Предимства при използване на Parabuild

Предимства при използване на Parabuild

Image

Детайлирането на стоманени конструкции обикновено включва модели с много елементи, което изисква изготвянето на много чертежи и документи, така че колкото по-бързо става това, толкова по-добре. При моделирането на стоманена конструкция е важно да можете бързо и точно да създадете голямо разнообразие от различни видове конструкции, а когато се изискват ревизии, моделът трябва да е лесно пригодим.

Parabuild е създаден за лесна работа, гъвкавост и ефективност, което значително ви помага да се справите с тези предизвикателства. Краткото време за обучение ви помага да бъдете продуктивни по-скоро, а гъвкавостта и адаптивността ви гарантират, че можете да завършите повече проекти по-бързо, без да жертвате точността.

Parabuild се старае да направи детайлирането на стомана в 3D колкото се може по-лесно и ефективно, за да можете да насочите уменията си върху самите строителни проекти, а не в софтуера.

Кратка обучителна крива

Благодарение на визуалния контакт, високото ниво на автоматизация, незабавната обратна връзка и интуитивния дизайн, Parabuild изисква съвсем кратък период на обучение, за да може един проектант на конструкции да стане продуктивен бързо. Опитът показва, че 2 цели дни обучение са достатъчни за научаването на Parabuild, ако сте запознати с AutoCAD или BricsCAD. Тези, които са запознати с 3D CAD софтуер често могат да научат Parabuild сами, без помощ при обучението.

Image
Кратка обучителна крива

Благодарение на визуалния контакт, високото ниво на автоматизация, незабавната обратна връзка и интуитивния дизайн, Parabuild изисква съвсем кратък период на обучение, за да може един проектант на конструкции да стане продуктивен бързо. Опитът показва, че 2 цели дни обучение са достатъчни за научаването на Parabuild, ако сте запознати с AutoCAD или BricsCAD. Тези, които са запознати с 3D CAD софтуер често могат да научат Parabuild сами, без помощ при обучението.

Image
Image
Интуитивен
Моделирането на конструкции трябва да е лесно и бързо, затова в Parabuild е вложен много труд, за да може интерфейсът и диалоговите прозорци да са достатъчно ясни. Диалозите и командите са изключително ясни, което ви помага да намерите пътя си по-бързо.
Image
Интуитивен
Моделирането на конструкции трябва да е лесно и бързо, затова в Parabuild е вложен много труд, за да може интерфейсът и диалоговите прозорци да са достатъчно ясни. Диалозите и командите са изключително ясни, което ви помага да намерите пътя си по-бързо.
Незабавна обратна връзка
Когато е възможно 3D моделът ще се актуализира моментално, за да отрази каквито и да е промени направени от проектанта. Без повече предположения – промените в чертежа се виждат на момента, помагайки ви да избегнете грешки и да бъдете по-ефективни.
Незабавна обратна връзка
Когато е възможно 3D моделът ще се актуализира моментално, за да отрази каквито и да е промени направени от проектанта. Без повече предположения – промените в чертежа се виждат на момента, помагайки ви да избегнете грешки и да бъдете по-ефективни.
Адаптивен 3D модел

Мрежата, рамката, съединенията, частите и болтовете са свързани и се адаптират при нужда. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира, а когато рамката се промени, съединенията ще се адаптират. Това води не само до увеличаване на производителността по време на ревизии, но и до възможността за повторно използване на някои редовно изготвени строителни елементи.

Повече информация за 3D моделирането
Упражнения по време на работа
За да можете още по-лесно да научите Parabuild, софтуерът разполага и с упражнения в стъпка по стъпка, които се показват на екрана. Този начин да се научите да работите с Parabuild сами е забавен.
Адаптивен 3D модел

Мрежата, рамката, съединенията, частите и болтовете са свързани и се адаптират при нужда. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира, а когато рамката се промени, съединенията ще се адаптират. Това води не само до увеличаване на производителността по време на ревизии, но и до възможността за повторно използване на някои редовно изготвени строителни елементи.

Повече информация за 3D моделирането
Упражнения по време на работа
За да можете още по-лесно да научите Parabuild, софтуерът разполага и с упражнения в стъпка по стъпка, които се показват на екрана. Този начин да се научите да работите с Parabuild сами е забавен.
Image
Персонализиране без програмиране

Стандартните съединения и макроси в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите. Това означава, че е възможно да модифицирате съществуващи съединения или да добавите каквото и да е ново персонализирано съединение без да наемате програмист или да пишете код.

Повече информация за Геометричните ограничения
Мощна система за съединения и шаблонни конструкции

Обширната библиотека със стандартни съединения не само е удобна и лесна за използване, но и всяко едно съединение е създадено с използването на инструменти, които са налични за всички проектанти, без нуждата от програмиране. Всяко стандартно и потребителско съединение се намира в шаблон на чертеж, което означава, че проектанта може да го адаптира към своите нужди. Parabuild е единственият софтуер за конструкции, който позволява на потребителя да дефинира всякакъв тип съединение, без програмиране. Новосъздадените съединения са изцяло интегрирани със съществуващата система за съединения с цел по-лесно повторно използване във всичките ви проекти. Шаблонните конструкции са създадени по същият базиран на шаблони начин като съединенията и могат да се състоят от различен брой елементи, съединения, динамични масиви и под-макроси. Примери за предоставените стандартни шаблонни конструкции са хоризонтални и вертикални връзки, ферми, столици, моряшки стълби и др.

Повече информация за съединенията Повече информация за шаблонните конструкции
Image
Персонализиране без програмиране

Стандартните съединения и макроси в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите. Това означава, че е възможно да модифицирате съществуващи съединения или да добавите каквото и да е ново персонализирано съединение без да наемате програмист или да пишете код.

Повече информация за Геометричните ограничения
Мощна система за съединения и шаблонни конструкции

Обширната библиотека със стандартни съединения не само е удобна и лесна за използване, но и всяко едно съединение е създадено с използването на инструменти, които са налични за всички проектанти, без нуждата от програмиране. Всяко стандартно и потребителско съединение се намира в шаблон на чертеж, което означава, че проектанта може да го адаптира към своите нужди. Parabuild е единственият софтуер за конструкции, който позволява на потребителя да дефинира всякакъв тип съединение, без програмиране. Новосъздадените съединения са изцяло интегрирани със съществуващата система за съединения с цел по-лесно повторно използване във всичките ви проекти. Шаблонните конструкции са създадени по същият базиран на шаблони начин като съединенията и могат да се състоят от различен брой елементи, съединения, динамични масиви и под-макроси. Примери за предоставените стандартни шаблонни конструкции са хоризонтални и вертикални връзки, ферми, столици, моряшки стълби и др.

Повече информация за съединенията Повече информация за шаблонните конструкции
Бързо и лесно 3D моделиране

Създаден специално за строителната индустрия, Context Modeler помага за бързото и точно чертане на рамкови елементи и под части, всички свързани и адаптивни към промените на свързаните елементи. Интерфейсът не може да бъде по-ясен: кажете на Parabuild какво ви трябва с прости думи и посочете мястото където го искате. Parabuild ще начертае временен елемент в зависимост от разположението на курсора и конструктивните елементи в близост до курсора. Движете наоколо курсора и ще ви бъдат предложени различни решения с подобно на магнит прихващане към ъгли или средни точки. Резултатът е нова геометрия, която е била автоматично свързана с основната геометрия чрез геометрични ограничения. Голямото предимство е, че можете да моделирате директно в 3D, без тромави междинни стъпки и пак да разполагате с изцяло свързан модел.

Повече информация за Context Modeler
Бързо и лесно 3D моделиране

Създаден специално за строителната индустрия, Context Modeler помага за бързото и точно чертане на рамкови елементи и под части, всички свързани и адаптивни към промените на свързаните елементи. Интерфейсът не може да бъде по-ясен: кажете на Parabuild какво ви трябва с прости думи и посочете мястото където го искате. Parabuild ще начертае временен елемент в зависимост от разположението на курсора и конструктивните елементи в близост до курсора. Движете наоколо курсора и ще ви бъдат предложени различни решения с подобно на магнит прихващане към ъгли или средни точки. Резултатът е нова геометрия, която е била автоматично свързана с основната геометрия чрез геометрични ограничения. Голямото предимство е, че можете да моделирате директно в 3D, без тромави междинни стъпки и пак да разполагате с изцяло свързан модел.

Повече информация за Context Modeler
Изцяло интегриран в AutoCAD и BricsCAD

Повечето проектанти вече са запознати с това, че AutoCAD и BricsCAD работят по еднакъв начин, което намалява инвестицията за обучение. Конструктивните елементи в Parabuild могат да бъдат модифицирани чрез стандартните команди или с използването на Object Property Manager, всички обекти в Parabuild се интегрират сякаш са стандартни обекти от AutoCAD/BricsCAD.

Повече информация за BricsCAD и AutoCAD
Изцяло интегриран в AutoCAD и BricsCAD

Повечето проектанти вече са запознати с това, че AutoCAD и BricsCAD работят по еднакъв начин, което намалява инвестицията за обучение. Конструктивните елементи в Parabuild могат да бъдат модифицирани чрез стандартните команди или с използването на Object Property Manager, всички обекти в Parabuild се интегрират сякаш са стандартни обекти от AutoCAD/BricsCAD.

Повече информация за BricsCAD и AutoCAD
Избягвайте грешките
Когато 3D моделът съдържа всичката строителна информация, възможността за допускане на грешки е значително ниска. Визуалното представяне служи само по себе си като проверка, освен това софтуерът съдържа множество инструменти с които да извършвате проверки в чертежа, като контрол на колизиите и луфта между болтовете. Количествените сметки и работните чертежи са генерирани от модела автоматично, за да сте сигурни, че размерите, сметките и цифрите ви съвпадат с тези на сградата.
Автоматично експортиране

Генерирайте автоматично CNC файлове, IFC, Количествени сметки и работни чертежи.

Повече информация относно Експортирането
Избягвайте грешките
Когато 3D моделът съдържа всичката строителна информация, възможността за допускане на грешки е значително ниска. Визуалното представяне служи само по себе си като проверка, освен това софтуерът съдържа множество инструменти с които да извършвате проверки в чертежа, като контрол на колизиите и луфта между болтовете. Количествените сметки и работните чертежи са генерирани от модела автоматично, за да сте сигурни, че размерите, сметките и цифрите ви съвпадат с тези на сградата.
Автоматично експортиране

Генерирайте автоматично CNC файлове, IFC, Количествени сметки и работни чертежи.

Повече информация относно Експортирането
Оценка, офериране и продажби
Тъй като създаването на предварителен модел може да се направи бързо, това е полезен инструмент за вашият екип по продажби. Използвайте предварителни модели за оценяване (изчисления, тегла, боядисани повърхности, ...) и поддържайте офертите, които правите, но също така използвайте виртуалните 3D модели, за да впечатлите по време на продажбите си.
Оценка, офериране и продажби
Тъй като създаването на предварителен модел може да се направи бързо, това е полезен инструмент за вашият екип по продажби. Използвайте предварителни модели за оценяване (изчисления, тегла, боядисани повърхности, ...) и поддържайте офертите, които правите, но също така използвайте виртуалните 3D модели, за да впечатлите по време на продажбите си.