Каниско Технолоджи Блог

V-Ray Next for Rhino е тук

Chaos Group обяви излизането на V-Ray Next for Rhino. Тази версия включва функции, типични за V-Ray Next като изкуствен интелект за по-бързо рендериране, както и нов комплект от инструменти при работа с...

Категория - Chaosgroup

V-Ray Next for Rhino е тук

Chaos Group обяви излизането на V-Ray Next for Rhino. Тази версия включва функции, типични за V-Ray Next като изкуствен интелект за по-бързо рендериране, както и нов комплект от инструменти при работа с Grasshopper...

V-Ray Next for Maya е тук. И предлага до 7 пъти по-бързо рендериране.

По-умното, по-бързото и по-мощното рендериране е тук: V-Ray Next for Maya разполага с изкуствен интелект при сцените и по-бързо рендериране за висококачествени визуални ефекти и анимация. V-Ray Next for Maya ви...