Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM – Част 3: Проектиране на кухня

В предишната статия разгледахме някои прости 3D инструменти, с които да започнете работа в 3D. Този път ще разгледаме някои по-задълбочени техники, чрез които да създадем кухня.

Команди, които ще разгледаме в тази статия:

  • X (EXPLODE)
  • SL (SLICE – MultiSlice)
  •  XFACES
  •  ARRAY/3D ARRAY
  • UNI (UNION)
  •  BLOCKIFY
  • SH (SOLIDEDIT – Shell)

Ще са ви необходими същите настройки и работно пространство, които използвахме и предишните два пъти.

Създаване на шкафовете

Започваме като екструдираме основната форма от първоначалното изчертаване на линиите, както направихме и със стените в първата статия.

След това използваме SLICE – инструмент Multislice, за да извлечем ръбовете на шкафа и да разделим плота на шкафове.

Можете да огледате разстоянието или да въведете точна цифра. Веднъж, щом сте нагласили първия разрез, разполагате с опцията да повторите всичките разрези на едно и също разстояние или да въведете ново разстояние.

За този пример искаме всички шкафове да са с еднаква широчина, затова използваме опцията Repeat и задаваме разстояние 660.

Можете бързо да разделите твърдотелен обект на няколко обекта като използвате Multi-Slice.
Можете бързо да разделите твърдотелен обект на няколко обекта като използвате Multi-Slice.

За да оформим вратата на шкафа използваме командите OFFSET и FILLET, както и EXTRUDE – опция create от миналия път

създаване на вратата на шкафа

Не бихме искали да го моделираме отново, затова използваме ARRAY – Rectangle, за да повторим дизайна. Задаваме Rows на 1 и Columns на 8 с Разстояние, колкото е широчината на шкафа.

масив

Щом направим тази страна, можем да изчертаем обикновена линия между двата реда шкафове и да използваме тази средна точка, за да направим огледално копие на нашият масив. Избираме опцията NoKeep entities.

огледално копие

Този начин ни свърши работа, но ни останаха допълнителни 3 врати. Добрата новина е, че това може да се поправи лесно. Ако си промените решението за някой масив, просто посетете панел Properties. Там ще намерите всички опции за даден масив. Няма нужда да започвате отначало. Променяме кутията Columns от 8 на 5. Това е!

Плота

Следващото нещо, на което трябва да обърнем внимание е плота. Случайно сме изтрили контура, когато по-рано екструдирахме шкафа.

Изчертаваме ръбовете наново с полилинии и след това екструдираме. Отново използваме опцията create.

Съвет: Когато изпълнявате команда за изчертаване, натиснете клавиш Shift, когато посочвате лицето на някой обект. Това ще фиксира повърхнината за чертане върху това лице, докато командата е в действие. Избраното лице ще бъде маркирано в синьо. Този метод може да се използва върху плоски и заоблени лица. Прочетете повече.

Натиснете клавиш Shift когато изпълнявате команда, за да фиксирате повърхнината за чертане.
Натиснете клавиш Shift когато изпълнявате команда, за да фиксирате повърхнината за чертане.

На този етап сме импортирали файлове за котлона и мивката. Не сме ги създали в BricsCAD, тъй като това са части, които ще ни бъдат предоставени директно от доставчик. Можете да ги създадете като използвате командите, които вече разгледахме. Импортирахме .dwg файловете като използвахме FileImport. Въпреки това, ако изтеглите Communicator за BricsCAD, можете да импортирате широк набор от различни видове файлове, включително и .stp.

Извличаме ръбовете на обектите като използваме Extract – Edges. След това използваме командите OFFSET и EXTRUDE, за да поставим отвори в плота.

Добавяне на детайли

На този етап ще забележим, че шкафа с котлона се нуждае от чекмеджета, а не врата. За да изтрием една от вратите ще използваме EXPLODE върху масива и ще премахнем излишната врата.

команда explode

Използваме Multi-Slice, за да разделим шкафа на няколко чекмеджета и след това създаваме предната част на чекмеджетата като използваме същата техника както при вратите на шкафа.

Използвайте Multi-Slice, за да разделите шкафа на няколко чекмеджета с различна широчина.
Използвайте Multi-Slice, за да разделите шкафа на няколко чекмеджета с различна широчина.

За последния шкаф искаме да създадем отворен стелаж. Първо издълбаваме вътрешността на твърдотелния обект чрез SOLIDEDIT – Solid Shell. Избираме лицето, което ще премахнем и задаваме разстоянието на стелажа.

отворен стелаж

Стелажите създаваме с командата XFACES. Тя работи по същия начин като командата Extract Edges, която разгледахме миналата седмица, но вместо това извлича лица. За да създадем стелажите, издърпваме повърхнината към правилната височина и екструдираме. След това използваме Boolean Union (UNION), за да съединим частите.

стелажи

Използваме подобна техника, за да създадем поставката за вино от другата страна, но този път използваме ARRAY. Може би не го осъзнавате, но ARRAY също може да се използва вертикално.

Настройките са: ARRAY – Rectangular и Rows и Columns – 1, Levels – 4.

Накрая, удължаваме плота като използваме EXTRUDE. Ако обектите ви започнат да се съединяват, проверете кои режим използвате, когато ги извличате.

поставка за вино

Последната стъпка е да създадем шкафовете над плота. Най-лесният начин е да копираме един от долните шкафове, да редактираме широчината и да го преместим на правилното място. Използваме ARRAY, за да създадем копия по продължението на стената.

Завършване

Добавяме няколко детайла на плота и кухнята е готова, не сме сигурни за цвета, но не се тревожете. Това е просто цвета на слоя. Ще разгледаме материалите и рендерирането на по-късен етап.

рендер 1

рендер 2

Използваме BLOCKIFY, за да създадем блокове и да намалим размера на файла. Тук можете да прочетете повече за Blockify.

Следващия път

Присъединете се към нас и следващия път, когато ще създадем стълбище.

Все още не притежавате BricsCAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.