BricsCAD e платформа с инструменти, които познавате и обичате

Детайлно 2D чертане

Създавайте и променяйте бързо и точно 2D технически чертежи, планове и други проекти. Благодарение на своите иновативни инструменти за 2D чертане, BricsCAD ще пренесе вашите чертежи на изцяло ново ниво на детайлност.

Подробно 2D чертане

Създавайте и променяйте бързо и точно 2D технически чертежи, планове и други проекти. Благодарение на своите иновативни инструменти за 2D чертане, BricsCAD ще пренесе вашите чертежи на изцяло ново ниво на детайлност.

Анотационни мащаби

Анотационното мащабиране ви позволява да визуализирате и принтирате модели в желаният от вас размер. В 2D среда на чертане, вие можете да мащабирате обекти като текстове, щриховки, таблици, дименсии, допустими отклонения и (мулти)лидери.

Мулти лидери

Многоредовите лидери бързо създават множество лидери чрез използването на предварително дефинирани свойства запаметени като стилове. Можете да анотирате мулти лидерите с текст или блокове, или да оставите полето за анотации празно. Допълнителното форматиране включва стрелки, сплайн лидери и типове линии.

Динамични размери

Динамичните размери определят динамично дължини и ъгли директно на екрана, докато обектите се създават и редактират. Добавеното ниво на детайлност улеснява вашият преход от 2D чертане към 3D моделиране.

Анотационни мащаби

Анотационното мащабиране ви позволява да визуализирате и принтирате модели в желаният от вас размер. В 2D среда на чертане, вие можете да мащабирате обекти като текстове, щриховки, таблици, дименсии, допустими отклонения и (мулти)лидери.

Мулти лидери

Многоредовите лидери бързо създават множество лидери чрез използването на предварително дефинирани свойства запаметени като стилове. Можете да анотирате мулти лидерите с текст или блокове, или да оставите полето за анотации празно. Допълнителното форматиране включва стрелки, сплайн лидери и типове линии.

Динамични размери

Динамичните размери определят динамично дължини и ъгли директно на екрана, докато обектите се създават и редактират. Добавеното ниво на детайлност улеснява вашият преход от 2D чертане към 3D моделиране.

Прозрачност

Използвайте новият ефект на прозрачност, за да подобрите визията на вашите чертежи, като например да я добавите към твърдотелни обекти и други. BricsCAD ви позволява да зададете ниво на прозрачност, да нанесете свойството директно върху обектите и да определите прозрачността през слоевете.

Динамични множества

Множествата са асоциативни и динамични. Създавайте динамично правоъгълни, полярни, линейни, разположени по даден вектор и 3D масиви. Асоциативност означава, че когато редактирате даден обект, промените се нанасят върху всички други обекти в масива.

Map Connect

Функцията Map Connect разполага карти от уеб-базирани услуги върху чертежи. Един или повече слоя с данни могат да бъдат избирани за изтегляне и след това да се вмъкват в чертежите под формата на изображения.

Прозрачност

Използвайте новият ефект на прозрачност за да подобрите визията на вашите чертежи, като например да я добавите към солиди и други обекти. BricsCAD ви позволява да зададете ниво на прозрачност, да нанесете свойството директно върху обектите и да определите прозрачността през слоевете.

Динамични множества

Множествата са асоциативни и динамични. Създавайте динамично правоъгълни, полярни, линейни, разположени по даден вектор и 3D масиви. Асоциативност означава, че когато редактирате даден обект, промените се нанасят върху всички други обекти в масива.

Map Connect

Функцията Map Connect разполага карти от уеб-базирани услуги върху чертежи. Един или повече слоя с данни могат да бъдат избирани за изтегляне и след това да се вмъкват в чертежите под формата на изображения.

Image

Сравняване на чертежи

BricsCAD използва подход от ново поколение, базиран на хранилище с който обединява изключително бързата функция Drawing Compare с възможностите на Visual Merge. Този инструмент сканира две версии на даден чертеж и бързо сравнява историята на всички графични обекти. Можете да видите промените в панела Structure Panel, да ги разгледате на екрана в контрастиращи цветове и да използвате командата “KeepMe”, за да запазите обектите, които сте избрали и автоматично да изтриете другите.
Image

Сравняване на чертежи

BricsCAD uses a next-generation repository approach to enable blazingly fast Drawing Compare with Visual Merge capabilities. This tool scans two versions of a drawing and rapidly compares the history of all graphical entities. You can see the changes in the Structure Panel, view them on-screen in contrasting colors, and leverage the “KeepMe” command to keep the entities you select while automatically discarding the others.
Image