Каниско Технолоджи Блог

BricsCAD V19.2 вече е тук

Bricsys с гордост обяви излизането на версия 19.2 на BricsCAD. Тази версия се базира на обратната връзка от потребителите. Точно така – когато изпратите имейл или искане за поддръжка, компанията обръща внимание на това. В повечето случаи проблемът се докладва директно на разработчика, който е създал функцията. Колко компании могат да се похвалят с това?

Разработчиците на Bricsys работят усилено, за да разрешат възникналите проблеми и да гарантират, че BricsCAD прави всичко, което искате от него. Ако не вярвате, проверете бележките по изданието и ще забележите, че номерът на заявката за поддръжка е отбелязан срещу подобрението.

Какви са подобренията във версия 19.2?

Блокове

Функционалността на BLOCKIFY е подобрена. Вече можете да създавате блокове от 2D елементи и 3D твърдотелни обекти. BLOCKIFY вече поддържа текст, многоредов текст, твърдотелни обекти, запълнени единици, щриховки, лидери, мултилидери и съществуващи блокове в първоначално избраната група обекти.

Опцията Select Face от SECTIONPLANE вече приема лица на 3D твърдотелни обекти в даден блок.

Импортиране и експортиране

Опциите за персонализиране при експортирането на .fbx формата вече са налични в диалоговия прозорец Settings. Поправени са случаите, в които файловете с текстури не са намерени (и съответно не са копирани) при изпълняване на командата FBXEXPORT.

Преминаването към BricsCAD е още по-лесно. Вече можете да импортирате файлове от SketchUp 2019.

Облаци от точки

облак от точки на машинно помещение
Облаци от точки в BricsCAD

Нанесени са множество подобрения при работата с облаци от точки в BricsCAD.

Когато изберете облак от точки, неговите свойства вече се визуализират и контролират от панела със свойства. Тук можете да прочетете повече за облаците от точки.

Добавени са нови команди:

  • POINTCLOUDBOUNDARY – Контролира визуализирането на ограничителното поле на облака от точки. Можете да го настроите да е скрито, показано или да се показва граница при избиране. POINTCLOUDPOINTMAX – Контролира максималния брой от точки, които се показват на екрана.
  • POINTCLOUDPOINTSIZE – Променяйте размера на точките по подразбиране (единици в пиксели).
  • POINTCLOUD2DVSDISPLAY – Изберете дали да се покажат ограничително поле и предупредително съобщение, когато се опитвате да видите облак от точки в режим 2D Wireframe.
  • POINTCLOUDCROP – Изрязвайте облаци от точки като използвате полигон, окръжност или правоъгълник като граница. Можете да изберете дали да направите разрез във или извън избраната граница.
  • POINTCLOUDUNCROP – Отмяна на предишната команда.

Но почакайте, има и още

Направени са подобрения и в: GRIPEDIT, Manipulator, Security, SSLOCATE, 2D ограниченията, анимацията при параметрите, производителността при мащабиране, големи TIFF файлове, TCONNECT и LCONNECT.

Manipulator вече поддържа манипулация на сегменти от полилиния, принадлежащи към една или повече полилинии. С други думи, вече можете да завъртате, копирате, оразмерявате и да създавате огледални копия на сегменти от полилинии.

MULTISLICE е с нова визия и подобрена производителност.

Какво чакате още?

Лесен за изпробване, лесен за закупуване, лесен за притежаване. Това е BricsCAD. Изпробвайте всички продукти на Bricsys, безплатно за 30 дни на адрес www.bricsys.com. Свободен избор, в допълнение с постоянни лицензи за продуктите, които работят на всички езици и навсякъде.