Каниско Технолоджи Блог

Работа с Array Path

Масивите могат да бъдат особено полезни за създаване на копия. BricsCAD V19 ви дава възможност да размножавате обекти по зададено трасе. Копирайте блокове, форми, линии и твърдотелни обекти по протежението на 2D и 3D, отворени и затворени сплайнове и полилинии. Създавайте автоматично вериги, връзки и перила.

Основите

Array Path е изключително полезен инструмент, когато се налага да създавате копия на обекти. Въпреки че Array Polar и Array Rectangle имат своите предимства, Array Path е изцяло ново ниво на CAD.

Започнете като изберете обекта, който искате да размножите и го поставете в края на даден път (точка 1).

За да намерите дадена точка, изберете пътя, а след това използвайте панел Properties. Ако кликнете върху кутийката с наименование vertex, можете да навигирате по продължението на пътя, а на мястото на въпросната точка ще се визуализира малък кръст.

точка в панел properties
Използвайте панела със свойства, за да намерите първата точка. Точката, която е обозначена в панела ще бъде маркирана с малък кръст.

После преместете обекта до тази точка. За най-добри резултати изравнете точката с центъра на обекта. Използвайте прихващането на обекти, за да сте по-прецизни.

След това подравнете обекта по продължението на пътя. Можете да използвате командата ALIGN или да го подравните на око.

верига

Задайте броя на обектите по продължението на дадения път като използвате Divided или разстоянието между обектите като използвате Distance. Разполагате и с опция да запълните целия път или просто да зададете броя на обектите.

Още опции

Можете да изберете дали да подравните обекти по даден път или не. Когато е подравнен, обекта ще се завърти, когато не е подравнен ще остане с постоянен ъгъл.

без подравняване
Ако не е зададено подравняване, резултатите ще бъдат такива.

Ако не изпълните тази стъпка можете да получите наистина странни резултати. За да го поправите, можете да използвате base point, последвана от Tangent direction.

подравняване
Ляво: Обект, поставен на точка, която е различна от точка 1. Дясно: Зададена базова и допирателна точка. Обектът не се е местил.

Посоката на допирателната точка влияе на подравняването на даден обект по пътя.

посока на допирателна точка
Бялата стрелка показва посоката на зададената допирателна точка. Горе в ляво: няма зададена допирателна точка.

Други опции

Можете и да добавяте редове и колони към обекта, по същия начин както при ARRAYRECTANGLE и ARRAYPOLAR.

ризница
Нивата в ARRAYPATH са използвани, за да се създаде този лист броня.

Този начин работи и върху спираловидни криви, което ви позволява бързо и лесно да създавате обекти като спираловидни стълби.

спираловидна стълба
Проектирайте бързо спираловидна стълба като използвате ArrayPath.

Можете да изберете между режимите: Distance и Divided (броя на обектите по даден път).

Ако сте избрали Create associative array, веднъж щом сте създали масива, можете да променяте пътя както бихте го направили по принцип. Масивът ще се актуализира автоматично в зависимост от промените. Можете да редактирате броя на завъртанията и височината на спиралата дори след като масивът е бил създаден.

Готови ли сте да изпробвате BricsCAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.