Каниско Технолоджи Блог

Ново в BricsCAD V19 – Адаптивно прихващане към координатната мрежа

BricsCAD V19 ви дава възможност да изчертавате и редактирате с по-малко използване на клавиатурата. Той добавя автоматично прихващане към координатната мрежа, което се адаптира динамично към текущото ниво на мащабиране.

Обикновено мащабирате в зависимост от нивото на детайлност и точността, които са ви необходими. Ако например сте намалили мащаба, за да начертаете окръжност, най-вероятно не желаете радиусът на тази окръжност да бъде част от единица. Но, ако сте увеличили мащаба докато чертаете окръжността, тези стойности или цифри след десетичната запетая най-вероятно са важни.

Изчертаване с адаптивно прихващане към мрежата

Представете си например, че чертаете окръжност като избирате точки за нейният център и радиус. Преди BricsCAD V19, координатите на центъра на тази окръжност, показани до осмия десетичен знак, могат да бъдат 62.65231413, 58.47925856, 0. Изчертаването на същата тази окръжност в BricsCAD V19 би била с координати 62.00000000, 58.00000000, 0. Докато увеличавате или намалявате мащаба, стъпките стават по-големи или по-малки. Това става автоматично, давайки ви възможност лесно да избирате и изчертавате точна геометрия, без да е необходимо да въвеждате стойности. Ако увеличите мащаба, за да чертаете от по-близо, това може да предложи стъпки от .5, .1 или .01. Същите съкратени стъпки се прилагат, когато избирате разстояния като радиуса на кръга.

Ако обърнете внимание на свойствата на обекта ще забележите, че той е начертан с точни стойности. Без никакви странни цифри, които се простират далече след десетичния знак.

Адаптивно прихващане към мрежата - свойства на окръжност

Редактиране с адаптивно прихващане към мрежата

Адаптивното прихващане към мрежата не е ограничено само откъм изчертаването на нова геометрия. Функцията поддържа и редактиране на геометрия с маркери, избутване (клавишите със стрелки) и Manipulator.

Можете лесно да местите избраните обекти с малки стъпки по X, Y или Z оста, чрез клавиатурата. Просто изберете обектите и натиснете клавиш Ctrl и някой от клавишите със стрелки, за да ги избутате нагоре, надолу, наляво или надясно.

Адаптивно прихващане към мрежата - клавиши за избутване

Размерът на стъпките на всяко натискане на клавиш се адаптира към нивото ви на мащабиране. Колкото повече увеличавате мащаба към чертежа, толкова са по-малки стъпките при избутване. В долното изображение, диванът се мести с 10 единици при натискане на клавиш, когато мащаба е намален и само с 4 единици, когато мащаба е увеличен.

Адаптивно прихващане към мрежата - стъпки на избутване

Моделиране с адаптивно прихващане към мрежата

Същата функционалност за адаптивно прихващане към мрежата може да се използва и при 3D моделиране. Тя поддържа динамична потребителска координатна система, позволявайки ви да изберете лесно кратки точки, когато създавате и редактирате 3D модели.

Подобен режим на избутване ви дава възможност да се движите по Z оста като натискате клавиш Shift и стрелките за нагоре и надолу.

Адаптивно прихващане към мрежата - клавиш Shift

Адаптивно прихващане към мрежата - избутване по z оста

В допълнение към избутването на избраните единици, можете да избирате и избутвате ръбове и лица на твърдотелни обекти. Променете формата на твърдотелния обект интуитивно, без дори да активирате команда.

Адаптивно прихващане към мрежата - избутване на лица и ъгли на твърдотелни обекти

Адаптивното прихващане към мрежата е включено по подразбиране (SNAPTYPE = 2).

Вижте тази нова функция в действие на тази демонстрация по време на конференцията Bricsys 2018.

Научете повече за други важни подобрения в BricsCAD V19.

Готови ли сте да изпробвате BricsCAD V19?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободния избор, в допълнение с постоянните лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.

Прочетете и другите статии с новостите в BricsCAD V19