Image
Софтуер за анализ движението на МПС
 
Image

Софтуер за анализ движението на МПС

Autopath е професионален софтуер за анализ на движението на автомобили в хоризонтално и вертикално отношение.

Той е лесен за научаване и употреба. Предпочитан инструмент за анализ на траектории от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти и професионалисти в областта на планирането на урбанизирани територии за проекти от всякакъв мащаб.

Autopath е също така и идеална платформа за проекти, които изискват маневриране около стационарни обекти, като кръстовища, кръгови кръстовища, паркинги, летища, товарни докове, строителни площадки и много други. Освен това Autopath не е лимитиран до коли, камиони, ремаркета и самолети, тъй като може да използвате вградения инструмент в софтуера и да създадете свои собствени превозни средства, като строителна механизация, селскостопанска механизация и много други превозни средства със специални характеристики.

В крайна сметка, Autopath не е проектиран само с цел да отговаря на всички необходими изисквания на пазара и да премахва ненужната сложност, но и да е на достъпна цена, без да се прави компромис с функционалност или надеждност.

Autopath е професионален софтуер за анализ на движението на автомобили в хоризонтално и вертикално отношение.

Той е лесен за научаване и употреба. Предпочитан инструмент за анализ на траектории от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти и професионалисти в областта на планирането на урбанизирани територии за проекти от всякакъв мащаб.

Autopath е също така и идеална платформа за проекти, които изискват маневриране около стационарни обекти, като кръстовища, кръгови кръстовища, паркинги, летища, товарни докове, строителни площадки и много други. Освен това Autopath не е лимитиран до коли, камиони, ремаркета и самолети, тъй като може да използвате вградения инструмент в софтуера и да създадете свои собствени превозни средства, като строителна механизация, селскостопанска механизация и много други превозни средства със специални характеристики.

В крайна сметка, Autopath не е проектиран само с цел да отговаря на всички необходими изисквания на пазара и да премахва ненужната сложност, но и да е на достъпна цена, без да се прави компромис с функционалност или надеждност.

Image
Image
Image
Основни функции
 • Динамичен хоризонтален и вертикален анализ
 • Възможност за вземане в предвид скоростта на автомобила и препоръчителните ъгли на завиване напред и на заден ход
 • Предположение за завиване напред и на заден ход
 • Easy Drive – бърз, интерактивен метод за дефиниране траекторията на автомобила, с предсказване на завиване напред и на заден ход
 • Реалистична симулация на движението на превозното средство, с възможност за контрол над скоростта и завиването
 • Анализ на движение на автомобил с множество ремаркета
 • Възможност за създаване на динамичен резултат от анализа и справки
 • Поддръжка на потребителски и специални транспортни средства с множество оси и завиващи колела
 • Поддръжка на всички типове превозни средства, включително камиони EuroCombi, съчленени автобуси, мотокари и комбайни
 • Библиотека с AASHTO 2004 автомобили, която е от 2011, включваща специални проектирани превозни средства и ремаркета
 • Лесен за употреба инструмент за създаване на нови автомобили и ремаркета при необходимост, както и за редакция на съществуващите
Основни функции
 • Динамичен хоризонтален и вертикален анализ
 • Възможност за вземане в предвид скоростта на автомобила и препоръчителните ъгли на завиване напред и на заден ход
 • Предположение за завиване напред и на заден ход
 • Easy Drive – бърз, интерактивен метод за дефиниране траекторията на автомобила, с предсказване на завиване напред и на заден ход
 • Реалистична симулация на движението на превозното средство, с възможност за контрол над скоростта и завиването
 • Анализ на движение на автомобил с множество ремаркета
 • Възможност за създаване на динамичен резултат от анализа и справки
 • Поддръжка на потребителски и специални транспортни средства с множество оси и завиващи колела
 • Поддръжка на всички типове превозни средства, включително камиони EuroCombi, съчленени автобуси, мотокари и комбайни
 • Библиотека с AASHTO 2004 автомобили, която е от 2011, включваща специални проектирани превозни средства и ремаркета
 • Лесен за употреба инструмент за създаване на нови автомобили и ремаркета при необходимост, както и за редакция на съществуващите
Лесен за употреба
Със своя интуитивен интерфейс Autopath е лесен за употреба и позволява на проектанта да започне работа със софтуера буквално веднага и не изисква каквито и да е допълнителни обучения.
Easy Drive
Easy Drive е интерактивен метод за дефиниране траекторията на превозното средство. Освен лекотата на работа, този инструмент включва реалистична симулация, благодарение на параметрите, които взима под внимание, като скорост на автомобила, скорост на завиване на колелата и напречен наклон на настилката.
Технология за предсказване на завиването
Предсказване на завиване при движение напред и на заден ход, може да бъде използвано при задаване на траектория на автомобила чрез Easy Drive. Тази функционалност помага на проектанта да предвиди с голяма точност траекторията, особено в случаи с много препятствия.
Динамична редакция на траекторията
Чрез преместване на гриповете на пътя, траекторията на автомобила може да бъде лесно коригирана и интуитивно контролирана. Това дава възможност на проектанта лесно да настрои траекторията на автомобила и да разбере, може ли да премине или не през обследвания участък.
Вертикално отстояние
Вертикалното отстояние е опция, която проверява проходимостта на автомобила във вертикално отношение и се използва често при обследване на подземни гаражи и паркинги, мостове, тунели и др.
Потребителска библиотека с автомобили
Потребителя може да създаде свои МПС, благодарение на интуитивния интерфейс. В софтуера са включени голям набор от предварително нагласени библиотеки по различни валидни стандарти, като например AASHTO и други, които включват самолети, камиони, ремаркета и пътнически автомобили … без допълнителна цена за още автомобили.
Графическа визуализация на резултата от анализа
Проектанта може графично да покаже резултатите от анализа, с помощта на различни справки и графики. Например, можете да изчертаете контура на превозното средство и следите от гумите и осите, в допълнение към щриховането на застъпената от автомобила площ при движение. Може да изчертаете и графика на ъгъла на завиване на кормуващите колела за по-детайлна демонстрация на шофирането по дадена траектория.
Различни методи за симулация на траектория
Можете да дефинирате траекторията на превозното средство посредством различни методи. В допълнение към Easy Drive (интерактивния метод), автомобила може да ползва оста от Civil 3D или дори полилиния. Тогава може да селектирате дали предната или задната ос ще следват пътя. В някои случаи, най-лесният начин да дефинирате траекторията е чрез ръчно кормуване. Това значи, че превозното средство може да бъде управлявано или чрез курсора на мишката, или чрез клавиатурата. Също така, можете да увеличите или намалите скоростта и/или да промените типа на превозното средство във всеки момент, както и да управлявате автомобила при движение назад, за да анализирате маневриране при паркиране.