Каниско Технолоджи Блог

BricsCAD V19 е тук!

Вече е налична новата версия на най-добрата .dwg-базирана CAD платформа в света.

Бъдещето на .dwg формата е сигурно с излизането на BricsCAD® V19. V19 разширява познатите, рентабилни работни процеси за основно изчертаване, машинно проектиране и Строително Информационно Моделиране на BricsCAD. Всички тези работни процеси вече са налични под формата на един общ продукт. В тази основна версия на BricsCAD са налични стотици нови функции, подобрения в работния процес и поправени грешки.

BricsCAD Classic/Pro

Какво е новото в BricsCAD V19?

Blockify намира повтаряща се геометрия и автоматично създава блокове, за да намали размера на .dwg файла. Командата работи както при 2D, така и при 3D геометрия.

2D изчертаването и скицирането е по-бързо с новите динамични размери за най-близо разстояние, „избутване“ и адаптивните стъпки за прихващане, които работят заедно, за да бъде изчертаването точно и лесно.

Редицата подобрения в потребителския интерфейс пренасят BricsCAD до ново ниво. Bricsys са опростили работните пространства и са добавили нов панел за следене и управление на прикачените файлове в чертежа. Панел с параметри, който може да се прикрепва помага за лесния достъп и промяна на стойностите.

Новите инструменти за настройки и управление на Командния ред ще ви улеснят значително. Нови инструменти за връзка за данни в реално време, импортиране на DGN и PDF файлове, както и функциите за визуализиране на облаци от точки са само някои основните новости в BricsCAD V19.

Спираловидна кула в BricsCAD BIMBricsCAD BIM доказва приложимостта на .dwg като основен формат за истински 3D BIM

BricsCAD BIM V19 предоставя ефективен и пълноценен 3D работен процес, който започва в 3D и остава в 3D. Той използва Изкуствен Интелект, за да свърже бързо многослойни композиции последователно и точно. Това гарантира правилно изпълнени количествени сметки и истински точно детайлиране в целия модел.

Новият, опростен Потребителски Интерфейс ще ускори нещата, а командата curtain wall улеснява работата при проектиране на фасади. BIM компонентите вече могат да бъдат създавани чрез просто импортиране и задаване на параметри на RFA файлове, а след това могат да бъдат добавени директно към модела чрез плъзгане и пускане.

Propagate работи с нови, строителни мрежи в реално време и отразява плановете на покривите за постоянно подобряване на модела. Командата автоматизира досадните и повтарящи се задачи.

Quickdraw дава възможност на потребителите да създадат план на етажа изцяло в 3D за по-малко от минута. HVAC моделирането придобива стабилна основа, благодарение на новите библиотеки с профили. Обектът SITE разбира обемното градиране и позволява на потребителите да оформят терена за строителния модел.

Разглобен изглед в BricsCAD Mechanical

Добре дошли в BricsCAD Mechanical

Bricsys са комбинирали изданието BricsCAD Platinum заедно с Sheet Metal for BricsCAD, за да създадат изцяло новият BricsCAD Mechanical. Той разполага със силата на директното моделиране, ограничени и параметри, за да предостави на машинните проектанти максимална свобода при моделиране в 3D.

Новите и подобрени параметрични компоненти, асоциативни масиви и базирани на компоненти функции вече съкращават както 2D, така и 3D фамилиите с елементи. Създавайте елементи от листов материал от нулата, от съществуващ твърдотелен обект или дори от елементи, които са импортирани от други CAD системи.

Работния процес с документацията в BricsCAD Mechanical е подобрен, за да създавате автоматично подробни производствени чертежи от съединения. Генерирайте количествени сметки с автоматизирано поставяне на позиции и коментари към чертежите за рекордно кратко време.

Това не е всичко във V19

BricsCAD V19, BricsCAD BIM, BricsCAD Mechanical и Communicator вече са достъпни безплатно, за 30 дни на сайта www.bricsys.com. Започвайки с V19, всеки лиценз на BricsCAD работи във всички географски райони и на всякакъв език. Това е свобода на избор, предоставена от екипа на Bricsys.

Bricsys предлага BricsCAD под формата на постоянен софтуерен лиценз, така че потребителите винаги да имат достъп до своите проектни данни. Bricsys вярва, че никоя друга компания не може да предложи такава цялостна, стандартна за индустрията платформа.

BricsCAD е решението в момента и в бъдещето на .dwg-базираното CAD проектиране, защото в съвременният бизнес свят, трябва да става въпрос изцяло за избора и изцяло за вас. Това е BricsCAD®. Сега, горд член на Hexagon PPM.