Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM – Част 2: 3D чертеж от инженерни планове

В предишната статия разгледахме най-лесният начин за започване на работа в 3D. Ако сте я проследили внимателно, в момента разполагате с базов чертеж. Тази седмица ще създадем прозорец от 2D инженерен чертеж с ниско качество, започвайки в 3D. Съществуват лесни начини за създаване на прозорци в BricsCAD BIM. Ще ги разгледаме на по-късен етап в тази поредица от статии.

Команди, които ще разгледаме в тази статия:

  • BOX
  • OFFSET
  • FILLET/CHAMFER
  • MANIPULATE
  • 3DROTATE
  • SCALE
  • PARAMETRIZE
  • EXTRUDE options
  • View style

Ще ви трябват същите настройки и работно пространство от предишната статия.

Създаване на рамката

Разполагаме с планове на прозорци. За съжаление, изглежда че те са били изключително слабо фотокопирани, което означава, че проследяването не е опция. Но, това не би трябвало да е проблем за BricsCAD.

2D чертеж на прозорец
Всички сме виждали груба маркировка като тази преди. Ще се учудите колко бързо можете да я пресъздадете в 3D.

Започваме като достъпваме инструмента BOX. Той се намира в раздел Solids при отделение Model в лентата с инструменти. За да запазим подредения вид на чертежа, използваме точки на вмъкване 0, 0, 0.

Чрез кутиите въвеждаме широчината и дължината на размерите, както са зададени в чертежа по-горе. След това настройваме височината (з-оста) по същия начин.

команда OFFSET
Използване на командата OFFSET

След това ще използваме командата OFFSET, за да изместим ръбовете на кутията и да изчертаем размерите, както бихме го направили в 2D, но върху повърхността на кутията, а не върху 0 повърхнината на з-оста. Което води до следните резултати:

рамката на прозореца

Чрез панел Properties или View раздела в лентата с инструменти, можем да променим вида на изгледа (View Style) към „Shaded”.

За да създадем вдлъбнатината на прозореца просто посочваме полигона с мишката, докато границата стане зелена. Избираме Extrude от Quad курсора и изтегляме.

команда EXTRUDE

След това повтаряме действието, за да издърпаме леко рамката от „вратата“ на прозореца.

рамката на прозореца след команда extrude

Създаване на дръжката

За да направим дръжката, започваме с обикновена кутия и цилиндър. Въвеждаме размерите спрямо 2D чертежите. След това, създаваме формата на дръжката чрез Spline и Extrude.

дръжката на прозореца

Съвет: Интерфейсът със съвети ви позволява да промените начина, по който формата е екструдирана чрез натискане на клавиш Ctrl, за да промените опциите.

съвети

Това ще доведе до следния резултат:

екструдирана дръжка

Изглежда добре, но липсват удебеляванията. При 3D, скосяванията и удебеляванията работят почти както при 2D. За да го използвате, първо трябва да достъпите командата DMFILLET, която се намира в раздел Direct Modeling при отделение Modeling в лентата с инструменти. Изберете ръбовете и след това въведете стойността на удебеляване.

Съвет: 2D Wireframe режимът би бил доста полезен сега, тъй като ще ви спести доста време във въртене на модела, за да видите всеки ръб.

дръжката е твърде голяма

И сега след като сме го направили в 3D, можем да забележим, че има малък проблем: дръжката е твърде голяма за основата. Това не е проблем. Можем да го поправим като изберем дръжката и приложим команда SCALE. Така можем да намалим мащаба до 0.7 и ще забележим, че пасва перфектно.

дръжка с коригиран мащаб

Използваме MANIPULATE (но можете да използвате и MOVE), за да преместим готовата дръжка на мястото и върху рамката.

Детайли и корекции

Създадохме прозореца с команда Extrude и избрахме режим Create, което предотвратява автоматичното сливане на твърдотелните обекти. За да различим стъклото от рамката използваме падащото меню с цветове от панел Properties, за да променим цвета от ByLayer към синьо.

Накрая, използваме 3DROTATE по продължението на x-оста, 90°. 3D rotate работи по същия начин както 2D rotate, но разликата е че можете да завъртате около обект, която и да е ос или 2 дадени точки.

Сега моделът изглежда доста добре. Ако сте проследили процеса внимателно, опитайте да използвате командата PARAMETRIZE. Ако отворите Mechanical Browser, ще видите всичките си ограничители. Ако не сте сигурни кой параметър какво контролира, можете да активирате анимацията. Просто кликнете с десния бутон на мишката върху параметъра и изберете Animate. Можете да прочетете повече за параметрите и ограниченията.

параметри
Анимирайте параметричните ограничения на прозореца, за да създадете различни размери.

Съвет: Ако даден обект е твърде ограничен, той ще бъде визуализиран в Mechanical Browser оцветен в червено. Фиксирането на ограничения ще ви попречи да завъртите даден обект.

Сега запаметете модела, тъй като ще ви трябва за следващия път.

Следващият път

В следващата статия от тази поредица ще разгледаме задълбочени CAD техники за създаване на кухня.

Все още не притежавате BricsCAD?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.