Каниско Технолоджи Блог

Динамични блокове срещу 2D параметрични блокове

Ако досега сте използвали среда за проектиране на AutoCAD®, може би сте наясно с динамичните блокове. В тази статия ще научите защо параметричните блокове се използват с предимство, когато става дума за...

Категория - BricsCAD

Динамични блокове срещу 2D параметрични блокове

Ако досега сте използвали среда за проектиране на AutoCAD®, може би сте наясно с динамичните блокове. В тази статия ще научите защо параметричните блокове се използват с предимство, когато става дума за автоматизиране...

Сплайни, Полилинии и 3D Полилинии

В тази статия ще разгледаме разликите между Сплайни и Полилинии, и как да ги създадем и редактираме в BricsCAD. Сплайни   SPLINE Сплайна е отворена или затворена крива, дефинирана чрез поредица от точки. Сплайните могат...

Потребителски дефинирани координатни системи

Потребителски дефинирани x,y оси. UCS, DUCS и UCSORTHO. Ще разгледаме начините, чрез които можете да манипулирате осите в чертежа ви с BricsCAD. Статична потребителска координатна система „Бавният начин“ За да зададете...