Parabuild

Лесно 3D детайлиране на стоманени конструкции с високо автоматизирано генериране на чертежи

Предимства на Parabuild

Parabuild

Лесно 3D детайлиране на стоманени конструкции
Image

БЪРЗО И ИНТУИТИВНО МОДЕЛИРАНЕ

За лесно детайлиране на стоманени конструкции – малки части или рамкови елементи като греди, колони, трегери, връзки, напречни греди, столици – използвайте инструмента Context Modeler за максимална продуктивност. При местене на курсора се появяват решения в реално време, на базата на местоположението на курсора, близки елементи и други. Новият елемент е автоматично свързан към близките елементи или мрежата.
Image

ЛЕСНО СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ

Parabuild разполага с библиотека от стотици стандартни стоманени съединения. Детайлирането на съединения е лесно; изберете елементите и ще ви бъдат предложени само валидните видове за тази ситуация. Съединението се начертава веднага и всички направени промени се визуализират върху 3D модела на момента. Превърнете лесно несвързаните елементи в изцяло свързана стоманена конструкция.
Image

СЪЕДИНЕНИЯ ДЕФИНИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Всяко едно стандартно съединение е създадено с използването на инструменти, които са достъпни за всеки проектант, без нуждата от програмиране. Това е направено чрез използването на прости геометрични правила върху елементи и части в шаблони на чертежи, което означава че вие можете да създавате собствени съединения. Те се интегрират със съществуващата система за съединения за лесно повторно използване във всичките ви проекти.
Image

ГЕОМЕТРИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Parabuild е единственият софтуер за детайлиране на стоманени конструкции, който позволява създаването на изцяло ограничени конструкции. Съединенията и шаблонните конструкции могат да бъдат ограничени в шаблони на чертежи и да бъдат повторно използвани във всеки проект. Това включва цели конструкции, ферми, противоветрови връзки, стенни и покривни покрития, стълби. Това означава, че можете да персонализирате Parabuild без да наемате програмист или да пишете код.
Image

ИЗЦЯЛО ИНТЕГРИРАН В AUTOCAD И BRICSCAD

Повечето проектанти са вече запознати с AutoCAD или BricsCAD, което намалява инвестицията за обучение. Обектите в стоманените конструкции могат да бъдат модифицирани чрез стандартни команди или чрез използването на Object Property Manager, всички обекти в Parabuild са интегрирани сякаш са стандартни обекти от AutoCAD или BricsCAD.
Image

ОТКРИВАНЕ НА КОЛИЗИИ

Parabuild ще засече автоматично всякакви колизии между елементите и ще ги покаже на екрана. Проверява се и разстоянието между болтовете и отворите към краищата / отвор към отвор.

Детайли, Чертежи и Документи

Image

АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ЧЕРТЕЖИ

Автоматизирано детайлиране на стомана: Parabuild генерира качествени 2D чертежи на позиции и марки директно от 3D модела. Размерите са добавени автоматично и технологията с изкуствен интелект се грижи за разпознаваемото поставяне на размери.
Image

ЛЕСНО СЪЗДАВАНЕ НА МОНТАЖНИ ПЛАНОВЕ

Използвайте 3D конструкция, за да създадете лесно монтажни планове; планове на анкерни болтове, странични изгледи, план на подови конструкции, 3D изгледи, разрези… монтажните планове остават свързани към 3D модела, за да можете да ги актуализирате с едно кликване – размерите също се адаптират към промените.
Image

ГЕНЕРИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

Генерирайте всякакъв вид количествени сметки във форматите Excel, таблица от Parabuild или текстов файл. Персонализирайте заглавия, колони, суми и др.
Image

ИЗВЕЖДАНЕ КЪМ CNC

Генерирайте CNC файлове с едно кликване на мишката. DSTV файлове за плочи и елементи, DXF файлове за плочи. IFC файловете могат да бъдат генерирани за използване при по-нови CNC машини.
Image

АВТОМАТИЧНО НОМЕРИРАНЕ

Еднаквите позиции и елементи са автоматично разпознавани и им се задават идентични номера или марки.
 

Детайли, Чертежи и Документи

Image

АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ЧЕРТЕЖИ

Автоматизирано детайлиране на стомана: Parabuild генерира качествени 2D чертежи на позиции и марки директно от 3D модела. Размерите са добавени автоматично и технологията с изкуствен интелект се грижи за разпознаваемото поставяне на размери.
Image

ЛЕСНО СЪЗДАВАНЕ НА МОНТАЖНИ ПЛАНОВЕ

Използвайте 3D конструкция, за да създадете лесно монтажни планове; планове на анкерни болтове, странични изгледи, план на подови конструкции, 3D изгледи, разрези… монтажните планове остават свързани към 3D модела, за да можете да ги актуализирате с едно кликване – размерите също се адаптират към промените.
Image

ГЕНЕРИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

Генерирайте всякакъв вид количествени сметки във форматите Excel, таблица от Parabuild или текстов файл. Персонализирайте заглавия, колони, суми и др.
Image

ИЗВЕЖДАНЕ КЪМ CNC

Генерирайте CNC файлове с едно кликване на мишката. DSTV файлове за плочи и елементи, DXF файлове за плочи. IFC файловете могат да бъдат генерирани за използване при по-нови CNC машини.
Image

АВТОМАТИЧНО НОМЕРИРАНЕ

Еднаквите позиции и елементи са автоматично разпознавани и им се задават идентични номера или марки.
 

Видове постоянни лицензи за Parabuild:

LT REGULAR 1900€
LT MAX 2900€
FULL VERSION 4900€

Видове постоянни лицензи за Parabuild:

LT REGULAR 1900€
LT MAX 2900€
FULL VERSION 4900€