Phoenix FD for 3ds Max

Симулация на течности, пръски, пяна, дим, огън и експлозии за артисти
Свали пробна версия
 
Image

МЕНЮ

МОЩНОСТ

Phoenix FD е цялостно решение за динамични флуиди. Създавайте симулации на огън, дим, течности, океански вълни, пръски, мъгла и др.

УДОБЕН ИНТЕРФЕЙС

Предназначен за 3D художници, които искат да създават динамични специални ефекти като използват бързи предварително зададени настройки и интуитивни контроли.

ИНТЕРАКТИВНОСТ

Преглеждайте и рендерирайте интерактивно докато сте в работния прозорец. Настройвайте симулациите в движение.

ТВОРЧЕСКИ КОНТРОЛ

Създавайте всякакъв вид физически базирани ефекти на флуиди с бързи и гъвкави контроли над рендерирането, пренастройване и подобряване на симулациите.

ИНТУИТИВНА ИНТЕГРАЦИЯ

Гъвкаво интегриран в 3ds Max и оптимизиран за рендериране с V-Ray.

СЪВМЕСТИМОСТ

Съвместим с най-добрите инструменти в индустрията като Alembic, Krakatoa, Stoke MX и OpenVDB.

Какво ново във Phoenix FD for 3ds max
Image
Ново във Phoenix FD for 3ds Max - Вече с поддръжка на 3ds Max 2018
Image
Променлив вискозитет - ново във версия 3.1
Разтапяйте и смесвайте течности с различен вискозитет в една симулация.
Image
Flip Solver
Бързи и реалистични симулации на течности.
Image
Image
Бързи предварително зададени настройки
Нова работна лента с предварително зададени настройки за симулации на огън, дим и течности.
Image
Бързо рендериране на обеми
Оптимизирано рендериране на обеми с акуратно глобално осветяване.
Image
Подобрен Solver за огън и дим
Създавайте реалистичен дим и огън с естествени движения и фини детайли без увеличаване на резолюцията.
Image
Нови природни сили
Оказвайте влияние върху симулациите със сили като вятър, следване на крива, mesh attraction и др.
Image
Прецизен предварителен преглед в работния прозорец
Преглеждайте симулации на огън, дим и течности бързо и точно в работния прозорец.
Ключови функции във V-Ray за 3ds Max
Image
Течности, пръски и пяна
С Phoenix FD можете да създавате реалистични симулации на течности с пяна и пръски, директно в 3ds Max.
Image
Дим, огън и експлозии
Създавайте всякакъв вид огнени и димни ефекти с мощния, адаптивен енджин на Phoenix FD.
Image
Интерактивни симулации
Нанасяйте фина настройка на симулациите интерактивно в работния прозорец с графично ускорения предварителен преглед на Phoenix FD.
Image
Подобряване на съществуващи симулации
Добавете детайл и повишете резолюцията без да променяте формата или поведението на симулацията.
Image
Синхронизиране на симулациите
Забързайте или забавете възпроизвеждането на симулацията. Идеално при ефекти със забавени движения.
Image
Каскадни симулации
Създавайте поредица от симулации, които се задействат и си взаимодействат една с друга.
Image
Персонализирани източници на емисии
Използвайте широк набор от източници на емисии, включително анимирани мрежи, текстурни карти, частици и др.
Image
Ротация
Създавайте симулации на силно реалистични и сложни ротационни ефекти с пълен контрол над силата на ротацията и ултра фини детайли.
Image
Турбулентност
Идеална при генерирането на малки струйки от дим или пара.
Image
Частици
Рендерирайте частици като балончета, капки, точки или мъгла.
Image
Вмъкване и извеждане на мрежа и частици
Импортирайте и експортирайте меш обекти и частици към Alembic, Krakatoa, Stoke MX, XMesh и V-Ray прокси файлове.
Image
Океански и морски вълни
Преминавайте гъвкаво от процедурни океански към симулирани морски вълни.
Image
Безкраен океан
Гъвкаво преминаване от симулация на детайлна океанска повърхност към безкрайни морски вълни (които никога не се повтарят).
Image
Оптимизирано рендериране
Рендерирайте фотореалистични флуиди и обемни ефекти като използвате оптимизирания за Phoenix FD шейдър на V-Ray.
Цени

Купи директно от

Workstation
(Включен 1 Simulation License)

€600 без ДДС

+ безплатна поддръжка
Купи
Годишен абонамент
(Включен 1 Simulation License)

€280 без ДДС

+ безплатна поддръжка
Купи
Simulation license

€150 без ДДС

+ безплатна поддръжка
Купи