Каниско Технолоджи Блог
Пост от уроците на Хайди от Bricsys

Уроците на Хайди – Част 14: Редактиране на обекти

Днешната статия ще ни запознае с инструментите за редактиране. Също като AutoCAD, BricsCAD предлага различни начини за редактиране на обекти. Някои от най-известните методи са чрез панела Properties, маркери и Quad курсора.

Редактиране в панел Properties

BricsCAD предлага панел Properties също както палета Properties в AutoCAD. Можете да го достъпвате с команда Properties (съкратено PR), както и чрез други методи като двойно кликване върху обект. Тъй като е панел, той може да остане отворен докато работите.

Свойствата, които са показани в панела варират в зависимост от вида обект(и), които сте избрали. В общ план, те отговарят на това, което очаквате от вашият опит с AutoCAD. Въпреки това, има няколко забележими разлики. Например, панела Properties в BricsCAD показва идентификатора (само за четене) на избрания обект. Идентификатора на обекта може да е полезен за съхраняване и повикване с цел програмиране.

Ще намерите други ценни допълнения към панела Properties за различните обекти. Не мога да покрия всички от тях, но по-надолу има пример за свойствата на избрана линия. В BricsCAD вие можете да редактирате линия като въведете x, y, z стойности на началната точка, на крайната точка или дори делтата. Той показва и наклона като стойност само за четене. Макар да се предполага, че това е 2D чертеж, от наклона на избраната линия се вижда, че този конкретен обект не е плосък. Вие можете, разбира се, да редактирате z-стойността на крайната точка, за да съвпадне с началната точка. Въпреки това, можете неправилно да приемете стойността му след втората десетична запетая. Вместо това, може да промените Delta z-стойността на 0, за да сте сигурни, че линията е наистина плоска.

Редактиране в панел Properties

Редактиране чрез маркери

BricsCAD поддържа стандартни маркери на обектите както AutoCAD. Например, ако изберете окръжност, може да използвате маркерите на центъра и квадранта, за да я преместите или оразмерите. BricsCAD не поддържа мултифункционални маркери. Вместо това, по-голямата част от тази функционалност е достъпна в раздела Edit на Quad курсора.

Маркери на окръжност

Редактиране чрез Quad курсора

Както споменахме в предишен пост, Quad курсора предлага различни инструменти за редактиране, базирани на вида на обекта. Инструментите за редактиране на окръжности са доста различни, например, от инструментите за редактиране на размери. Когато изберете размер, на вас ви се предлагат инструменти за модифициране на размерите или текста на размерите. Например, можете да завъртите стрелката на размерите до най-близката точка, където сте избрали размера. Освен това, разделът за редактиране на окръжности включва инструменти като Trim и Hatch.

Меню на Quad курсора при Размери и Окръжност

Инструментът по подразбиране се променя спрямо най-скорошния режим на редактиране за този вид обект. Може да посочите инструмента по подразбиране, за да се визуализират допълнителни наскоро използвани инструменти. Последно използваните инструменти могат да варират в зависимост от това дали сте избрали обект или просто сте го посочили.

Меню на Quad курсора при Линия

Преминете с курсора върху някой раздел в долната част на Quad курсора, за да го разширите с още повече инструменти. Ще намерите най-използваните инструменти за редактиране на конкретния вид обект в раздела Edit. Инструментите могат да се различават в зависимост от това дали ще изберете обекта или само ще го посочите. Например, ако изберете линия, раздела Edit ще покаже инструментите Lengthen, Break, Join и Match. Ако посочите линия, без да я избирате, Quad курсора добавя Trim и Extend към комплекта от инструменти.

Линия в Quad курсора

В този пример, ако посочите линия и изберете инструмента Extend, BricsCAD автоматично ще удължи маркирания обект до най-близката граница спрямо там, където сте посочили с курсора. Нужен е само един избор в сравнение с три избора и две въвеждания, които предлагат традиционните методи. Разбира се, традиционните методи също са налични.

Инструмент Trim в Quad курсора

Споделихме само няколко примера за интелекта и контекстуалността на Quad курсора. В допълнение към мощния стандартен режим на работа, вие можете да персонализирате Quad курсора, за да отговаря на вашите нужди. Обещаваме да ви покажем как в бъдеща статия.

Бърз преглед на Уроците на Хайди

Ето преглед на всички статии от Уроците на Хайди:

Част 1: Изтегляне и инсталация на BricsCAD
Част 2: Добре дошли в BricsCAD
Част 3: Запознаване с интерфейса
Част 4: Достъп до команди
Част 5: Различни нива на пробна версия
Част 6: Работни пространства в BricsCAD
Част 7: Изчертаване на обекти
Част 8: Настройки за изчертаване на обекти
Част 9: Изчертаване със Стилове
Част 10: Варианти за лицензиране
Част 11: Работа с блокове
Част 12: Работа с външни връзки
Част 13: Работа със Слоеве и Типове линии
Част 14: Редактиране на обекти
Част 15: Манипулиране на обекти
Част 16: Методи за селектиране на обекти
Част 17: Работа с Drawing Explorer
Част 18: Настройки в BricsCAD
Част 19: BricsCAD Classic

За Хaйди Хюит – След 26 години в Autodesk, тя започва работа в Bricsys на позицията User Success Manager. Хайди отговаря за това потребителите на BricsCAD да извлекат най-голяма полза от продукта за възможно най-кратко време. През годините, в които е работела за Autodesk, тя е заемала позиции като специалист по обученията и технически маркетинг мениджър.