Каниско Технолоджи Блог

Сплайни, Полилинии и 3D Полилинии

В тази статия ще разгледаме разликите между Сплайни и Полилинии, и как да ги създадем и редактираме в BricsCAD.

Сплайни

  SPLINE

Сплайна е отворена или затворена крива, дефинирана чрез поредица от точки. Сплайните могат да бъдат създавани и в 3D. Те се създават с допуски на точките на вмъкване.

Горе: Сплайн с висок допуск. Долу: Сплайн с допуск 0.

Щом създадете линията, използвайте панел Properties и опцията fit tolerance, за да промените допуска. Колкото е по-малко числото, толкова по-точно ще минава линията през точките на вмъкване. Можете да използвате и панел Properties, за да контролирате сплайна чрез подробни точки, вместо точки по крива.

Конвертиране на сплайни към полилинии

Сплайните вършат чудесна работа, но понякога, бихте искали да ги конвертирате към полилинии. Използвайте PE (EDITPLINE/PEDIT), за да конвертирате към полилиния. Командния ред ще ви попита: Избраният обект не е полилиния. Искате ли да го преобразувате?… Изберете YES и натиснете клавиш Enter. След това ще бъдете приканени да зададете прецизност, при която колкото по-малко е числото, толкова по-прост ще е резултатът. В SettingsPlineConvertMode, можете да изберете да конвертирате към прави линии – 0 или линии и дъги – 1.

настройки на полилинии

Забележка: PLINECONVERTMODE трябва да бъде включен – 1.

Полилинии

  PL (PLINE)

Полилинията е отворена или затворена последователност от свързани линии и/или дъгови сегменти, които се третират като единични обекти. Всеки сегмент от дадена полилиния може да има дебелина, която е последователна или стеснена по цялата дължина. Дебелината на индивидуалния сегмент също може да бъде променяна независимо от другите. Правоъгълниците, полигоните, запълнените окръжности и ревизионните облаци се създават под формата на полилинии.

По-старите .dwg файлове запазват по подразбиране 2D полилиниите като „тежки полилинии“, което увеличава размера на файла. Съвременните .dwg файлове запазват 2D полилиниите като „олекотени полилинии“ (без информация за Z оста). Използвайте PLINETYPE, за да създадете автоматично полилинии като „олекотени“ или „тежки“ полилинии. Това ви позволява и да определяте дали старите полилинии да се конвертират към олекотени когато зареждате чертеж.

опции на полилиниите

Полилиниите се контролират от маркери. Settings – Grips определя колко маркера да се визуализират. 0 – без маркери, 1 – маркери само на крайните точки, 2 – маркери на средните и крайните точки. Размерът и цветът на маркерите също може да се персонализира изцяло.

Използвайте BO (BOUNDARY), за да създадете полилиния от пресичащи се линии и форми. Това може да е особено полезно. Изберете цели обекти или използвайте pick points, за да изберете конкретни зони. Границите също се откриват автоматично.

В този пример, границата е създадена от група отделни линии и форми.

3D полилинии

3D полилиниите до голяма степен са като 2D полилиниите, като основната разлика е, че може да работите с тях в 3D, без да се налага да променяте ПКС. Наскоро ви показахме как да създадете 3D мрежи. Това е мястото, където 3D полилиниите биха били особено полезни. Въпреки това, не е възможно да се създават дъги с 3D полилиния.

Редактиране

Следните команди важат за сплайни и за полилинии.

Разделяне

Aко искате да разделите линия, използвайте X (EXPLODE) или BR (BREAK), за да разделите линия. По подразбиране първата точка, която изберете е точката на прекъсване, но тя може да бъде променена, веднага щом обекта е поставен. Използвайте F (първа точка на прекъсване), за да промените местоположението на първата точка. Използвайте @, за да направите втората точка на прекъсване същата като първата: разделяйки избрания обект на две свързани части.

Панел със свойства

Можете да зададете дали сплайните и полилиниите да са отворени или затворени. Използвайте панелът Properties, за да промените това свойство.

Панелът Properties може да бъде използван и за контролиране на дебелината на линията, стила на линията и др.

Скосяване

Използвайте TR (TRIM), за да скъсите дадена линия до най-близката линия за срязване. Може да използвате всички обекти в работното пространство като линии за срязване или да изберете обекти. Задръжте клавиш Shift, за да удължите линиите.

Удължаване

Използвайте EX (EXTEND), за да удължите вашите линии към най-близкия обект. Както при TR, вие можете да изберете дали да включите всички обекти от работното пространство като точки за удължаване или да изберете само няколко.

Съединяване

Използвайте JOIN, за да съедините две полинии или сплайни заедно.

Забележка: можете да използвате JOIN, за да свържете полилинии, 3D полилинии, дъги, сплайни, спирали и др. Видът на линията може да бъде преобразуван по време на тази операция. За пълен списък с видовете линии и как те се съединяват, посетете тази страница.

Разчистване

OVERKILL изтрива дублиращи се обекти и застъпващи се линии, дъги и полилинии и обединява частично застъпващи се или съседни такива. Доста полезно за разчистване на чертежи!

Редактиране на полилиния

Когато става дума за редактиране на полилинии, съществуват още повече възможности!

Най-простият начин е да кликнете и плъзнете. Можете да редактирате маркерите на дадена полилиния като изберете подробни точки и ги издърпате към нова локация. Няма нужда да бъде сложно. Това работи при криви, ъгли и средни точки.

Quad/TIPS инструмент

Ако Quad и TIPS инструментите са активирани, вие можете лесно да редактирате полилинии. Ако не знаете как да го направите, прочетете повече за Quad курсора и TIPS инструмента.

Посочете дадена полилиния и TIPS инструмента ще ви покаже следното:

Използвайте ctrl, за да промените избора към единични сегменти и Quad ще ви покаже нещо подобно на това:

Add vertex
Add vertex to an end (тази опция е достъпна само ако курсорът е върху една от крайните точки на полилиния.)
Adjust Bulge (конвертира между прави и криви полилинии)
Delete segment
Stretch segment
Stretch vertex

Редактиране на полилиния

  PE (EDITPLINE/PEDIT)

Командния ред ви предлага редица опции. Повечето са доста очевидни. Най-вероятно основните са:

Convert to spline – Правилно сте отгатнали. Използвайте я, за да конвертирате полилиния в сплайн.

Decurve – Преобразувайте дъги в права линия.

Taper – Изтъняване на дебелината на полилинията.

Join – Съединяване на различен брой полилинии в едно. Забележка: те трябва да се докосват.

Vertex editing –Това е наистина мощна функция. Избраната точка е обозначена с малък бял кръст. Може да използвате опциите, за да прекъснете полилиния в дадена точка, да изправите или изкривите отсечка и дори да промените индивидуално широчината на отсечки.

Fit – Конвертирайте прави линии в дъги. Това може да е полезно ако искате бързо да проектирате обект с прави линии и после да ги конвертирате в дъги.

Червена: Fit, Зелена: Spline, Бяла: Taper, Синя: първоначална полилиния.

Панел Properties

Можете да използвате панелът със свойства, за да конвертирате индивидуални сегменти от полилинията в дъги. Под Geometry ще намерите опции, с които да конвертирате към и от дъги. Vertex показва избраната точка. Отново, малък бял кръст е визуализиран, за да обозначи това. Използвайте падащото меню, за да навигирате избраната точка.

Опцията Bulge се използва за промяна на кривината на линията, права линия – 0, перфектна полуокръжност – 1. Радиусът продължава да се увеличава и след това. Положителните числа създават криви обратно на часовниковата стрелка, а отрицателните – криви по поска на часовниковата стрелка.

Кутийките за начало и край на дебелината променят дебелината само на линията в този сегмент.

Преобразуване

BricsCAD се различава от другите софтуерни продукти с функцията CONVERTPOLY, която дава възможност на потребителите да преобразуват между „олекотени“, „тежки“ и 3D полилинии.

Готови ли сте да започнете първия си чертеж?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.