на Уроците на Хайди

Ето преглед на всички статии от Уроците на Хайди:

Част 1: Изтегляне и инсталация на BricsCAD
Част 2: Добре дошли в BricsCAD
Част 3: Запознаване с интерфейса
Част 4: Достъп до команди
Част 5: Различни нива на пробна версия
Част 6: Работни пространства в BricsCAD
Част 7: Изчертаване на обекти
Част 8: Настройки за изчертаване на обекти
Част 9: Изчертаване със Стилове
Част 10: Варианти за лицензиране
Част 11: Работа с блокове
Част 12: Работа с външни връзки
Част 13: Работа със Слоеве и Типове линии
Част 14: Редактиране на обекти
Част 15: Манипулиране на обекти
Част 16: Методи за селектиране на обекти
Част 17: Работа с Drawing Explorer
Част 18: Настройки в BricsCAD
Част 19: BricsCAD Classic

За Хaйди Хюит – След 26 години в Autodesk, тя започва работа в Bricsys на позицията User Success Manager. Хайди отговаря за това потребителите на BricsCAD да извлекат най-голяма полза от продукта за възможно най-кратко време. През годините, в които е работела за Autodesk, тя е заемала позиции като специалист по обученията и технически маркетинг мениджър.