BricsCAD e платформа с инструменти, които познавате и обичате

Познат 2D и 3D интерфейс

С BricsCAD се чувствате в позната среда от самото начало. Навигирането между проектите е по-лесно от всякога, благодарение на отличителната лента с инструменти. Това е най-лесният начин да достъпите инструментите си.
Image

Познат 2D и 3D интерфейс

С BricsCAD се чувствате в позната среда от самото начало. Навигирането между проектите е по-лесно от всякога, благодарение на отличителната лента с инструменти. Това е най-лесният начин да достъпите инструментите си.
Image
Image
Изгледи

Лесно променяйте изгледа си, като използвате "Look From widget". За да промените изгледа просто кликнете на някоя от стрелките около столчето.

Image
Интелигентен курсор
Ускорете вашата работа с Quad™ курсор.
Image
Управление на настройки
Чрез диалоговия прозорец с настройките можете бързо и лесно да намерите нужните ви настройки, да ги сортирате по азбучен ред или в дървовидна структура.

Изгледи

Лесно променяйте изгледа си, като използвате “Look widget”. За да променяте изгледа просто кликвате на някоя от стрелките около столчето.

Интелигентен курсор

Ускорете вашата работа с Quad™ курсор.

Търсене на настройки

Чрез диалоговия прозорец с настройките можете бързо и лесно да намерите нужните ви настройки, да ги сортирате по азбучен ред или в дървовидна структура.

Drawing explorer

Това е вашият контролен център. От Drawing explorer можете да разглеждате всички дефиниции на обектите си и да работите с тях във всички отворени чертежи.

Свържете се към вашият акаунт в Bricsys 24/7, за да споделите и управлявате проектите си в облака.

Image

Drawing explorer

Това е вашият контролен център. От Drawing explorer можете да разглеждате всички дефиниции на обектите си и да работите с тях във всички отворени чертежи.

Свържете се към вашият акаунт в Bricsys 24/7, за да споделите и управлявате вашите проекти в облака.

Image
Image

Слоеве и съдържание

Сега слоевете и техните настройки са винаги на разположение докато проектирате или редактирате. Панела със съдържание показва DWG и DXF съдържание в дървовидна структура от предварително зададени от вас папки. Когато имате повече от един панел отстрани на екрана, те вече делят едно и също място и всеки панел е в отделен раздел.

Слоеве и съдържание

Сега слоевете и техните настройки са винаги на разположение докато проектирате или редактирате. Панела със съдържание показва DWG и DXF в дървовидна структура от предварително зададени от вас папки. Когато имате повече от един панел отстрани на екрана, те вече делят едно и също място и всеки панел е в отделен раздел.
Image

Подробно 2D чертане

Създавайте и променяйте бързо и точно 2D технически чертежи, планове и други проекти. Благодарение на своите иновативни инструменти за 2D чертане, BricsCAD ще пренесе вашите чертежи на изцяло ново ниво на детайлност.

Анотационни мащаби

Анотационното мащабиране ви позволява да визуализирате и принтирате модели в желаният от вас размер. В 2D среда на чертане, вие можете да мащабирате обекти като текстове, щриховки, таблици, дименсии, допустими отклонения и (мулти)лидери.

Мулти лидери

Многоредовите лидери бързо създават множество лидери чрез използването на предварително дефинирани свойства запаметени като стилове. Можете да анотирате мулти лидерите с текст или блокове, или да оставите полето за анотации празно. Допълнителното форматиране включва стрелки, сплайн лидери и типове линии.

Динамични размери

Динамичните размери определят динамично дължини и ъгли директно на екрана, докато обектите се създават и редактират. Добавеното ниво на детайлност улеснява вашият преход от 2D чертане към 3D моделиране.

Прозрачност

Използвайте новият ефект на прозрачност за да подобрите визията на вашите чертежи, като например да я добавите към солиди и други обекти. BricsCAD ви позволява да зададете ниво на прозрачност, да нанесете свойството директно върху обектите и да определите прозрачността през слоевете.

Динамични множества

Множествата са асоциативни и динамични. Създавайте динамично правоъгълни, полярни, линейни, разположени по даден вектор и 3D масиви. Асоциативност означава, че когато редактирате даден обект, промените се нанасят върху всички други обекти в масива.

Map Connect

Функцията Map Connect разполага карти от уеб-базирани услуги върху чертежи. Един или повече слоя с данни могат да бъдат избирани за изтегляне и след това да се вмъкват в чертежите под формата на изображения.

Сравняване на чертежи

BricsCAD uses a next-generation repository approach to enable blazingly fast Drawing Compare with Visual Merge capabilities. This tool scans two versions of a drawing and rapidly compares the history of all graphical entities. You can see the changes in the Structure Panel, view them on-screen in contrasting colors, and leverage the “KeepMe” command to keep the entities you select while automatically discarding the others.
Image

Директно 3D моделиране

С BricsCAD вие получавате мощни и адаптивни инструменти за директно 3D моделиране на солиди чрез използването на инструмент за решаване на геометрични ограничения. Операциите на директното 3D моделиране се нанасят към всички ACIS солиди, без значение дали са създадени в BricsCAD или са импортирани.

Трябва да работите върху сложен проект? Възможностите на BricsCAD за директно редактиране запазват проектния замисъл на вашият 3D модел и ви помага да спестите както време, така и главоболия.

Image Разбери повече

Нови инструменти за бързо и лесно създаване на модел по ваше желание

Нови инструменти за бързо и лесно създаване на модел по ваше желание

Създаване на повърхнини

Започнете от 2D профили, 3D криви, 3D солиди или импортирани части и съединения. Създавайте сложни части с лофтинг или ги разпознавайте автоматично в импортирана геометрия.

Лофтинг

Използвайте новата команда за лофтинг на BricsCAD за да създавате 3D солиди като посочите напречни профили. Напречните сечения определят формата на солида.

Извиване

Създавайте строителни обекти като свредели и бургии като извивате 3D солиди, повърхнини и региони около ос с ъгъл, който вие определяте.

Сгъстяване

Използвайте инструмента за сгъстяване не само за повърхнини, но и за обекти като линии, кръгове и криви за да създадете тръбоподобни обекти само с няколко кликвания.

Сравняване на 3D чертежи

3D сравняването отваря два файла с чертежи и след това отчита разликите в 3D солиди и 3D повърхнини като използва цветово кодиране. Това ви позволява бързо да видите промени нанесени върху иначе идентично изглеждащи чертежи. Разликите са представени като отделни обекти, визуализирани в два прозореца – червени обекти за добавените, зелени за извадените.
Image

Моделиране на сглобки

Сглобките организират частите под формата на йерархични структури за моделиране на сложни продукти. Използвайте мощните 3D ограничители (геометрични и пространствени) на BricsCAD за бързо образуване на съединения от типа проекти отгоре-надолу или отдолу-нагоре.

Проектиране на сглобки

Работата с компоненти е много по-гъвкава тъй като BricsCAD предлага следните допълнителни операции:

  • Отваряне на копие на компонент като нов документ
  • Подмяна на компоненти
  • Превключване между външни и локални компоненти
  • Конвертиране на блокове в локални компоненти
  • Конвертиране на референтни чертежи (xrefs) към външни компоненти
Image

Импортиране на сглобки

С обновената добавка BricsCAD Communicator, вие можете да импортирате продуктови структури от файлове в популярни MCAD формати, като Solidworks, Inventor и Creo. При импортиране на 3D модели, BricsCAD автоматично поправя геометричните обекти, ако е необходимо. Освен това, вие можете да поправяте и опростявате импортираните модели, както и да съединявате разделени повърхнини.
Image

Параметрични компоненти

Проектирането с параметризирани компоненти е значително разширено. Можете да създавате параметрични компоненти от ограничени 3D солиди, както и да копирате и поставяте параметрични компоненти в съединенията. При заменяне на един параметричен компонент с друг, параметрите сe изчисляват автоматично спрямо изразите, посочени от сглобката.
Image

Моделиране на сглобки

Сглобките организират частите под формата на йерархични структури за моделиране на сложни продукти. Използвайте мощните 3D ограничители (геометрични и пространствени) на BricsCAD за бързо образуване на съединения от типа проекти отгоре-надолу или отдолу-нагоре.
Image Разбери повече

Генерирани изгледи на чертежи

Функцията Generated Drawing View е изцяло преработена. След като създадете коректно проектирани изгледи на 3D модели, вие можете да промените техните мащаби и да включите видимостта на скритите линии. Освен това, можете да определите дизайна на изгледа на сеченията, границите на сеченията, изгледа на детайли и символи на детайли.
Image

Интуитивен Quad курсор за лесно CAD чертане

Ускорете работния си процес с Quad курсора. С преработеният курсор, лесното CAD чертане е на един клик разстояние.
Image

2D чертане

Интуитивният Quad курсор е алтернатива на редактирането на обекти със захващане. Докато при захващането символите образуват струпване, Quad курсора, със своят компактен размер, запазва екрана ви чист. Той идва с широк набор от операции за редактиране. И е интуитивен: Quad курсора знае в колко пространства (2D или 3D) чертаете и веднага се адаптира за да ви покаже нужните команди.
Image Разбери повече

3D моделиране

Quad курсора се нагажда интуитивно към 3D работни процеси. Функции като екструдиране на фасади с един клик подобрява лесното чертане в CAD. Вие можете и да манипулирате солиди чрез използване на опциите на курсора, като изтегляне и push/pull.
Image

Hotkeys assistant

Когато режимите за селектиране на краища и фасади са активни, новият Hotkey Assistant показва наличните опции. Можете да преминавате през тях чрез натискането на клавиша Ctrl.
Image Разбери повече

Manipulator

Приспособлението Manipulator ви позволява да въртите, движите, правите огледално копие или да оразмерявате обекти по ос или равнина. Динамичното въвеждане на размери позволява прецизен контрол над позиционирането. Ако задържите бутона Ctrl когато кликнете, вие ще създадете копие на избрания обект.
Image