Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM Част 9 – Проектиране на къща, Част 2 – Създаване на покрив

Предишния път разгледахме начините, по които да използваме някои от инструментите, които се използват за създаване на стени, плочи (етажи) и обикновени плоски покриви. В тази статия ще разгледаме един метод за създаване на плосък покрив и един метод за създаване на скатен покрив. Все пак съществуват много начини за използването на BricsCAD BIM, но това ще ви даде добра отправна точка.

Новите команди, които ще разгледаме:

Този път ще се фокусираме върху нови техники при команди, които вече познавате.

Плосък покрив

Създадохме плосък покрив като екструдираме някои от съществуващите стени, подредим съединението и екструдираме етаж.

Как да го направите:
  1. Начертайте линия през горната част.
  2. Изпълнете командата IMPRINT върху линията в горната част на крайната стена, която е показана (в жълто). Delete the source object?: yes.

  1. Изберете горните повърхности, които са показани (в оранжево).

  1. Екструдирайте нагоре.

  1. Използвайте TCONNECT – “Connect to nearest”, за да затворите отвора.

Забележка: Ако не сте сигурни как да го направите, проверете в Първа част.

  1. Начертайте правоъгълник в отвора.

Забележка: Използвайте DUCS, за да подравните правоъгълника с горната част на стените от долното ниво.

  1. Екструдирайте правоъгълника нагоре, за да създадете плосък покрив.

Скатен покрив

Ще използваме полисолид, за да създадем основата на покрива, ще го редактираме и след това ще свържем външните и вътрешните стени към покрива.

Как да го направите:
  1. Използвайте POLYSOLID, за да начертаете покрив.

Забележка: Натиснете Shift, за да промените UCS.

  1. Направете огледално копие на покрива.

  1. Използвайте LCONNECT, за да съедините двата твърдотелни обекта.

  1. Използвайте PUSHPULL, за да настроите правилната дължина на навеса.

  1. Изпълнете команда SLICE върху показаните стени (в синьо).

Забележка: Ако не сте сигурни как да го направите, проверете в Част 5.

  1. Повторете.

  1. Изберете горните страни на стените (в оранжево).
  2. Изберете Connect to Nearest.

  1. Скъсете навеса на покрива с PUSHPULL.

  1. Изпълнете команда LCONNECT, за да завършите съединението.

Завършване

Използвайте BIMCLASSIFY, за да зададете правилната BIM информация към новосъздадения покрив:

‚BIM Roof’. Ако не си спомняте как, проверете в Част 8.

Следващия път

Сега нашата сграда започва да придобива форма и вече има покрив. Присъединете се следващия път, когато ще разгледаме как да създадем врати и прозорци като използваме BricsCAD BIM.

Все още не притежавате BricsCAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.

Продължете с четенето

  1. Преминаване от 2D към 3D CAD
  2. 3D чертеж от инженерни планове
  3. Проектиране на кухня
  4. Как да проектираме стълбище в 3D
  5. Проектиране на баня Първа част – Създаване на душ кабина
  6. Проектиране на баня Втора част – Създаване на мивка
  7. Проектиране на баня Трета част – Създаване на тоалетна
  8. 2D, 3D, BIM Част 8 – Проектиране на къща, Част 1 – Стените

Забележка: Целта на тази поредица е да ви демонстрира как да използвате различните аспекти на инструментите за 3D моделиране. Тя не винаги ще демонстрира най-бързия начин за постигане на резултат. Проверявайте периодично дали сме представили по-бърза техника на по-късен етап.