Communicator for BricsCAD

Обмен на данни измежду основните MCAD формати.
BricsCAD Communicator работи върху инсталиран BricsCAD Pro или Platinum
Свали пробна версия
 

Импортирайте и експортирайте 3D CAD данни с лекота

Благодарение на допълнителният модул Communicator, потребители на BricsCAD Pro и Platinum могат да импортират и експортират 3D CAD данни с всички популярни MCAD програми.
Поддържаните формати включват неутрални, като STEP и IGES; основни, като CATIA, Inventor и SolidWorks; и kernel формати, като Parasolid. Всички версии на BricsCAD могат да експортират чертежи и модели в ACIS, DWG, 2D PDF и различни растерни формати.
Какво е BricsCAD Communicator
bricscad communicator - работен процес

Поддържани файлови формати

Импортиране

Windows, Mac and Linux:

 • STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product Data
 • IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification
 • CATIA V4: Dassault Systemes
 • VDA: VDA-FS
 • ASM, PRT: Creo Elements / Pro Engineer

Само за Windows:

 • CATIA V5: Dassault Systemes
 • IAM, IPT: Autodesk Inventor
 • PARASOLID: : Siemens PLM Systems
 • PAR, PSM: Solid Edge
 • PRT: NX
 • SLDASM, SLDPRT: Solidworks
 • JT: Siemens

Експортиране

Windows, Mac and Linux:

 • STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product data
 • IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification
 • CATIA V4: Dassault Systems
 • VDA: VDA-FS

Само за Windows:

 • CATIA V5: Dassault Systems
 • 3D PDF: Adobe

Communicator for BricsCAD

Обмен на данни измежду основните MCAD формати.