Bricsys уважава ролята ви на проектант

Започнете от идейното проектиране и постепенно добавайте детайли, за да разработите един пълнофункционален Строително Информационен Модел (BIM).

Разглеждайте модела си от площадка до стая

BricsCAD BIM мисли логично, също като вас. BIM моделите се намират на строителната площадка и могат да съдържат една или повече сгради. Всяка сграда може да има няколко етажа. Вие винаги имате пълен контрол над свойствата, които задавате към тези BIM елементи.
Image
Image

Лесно закачайте информация към елементите на сградата

Съхранявайте строителни материали и композиции в базата данни на проекта, която можете да откриете в BIM панела. Строителните материали съдържат информация относно специфични материали, както и имената на слоевете и дефиниции за рендериране.

Лесно генериране на чертеж

Генерирайте комплекти от страници за секунди и ги запълнете с изгледи на коти, разрези или диаграми.
Image

Създавайте разрези

С BricsCAD BIM вие можете бързо да създадете разрези на вашият модел за строителна документация. Нивото на детайлност зависи от вас. Променете проекта и тези детайли се актуализират автоматично.

Bricsys уважава вашата роля на дизайнер

Започнете от идейното проектиране и постепенно добавайте детайли, за да разработите един пълнофункционален Строително Информационен Модел (BIM).

Разглеждайте модела си от строителната площадка до стаите

BricsCAD BIM мисли логично - също като вас. BIM моделите се намират на строителната площадка и могат да съдържат една или повече сгради. Всяка сграда може да има няколко етажа. Вие винаги имате пълен контрол над свойствата, които задавате към тези BIM елементи.
Image

Прикачвайте лесно информация към елементите на сградата

Съхранявайте строителни материали и композиции в базата данни на проекта, която можете да откриете в BIM панела. Строителните материали съдържат информация относно специфични материали, както и имената на слоевете и дефиниции за рендериране.
Image

Лесно генериране на чертеж

Генерирайте комплекти от страници за секунди и ги запълнете с изгледи на коти, разрези или диаграми.

Създавайте разрези

С BricsCAD BIM вие можете бързо да създадете разрези на вашият модел за строителна документация. Нивото на детайлност зависи от вас. Променете проекта и тези детайли се актуализират автоматично.
Image

Използвайте цялата мощност на вашият компютър

Тъй като сложността на BIM нараства, защо да не се възползвате от помощта на вашият компютър при управлението на модела? Проектните оси и връзки между елементите на сградата могат да бъдат анализирани с интелигентните инструменти в BricsCAD BIM. Тези инструменти ще ви помогнат да изгубите по-малко време в търсене на проблеми и да отделите повече време за подобряване на вашият проект.
Image
НОВО

BIM Suggest анализира връзките

Изберете два строителни елемента и BIM Suggest ще анализира съединението между тях. После, ще намери сходни места в модела, където може да бъде използвано същото съединение. След това, може да изберете как да се актуализират тези съединения. Прекарвайте по-малко време в търсене на грешки и повече време в подобряване на чертежа си с BIM Suggest.
Image
НОВО

Автоматизирайте класифицирането с BIMIFY

Превърнете проекта си в пълен BIM с помощта на BIMIFY. Класификацията на строителните елементи (основа, архитектура, конструкция и строителни услуги) и тяхното местоположение в пространството (парцел, сграда, етаж) се определят автоматично, давайки ви повече време да правите това в което сте най-добри

Използвайте цялата мощност на вашият компютър

Тъй като сложността на BIM нараства, защо да не се възползвате от помощта на вашият компютър при управлението на модела? Проектните оси и връзки между елементите на сградата могат да бъдат анализирани с интелигентните инструменти в BricsCAD BIM. Тези инструменти ще ви помогнат да изгубите по-малко време в търсене на проблеми и да отделите повече време за подобряване на вашият проект.
НОВО

BIM Suggest анализира връзките

Image
Изберете два елемента от сградата и BIM Suggest ще анализира връзката между тях. После, ще намери сходни места в модела където може да се използва същата връзка. След това, можете да изберете как тези връзки да се актуализират. Прекарвайте по-малко време в търсене на проблеми и повече в подобряване на проекта си с BIM Suggest
НОВО

Автоматизирайте класифицирането с BIMIFY

Превърнете проекта си в пълен BIM с помощта на BIMIFY. Класификацията на строителните елементи (основа, архитектура, конструкция и строителни услуги) и тяхното местоположение в пространството (парцел, сграда, етаж) се определят автоматично, давайки ви повече време да правите това в което сте най-добри
Image
НОВО

Моделиране на конструкции

Новият Structural Modeling Toolset в BricsCAD BIM разпознава линейни твърдотелни обекти и може да ги класифицира автоматично като колони, греди, парапети, тръби, канали и други.
Image
НОВО

Моделиране на конструкции

Новият Structural Modeling Toolset в BricsCAD BIM разпознава линейни солиди и може да ги класифицира автоматично като колони, греди, парапети, тръби, канали и други.
Image

Едно решение, един .dwg файлов формат.

Създавайте и управлявайте строителни и инфраструктурни проекти по-бързо и по-рентабилно. С BricsCAD BIM можете да преминете през всички етапи, без допълнителен софтуер!

Едно решение, един .dwg файлов формат.

Създавайте и управлявайте строителни и инфраструктурни проекти по-бързо и по-рентабилно. С BricsCAD BIM можете да преминете през всички етапи, без допълнителен софтуер!

Бъдете креативни

Скицирайте професионално в 3D

Бъдете точни

Изцяло BIM скициран модел

Бъдете оперативно съвместими

Обменяйте с други чрез IFC

Бъдете онлайн

Работете съвместно и споделяйте модели и данни в облака

Бъдете креативни

Скицирайте професионално в 3D

Бъдете точни

Изцяло BIM скициран модел

Бъдете оперативно съвместими

Обменяйте с други чрез IFC

Бъдете онлайн

Работете съвместно и споделяйте модели и данни в облака

Image

Ранен етап - Директно 3D моделиране

Създавайте интуитивно без ограничения както бихте го правили в SketchUp – но по-бързо и по-прецизно. Нанасяйте крайни модификации с плъзгане и пускане. Представяйте идеите си чрез разрези и рендери. Когато е одобрен, вашият модел преминава на следващия етап: Няма нужда да започвате от начало в друг софтуер. Всичко вече е 100% .dwg и готово за BIM.

Image

Когато е одобрен - направете модела BIM

Просто продължете с презентационния модел. Всички елементи – стени, подове, колони, прозорци, врати и т.н. – могат да бъдат класифицирани автоматично от BricsCAD BIM. Започнете да добавяте IFC съвместима информация към елементите. Постепенно прибавяйте още детайли и данни. Вижте как 2D разрезите показват всички детайли – при нужда увеличете конкретни детайли и поддържайте всичко синхронизирано. Управлявайте вашите офис материали и база данни ефективно – всичко това с BricsCAD BIM.

Оперативна съвместимост

Проверете вашите BIM модели с други строителни отрасли от проекта. Сравнете вашият архитектурен модел със строителни и MEP модели чрез IFC. Съпоставяйте геометрични обекти и извлечете всичката необходима информация от интелигентни BIM обекти.

Image

Сътрудничество в облака

Дръжте синхронизирани геометричните обекти и данните на вашият компютър с версия в облака. Управлявайте правата за достъп на други екипи от проекта и споделяйте с тях части от целия проект. Най-актуалната версия е винаги налична.
Подробни данни и метаданни могат да бъдат видяни и разгледани в онлайн IFC съвместимата база данни или заедно с геометричните обекти – в онлайн 3D viewer.

Работете съвместно в облака с Bricsys 24/7

Нуждаете се от още
информация за BricsCAD BIM?
Свалете брошурата
Нуждаете се от още
информация за BricsCAD BIM?
Свалете брошурата