Каниско Технолоджи Блог

2D, 3D, BIM – Част 2: 3D чертеж от инженерни планове

В предишната статия разгледахме най-лесният начин за започване на работа в 3D. Ако сте я проследили внимателно, в момента разполагате с базов чертеж. Тази седмица ще създадем прозорец от 2D инженерен чертеж с...

Категория - BricsCAD BIM

2D, 3D, BIM – Част 2: 3D чертеж от инженерни планове

В предишната статия разгледахме най-лесният начин за започване на работа в 3D. Ако сте я проследили внимателно, в момента разполагате с базов чертеж. Тази седмица ще създадем прозорец от 2D инженерен чертеж с ниско...

Ниво на развитие в BricsCAD® BIM

Концепцията за нивото на развитие започва от 100 Цялостната точност на един Строително Информационен Модел е базирана на концепция, наречена ниво на развитие (НР). Първо, НР 100 най-общо представлява модел с масови...

Запознайте се с продуктите от фамилията на BricsCAD V19

Bricsys разшири и в същото време опрости продуктите от фамилията на BricsCAD V19. Сигурно си мислите, че това са две противоположни неща. Не е задължително – дошли сте на правилното място, за да научите повече. Bricsys...