BricsCAD e платформа с инструменти, които познавате и обичате

Директно 3D моделиране

С BricsCAD вие получавате мощни и адаптивни инструменти за директно 3D моделиране на твърдотелни обекти чрез използването на инструмент за решаване на геометрични ограничения. Операциите на директното 3D моделиране се нанасят към всички ACIS твърдотелни обекти, без значение дали са създадени в BricsCAD или са импортирани.

Трябва да работите върху сложен проект? Възможностите на BricsCAD за директно редактиране запазват проектния замисъл на вашият 3D модел и ви помагат да спестите както време, така и главоболия.

Разбери повече
Image

Директно 3D моделиране

С BricsCAD вие получавате мощни и адаптивни инструменти за директно 3D моделиране на солиди чрез използването на инструмент за решаване на геометрични ограничения. Операциите на директното 3D моделиране се нанасят към всички ACIS солиди, без значение дали са създадени в BricsCAD или са импортирани.

Трябва да работите върху сложен проект? Възможностите на BricsCAD за директно редактиране запазват проектния замисъл на вашият 3D модел и ви помага да спестите както време, така и главоболия.

Image Разбери повече

Нови инструменти за бързо и лесно създаване на модел по ваше желание

Създаване на повърхнини

Започнете от 2D профили, 3D криви, 3D твърдотелни обекти или импортирани части и съединения. Създавайте сложни части с лофтинг или ги разпознавайте автоматично в импортирана геометрия.

Лофтинг

Използвайте новата команда за лофтинг на BricsCAD, за да създавате 3D твърдотелни обекти като посочите напречни профили. Напречните сечения определят формата на солида.

Извиване

Създавайте строителни обекти като свредели и бургии чрез извиване на 3D твърдотелни обекти, повърхнини и региони около ос с ъгъл, който вие определяте.

Сгъстяване

Използвайте инструмента за сгъстяване не само за повърхнини, но и за обекти като линии, кръгове и криви, за да създадете тръбоподобни обекти само с няколко кликвания.

Нови инструменти за бързо и лесно създаване на модел по ваше желание

Нови инструменти за бързо и лесно създаване на модел по ваше желание

Създаване на повърхнини

Започнете от 2D профили, 3D криви, 3D солиди или импортирани части и съединения. Създавайте сложни части с лофтинг или ги разпознавайте автоматично в импортирана геометрия.

Лофтинг

Използвайте новата команда за лофтинг на BricsCAD за да създавате 3D солиди като посочите напречни профили. Напречните сечения определят формата на солида.

Извиване

Създавайте строителни обекти като свредели и бургии като извивате 3D солиди, повърхнини и региони около ос с ъгъл, който вие определяте.

Сгъстяване

Използвайте инструмента за сгъстяване не само за повърхнини, но и за обекти като линии, кръгове и криви за да създадете тръбоподобни обекти само с няколко кликвания.

Сравняване на 3D чертежи

3D сравняването отваря два файла с чертежи и след това отчита разликите в 3D твърдотелни обекти и 3D повърхнини като използва цветово кодиране. Това ви позволява бързо да видите промени нанесени върху иначе идентично изглеждащи чертежи. Разликите са представени като отделни обекти, визуализирани в два прозореца – червени обекти за добавените, зелени за извадените.
Инструменти за 3D моделиране - Сравняване на чертежи

Сравняване на 3D чертежи

3D сравняването отваря два файла с чертежи и след това отчита разликите в 3D солиди и 3D повърхнини като използва цветово кодиране. Това ви позволява бързо да видите промени нанесени върху иначе идентично изглеждащи чертежи. Разликите са представени като отделни обекти, визуализирани в два прозореца – червени обекти за добавените, зелени за извадените.
Image

Моделиране на сглобки

Сглобките организират частите под формата на йерархични структури за моделиране на сложни продукти. Използвайте мощните 3D ограничители (геометрични и пространствени) на BricsCAD за бързо образуване на съединения от типа проекти отгоре-надолу или отдолу-нагоре.

Проектиране на сглобки

Работата с компоненти е много по-гъвкава, тъй като BricsCAD предлага следните допълнителни операции:

  • Отваряне на копие на компонент като нов документ
  • Подмяна на компоненти
  • Превключване между външни и локални компоненти
  • Конвертиране на блокове в локални компоненти
  • Конвертиране на референтни чертежи (xrefs) към външни компоненти
Image

Моделиране на сглобки

Сглобките организират частите под формата на йерархични структури за моделиране на сложни продукти. Използвайте мощните 3D ограничители (геометрични и пространствени) на BricsCAD за бързо образуване на съединения от типа проекти отгоре-надолу или отдолу-нагоре.

Проектиране на сглобки

Работата с компоненти е много по-гъвкава тъй като BricsCAD предлага следните допълнителни операции:

  • Отваряне на копие на компонент като нов документ
  • Подмяна на компоненти
  • Превключване между външни и локални компоненти
  • Конвертиране на блокове в локални компоненти
  • Конвертиране на референтни чертежи (xrefs) към външни компоненти
Image

Импортиране на сглобки

С обновеният модул BricsCAD Communicator, вие можете да импортирате продуктови структури от файлове в популярни MCAD формати, като Solidworks, Inventor и Creo. При импортиране на 3D модели, BricsCAD автоматично поправя геометричните обекти, ако е необходимо. Освен това, вие можете да поправяте и опростявате импортираните модели, както и да съединявате разделени повърхнини.
Image

Импортиране на сглобки

С обновената добавка BricsCAD Communicator, вие можете да импортирате продуктови структури от файлове в популярни MCAD формати, като Solidworks, Inventor и Creo. При импортиране на 3D модели, BricsCAD автоматично поправя геометричните обекти, ако е необходимо. Освен това, вие можете да поправяте и опростявате импортираните модели, както и да съединявате разделени повърхнини.
Image

Параметрични компоненти

Проектирането с параметризирани компоненти е значително разширено. Можете да създавате параметрични компоненти от ограничени 3D твърдотелни обекти, както и да копирате и поставяте параметрични компоненти в съединенията. При заменяне на един параметричен компонент с друг, параметрите сe изчисляват автоматично спрямо изразите, посочени от сглобката.
Image

Параметрични компоненти

Проектирането с параметризирани компоненти е значително разширено. Можете да създавате параметрични компоненти от ограничени 3D солиди, както и да копирате и поставяте параметрични компоненти в съединенията. При заменяне на един параметричен компонент с друг, параметрите сe изчисляват автоматично спрямо изразите, посочени от сглобката.
Image

600 материала за рендериране с висока резолюция

Бъдете по-креативни чрез добавяне на реалистичност. Обновената библиотека с материали за рендериране вече съдържа над 600 Redway материала с висока резолюция. Използвайте библиотеката и прозореца за преглед, за да рендерирате вашите 3D модели по-реалистично от всякога.
Разбери повече

Моделиране на сглобки

Сглобките организират частите под формата на йерархични структури за моделиране на сложни продукти. Използвайте мощните 3D ограничители (геометрични и пространствени) на BricsCAD за бързо образуване на съединения от типа проекти отгоре-надолу или отдолу-нагоре.
Image Разбери повече

Генерирани изгледи на чертежи

Функцията Generated Drawing View е изцяло преработена. След като създадете коректно проектирани изгледи на 3D модели, вие можете да промените техните мащаби и да включите видимостта на скритите линии. Освен това, можете да определите дизайна на изгледа на разрезите, границите на разрезите, изгледа на детайлите и символите на детайлите.
Image

Генерирани изгледи на чертежи

Функцията Generated Drawing View е изцяло преработена. След като създадете коректно проектирани изгледи на 3D модели, вие можете да промените техните мащаби и да включите видимостта на скритите линии. Освен това, можете да определите дизайна на изгледа на сеченията, границите на сеченията, изгледа на детайли и символи на детайли.
Image