Научи BricsCAD Shape

Научи
BricsCAD Shape

Видео уроци

Image
Добре дошли в Shape
Image
Създайте стена
Image
Създайте Layout

Видео уроци

Image
Добре дошли в Shape
Image
Създайте стена
Image
Създайте Layout
Image
Селектиране на елементи
Image
Селектиращ прозорец
Image
Откриване на граници
Image
Селектиране на елементи
Image
Селектиращ прозорец
Image
Откриване на граници
Image
Quad курсор & съвети
Image
Връзки между стени
Image
Издърпване
Image
Quad курсор & съвети
Image
Връзки между стени
Image
Издърпване
Image
Push/Pull
Image
Extrude
Image
Манипулатор
Image
Push/Pull
Image
Extrude
Image
Манипулатор
Image
Използване на компоненти
Image
Прозорци и врати
Image
Персонализирани прозорци
Image
Използване на компоненти
Image
Прозорци и врати
Image
Персонализирани прозорци
Image
Използване на материали
Image
Работа със слоеве
Image
Скриване и изолиране на обекти
Image
Използване на материали
Image
Работа със слоеве
Image
Скриване и изолиране на обекти
Image
Секции
Image
Стилове на визуализация
Image
Профили
Image
Секции
Image
Стилове на визуализация
Image
Профили