Каниско Технолоджи Блог

11 начина за изчертаване на квадрат в BricsCAD

BricsCAD ви предлага опции, които ви дават възможност да работите по най-добрия за вас начин. Ще ви демонстрираме 11 начина как да начертаете квадрат в BricsCAD.

Лесният начин

Да започнем от най-простото. Използвайте командата POLYGON, при която по подразбиране са зададени 4 на брой страни. Чертайте от център към връх, от център към страна или по продължението на ръб.

изчертаване на квадрат с полигон

Почти толкова лесен начин

Кликнете върху бутона с правоъгълник, въведете REC в командния ред или кликнете с десния бутон на мишката и изберете ‚Rectangle’ от Quad курсора. Ако опцията DYN е активирана, трябва само да въведете желаните размери.

изчертаване на квадрат в BricsCAD

Съвет: Посочете полилиниите и задръжте Ctrl, за да изберете част от полилинията, повторете за отсрещната страна и използвайте Nearest Distance, за да промените размерите на правоъгълника.

промяна на диаметъра на полигон

Полилинии

Можете да създадете правоъгълник и чрез инструмента polyline. Първо, активирайте ORTHO. След това, кликнете върху начална точка и начертайте 3 полилинии на 90 градуса. Завършете с ‘close’.

полилинии

Забележка: Ако начертаете 4 полилинии и след това изберете ‚close’ ще се създаде допълнителен скрит връх, който ще ви предостави полигон с 5 страни.

Ограничения

Този път ще превърнем неравномерна форма в квадрат. Първо, начертайте своя полигон с 4 страни. Не се тревожете относно прецизността. След това добавете своите ограничения. Бонуса в този случай е, че можете да редактирате което и да е от ограниченията в даден момент, за да ги адаптирате към своите нужди.

ограничения

Линии

Друга опция е да начертаете една линия, да я отместите, да я завъртите и копирате и след това да я съедините.

копиране на линии

Инструмент Boundary

Ако разполагате със селекция от линии, които вече маркират вашия квадрат, можете да използвате инструмента Boundary, за да генерирате затворен полигон. Първо проверете дали опцията Enable Boundary Detection е активирана. След това, посочете границата и изберете командата GENERATEBOUNDARY.

инструмент boundary

Съвет: Този метод работи и при щриховките.

Извличане на ръбове

Ако имате куб или някакъв твърдотелен обект с квадратна страна, можете да използвате XEDGES, за да извлечете ръбовете и да начертаете квадрат. Предимството е, че този метод работи при всякаква повърхнина. Уверете се, че Face Selection опцията е включена. След това, просто посочете лицето и използвайте командата XEDGES.

извличане на ръбове

Квадрат от окръжност

Ако разполагате с група от 4 извити и съединени полилинии, можете да регулирате издатините, за да създадете квадрат. Посочете сегмент от полилинията и задръжте Ctrl, кликнете, за да изберете сегмента и регулирайте издатината в панела със свойства.

квадрат от окръжност

PEdit

Можете да използвате опцията за изправяне в библиотеката на инструмента PEdit, за да премахнете върховете. Завършете като използвате Nearest Distance.

полигон към окръжност

Масив

Ако разполагате с една линия, можете да използвате командата ARRAY, за да я завъртите около една централна точка. Въпреки че по този начин действително можете да начертаете квадрат, ще трябва да разглобите масива и след това да съедините линиите, за да създадете цял квадрат.

масив

Съвет: В този пример сме маркирали центъра на завъртане с точка.

LISP

LISP е малко страшен ако не сте го използвали преди, но е изключително мощен за повтарящи се и сложни задачи. За да начертаете един и същ квадрат с размери 50х50, изпълнете следни команди в командния ред:

(setq a (getpoint))

0,0,0

(setq b (getpoint))

50,50,0

(команда “rectang” a b “”)(princ)

Можете да научите повече тук.

Опитайте сами

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.


Забележка: Тези връзки са предоставени с цел удобство и само с информативна цел; те не представляват потвърждение или одобрение от страна на Bricsys за някои от продуктите, услугите или мненията на корпорацията или организацията или отделно лице. Bricsys не носи отговорност за точността, законността или съдържанието на външния сайт или последващите връзки. Свържете се с външния сайт за отговори на въпросите относно съдържанието му.