Каниско Технолоджи Блог

2D параметрични ограничения

2D параметричните ограничения се използват за запазване на връзките и контрола над размерите на 2D геометрията. Можете да прочетете повече тук. 2D параметричните ограничения могат да бъдат използвани, за да се създадат няколко версии на един проект, без да се изчертава даден обект отначало. Това е особено полезно при работа с блокове. Следете блогът ни, тъй като скоро ще разгледаме и тази тема.

Най-добрата практика е първо да се нанесат геометрични ограничения, а след това размерни ограничения. Но, не се притеснявайте ако не го направите, нещата (почти) винаги се получават ако забравите или си промените решението за някое ограничение.

Геометрични ограничения

Геометричните ограничения контролират връзката между обектите.

Паралелните ограничения се използват, за да сте сигурни че страните ще са паралелни, когато една от точките е преместена.

2d ограничения
Тук са използвани паралелни ограничения.

Добавянето на повече ограничения още повече определя начина на работа на обектите.

Добавяне на  перпендикулярно ограничение поддържа перпендикулярна връзка между страните. Това променя начина на работа на даден обект, когато една от точките е манипулирана.

Нанасяне на перпендикулярно ограничение
Тук е добавено перпендикулярно ограничение.

Съществува повече от един начин за ограничаване на чертеж, за да се получи еднакъв резултат, така че може би бихте искали да изпробвате някои неща.

2d ограничения
Ляво: ограничен правоъгълник с паралелни страни и перпендикулярен долен ляв ъгъл. Дясно: ограничен правоъгълник към противоположния, еднаква дължина на страните с горен ляв ъгъл на 90°, и двете ограничения поддържат правоъгълната форма. Въпреки това, начинът по който могат да бъдат манипулирани, варира.

Съвпадането контролира как различните обекти (например полилинии) остават свързани при едни и същи точки. С BricsCAD е възможно автоматично да се създадат ограничения за съвпадащи точки. Изберете Select  Coincidences – Auto Constrain – изберете всички обекти или само специфични и натиснете Enter. Това може да е изключително полезно, когато се създават по-сложени обекти. Най-добре е първо да се използва Auto Constrain, преди да се добавят други ограничения, защото така е по-лесно да проверите дали всички линии са свързани по начина, който желаете.

Размерни ограничения

Размерните ограничения се използват, за да контролирате размерите на даден обект, като дължина, ъгъл, радиус или диаметър. Те са любими на доста потребители, защото те не просто могат да контролират дължината, а и куп други неща.

Линейните ограничения поддържат обектите паралелни, докато   хоризонталните и вертикалните ограничения задържат ограниченията хоризонтално и вертикално, като същевременно поддържат дистанция.

  Подравнените ограничения са удобни за линии, които са начертани под нестандартен ъгъл, или за които не е необходима по-специфична връзка.

Размерните ограничения могат да бъдат зададени като зависими от други ограничения. Това означава, че когато промените стойността на едно ограничение, другите ограничения променят пропорциите си автоматично.

размерни ограничения
Тук, окръжността остава в центъра на кутията, защото зададените ограничения от страните на правоъгълника към центъра на окръжността са дължина/2 и широчина/2.

  Ъгловите ограничения са полезни при неща като врати и въртящи се обекти.

динамични срещу параметрични блокове
Тази врата е създадена като динамичен блок и размерите и посоката й могат да бъдат променени, за да се впише в изискванията на чертежа.

Понякога, ограниченията може да изглеждат затормозяващи, но всъщност са доста лесни за използване. В долния пример е използвана опцията Auto Constrain, за да се задържи връзката между крайните точки на полилиниите, а след това ставите на ръката и крака са ограничени, за да бъдат с еднаква дължина и от двете страни и накрая всички разстояния са направени пропорционални на радиуса на главата.

2d ограничения
Ограниченията тук означават, че главата, ръцете и краката ще запазят пропорции, независимо от позицията и размера.

Редактиране на ограничения

Използвайте панелите Properties и Mechanical Browser, за да редактирате и управлявате своите ограничения.

В панел Properties можете да преименувате ограниченията на нещо по-смислено. Например „дължина“ или „ляв ъгъл“. Можете и да промените стойностите цифрено или чрез формули. Например: дължина = 20 или дължина = широчина/2. Второто означава, че ако широчината се промени на 20, дължината автоматично ще стане 10.

панели с настройки
В дясно: панел със свойства, кликнете върху малката сива кутийка „fx“, за да покажете формулата. В ляво: стойностите на ограниченията в браузър панела, използвайте таблицата в долната лява част, за да редактирате стойностите.

Можете да промените стойността и на променлива като „х“. Кликнете с десния бутон на мишката върху панел Mechanical Browser – Add new parameter. След това можете да зададете стойност на „х“, например радиус+20. Това може да е полезно при полярни масиви. Кой би помислил, че алгебрата от гимназията ще се окаже полезна въпреки всичко?

маса и столове
Чрез настройване на радиуса, можем да променим броя на местата около масата автоматично чрез използване на параметрични блокове.

Можете и автоматично да изчистите ограниченията чрез Delete Unused Parameter или да изтриете всички ограничения с Delete 2D Constraints.

Изгубени в ограниченията

Геометричните и размерните ограничения могат да бъдат включвани и изключвани независимо чрез командите show/hide. Можете и да изберете дали да скриете специфични ограничения, в случай че ви пречат. Когато изберете обект, ограниченията, нанесени върху него ще се покажат, дори и когато всички ограничения са скрити.

Не забравяйте: Винаги можете да използвате Tab, за да превключвате между селекциите, докато се движите с курсора над обекти от слоевете.

Ако трябва да видите какви ограничения са нанесени върху даден обект, посочете с курсора на мишката върху квадратната иконка за ограничения. Тя ще се оцвети в синьо. Малък бял кръст показва точката на ограничение, а ограничените обекти са показани като пунктирани линии.

визуализиране на ограничения
Посочете някоя кутийка с ограничение, за да визуализирате ограничението.

И може би най-доброто от всичко е, че можете да създавате анимации на ограниченията, за да видите как биха повлияли на обекта. Кликнете с десния бутон на мишката върху ограничение в панела Mechanical Browser и изберете Animate.

подскачащ персонаж
Нашият персонаж е толкова щастлив от ограниченията, че подскача от радост.

Това е само бегъл поглед над нещата. За пълен списък с всички ограничения и какво правят, посетете тези помощни страници.

Готови ли сте да започнете първия си чертеж?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.