Строително информационен модел (BIM)

Строително информационен модел (BIM)

За BIM

Главната идея зад BIM (Building Information Modeling) е да разполагате с всичката информация, относно дадено съоръжение, която е подредена в един независим от приложението модел. В най-добрия случай, този модел е започнат на концептуален етап и е разширен по време на всяка фаза на строителството и експлоатацията на съоръжението.

BIM е насочен върху 3D модел, но не е ограничен до геометрия. Други възможности са разходи, информация за поддръжката, производители, материали, имена, дати и часове, номера на позиции и елементи, фази, ревизии и т.н.

Всеки софтуер съхраняващ тези свойства с 3D модела често твърди, че е BIM софтуер, но за да има практическа полза, той трябва да поддържа свободна обмяна на данни с други програми. Независимо, че са налични няколко формата, в последните няколко години IFC формата се е утвърдил като най-добрият начин за обмяна на BIM модели. IFC означава Industry Foundation Classes; това е файлов формат с отворен код, разработен от независимата организация buildingSMART, и е поддържан от всички големи производители на CAD софтуер.

Защо BIM е толкова важен?

Управлението на информацията е ключово за завършването на проект в срок и в рамките на бюджета. И все пак това е информация, която представлява повтарящ се проблем в строителната индустрия. По време на всички етапи на даден проект се генерират различни документи от различни инструменти и екипи и във всеки етап данните се преработват ръчно, за да отговарят на текущата задача. Предизвикателствата включват несъвместими файлови формати, 2D/3D преобразуване, проблеми с комуникацията, ограничена прозрачност и други. Това води до повече грешки и неефективност, което в крайна сметка води до увеличаване на разходите и до забавяне.

Защо BIM е толкова важен?

Управлението на информацията е ключово за завършването на проект в срок и в рамките на бюджета. И все пак това е информация, която представлява повтарящ се проблем в строителната индустрия. По време на всички етапи на даден проект се генерират различни документи от различни инструменти и екипи и във всеки етап данните се преработват ръчно, за да отговарят на текущата задача. Предизвикателствата включват несъвместими файлови формати, 2D/3D преобразуване, проблеми с комуникацията, ограничена прозрачност и други. Това води до повече грешки и неефективност, което в крайна сметка води до увеличаване на разходите и до забавяне.

Какви са основните предимства на BIM?

Въпреки, че първоначалното усилие да се изгради BIM модел може да бъде значително голямо, съществуват и предимства на всеки етап от строителния проект. Дори и при концептуалния етап и етапа на проектиране, 3D аспекта може да помогне с визуализацията и комуникацията с клиента. Различните варианти могат да бъдат изследвани по-ефективно и дори на този ранен етап клиентът ще има по-ясна представа какъв ще бъде крайният резултат.

Тази информация ще подпомогне и по-доброто взимане на решения на ранен етап, което спомага за безпроблемното протичане на проекта.

Полученият модел е отличен комуникационен инструмент за следващите фази – както вътрешно, така и за външни изпълнители. В допълнение към повторното използване на данни и визуални проверки, BIM моделът може да бъде използван за откриване на колизии на ранен етап когато се комбинират данни от различните програми.

Богатият на данни модел също така е отлична база за подобрена оценка на разходите за ценообразуване, офериране или планиране.

Моделно базираната комуникация означава подобрено сътрудничество и води до по-малко конфликти и грешки. Тъй като някои видове грешки се избягват, а някои са откриват по-рано, ще са необходими по-малко промени и ревизии. Същият 3D BIM модел може да бъде достъпен на работната площадка – през таблет или лаптоп – премахвайки всички съмнения, ако възникнат проблеми.

Всичко това води до по-добра оценка на времето и разходите, по-бързо завършване на проекта, по-бързи доставки и по-добри бизнес взаимоотношения.

Какви са основните предимства на BIM?

Въпреки, че първоначалното усилие да се изгради BIM модел може да бъде значително голямо, съществуват и предимства на всеки етап от строителния проект. Дори и при концептуалния етап и етапа на проектиране, 3D аспекта може да помогне с визуализацията и комуникацията с клиента. Различните варианти могат да бъдат изследвани по-ефективно и дори на този ранен етап клиентът ще има по-ясна представа какъв ще бъде крайният резултат.

Тази информация ще подпомогне и по-доброто взимане на решения на ранен етап, което спомага за безпроблемното протичане на проекта.

Полученият модел е отличен комуникационен инструмент за следващите фази – както вътрешно, така и за външни изпълнители. В допълнение към повторното използване на данни и визуални проверки, BIM моделът може да бъде използван за откриване на колизии на ранен етап когато се комбинират данни от различните програми.

Богатият на данни модел също така е отлична база за подобрена оценка на разходите за ценообразуване, офериране или планиране.

Моделно базираната комуникация означава подобрено сътрудничество и води до по-малко конфликти и грешки. Тъй като някои видове грешки се избягват, а някои са откриват по-рано, ще са необходими по-малко промени и ревизии. Същият 3D BIM модел може да бъде достъпен на работната площадка – през таблет или лаптоп – премахвайки всички съмнения, ако възникнат проблеми.

Всичко това води до по-добра оценка на времето и разходите, по-бързо завършване на проекта, по-бързи доставки и по-добри бизнес взаимоотношения.

Избягвайте блокирането на доставчиците с IFC

Голямо предимство за което не се говори често е избягването на заключването на CAD доставчици. Повечето от тях използват собствени файлови формати, ограничавайки обмяната на данни между предпочитаните от вас програми и ви уверяват, че трябва да пазите лицензи за техния софтуер, просто за да можете да имате достъп до собствените си данни.

Ако изготвите BIM стратегията си около този широко използван файлов формат IFC с отворен код, тогава можете да избегнете такъв тип блокиране. Вие не просто можете да изберете коя програма е най-добра за всеки аспект от своя проект, вие сте свободни да промените мнението си в бъдеще, да преминете към друга програма и да продължите да имате достъп до BIM моделите в старите си проекти.

Тази свобода на избора е особено важна когато има аутсорсинг на части от проекта. Специфичният софтуер вече не е изискване за работата – BIM е изискването и това значително разширява броя на хората с които можете да работите.

Избягвайте блокирането на доставчиците с IFC

Голямо предимство за което не се говори често е избягването на заключването на CAD доставчици. Повечето от тях използват собствени файлови формати, ограничавайки обмяната на данни между предпочитаните от вас програми и ви уверяват, че трябва да пазите лицензи за техния софтуер, просто за да можете да имате достъп до собствените си данни.

Ако изготвите BIM стратегията си около този широко използван файлов формат IFC с отворен код, тогава можете да избегнете такъв тип блокиране. Вие не просто можете да изберете коя програма е най-добра за всеки аспект от своя проект, вие сте свободни да промените мнението си в бъдеще, да преминете към друга програма и да продължите да имате достъп до BIM моделите в старите си проекти.

Тази свобода на избора е особено важна когато има аутсорсинг на части от проекта. Специфичният софтуер вече не е изискване за работата – BIM е изискването и това значително разширява броя на хората с които можете да работите.

Какво означава BIM за проектантите на стоманени конструкции

В днешно време BIM става изискване за все повече задачи. Компаниите не само осъзнават предимствата, но и някои правителства са възложили използването на BIM в публични проекти, за да ускорят приемането. Препоръчително е да направите плановете си така, че да останете конкурентоспособни за в бъдеще. По-ранното ви включване ще ви помогне да получите повече проекти и да ги завършите по-ефективно.

Проектантите, които все още работят в 2D или използват 3D софтуер за моделиране с общо предназначение (без BIM информация), биха срещнали повече трудности при научаването на софтуера, защото преминаването към софтуер за 3D детайлиране на стомана е изискване. Една програма за детайлиране на стомана може да спести доста време и пари в сравнение с ръчните методи.

Със сигурност не трябва да се страхувате от 3D. Докато някои 3D програми са доста трудни за използване, Parabuild е създаден, за да бъде интуитивен и може би ще е по-лесно да започнете работа с него отколкото ви се струва. Много от задачите ви, които се повтарят ще станат автоматизирани, давайки ви повече време да се фокусирате върху важните неща.

За проектанти, които вече използват специализиран софтуер за 3D детайлиране на стомана, преминаването към BIM няма да е трудно. Повечето съвременен софтуер за 3D детайлиране на стомана вече разполага с всички необходими BIM данни в собствен файлов формат и би трябвало да поддържа импортиране/експортиране на IFC, за да може работата на проектанта да се обедини с останалите данни. Съществуват и много безплатни инструменти, които да ви помогнат да комбинирате, визуализирате, проверявате и управлявате BIM модели.

Ще можете да използвате BIM данни от Revit Structure и повечето софтуерни продукти за анализ на конструкции и веднъж щом моделът е детайлен, той ще служи за откриване на колизии с ОВК, тръбопроводи и машинни обекти заедно с другите неща.

От друга страна; в стоманената индустрия е имало и по-популярен формат от IFC – CIS/2, но този формат е бил тясно насочен към стоманени конструкции и не е поддържал достатъчно от другите аспекти на строителството. В момента изглежда много вероятно IFC форматът да остане водещ BIM файлов формат за доста дълго време.

Какво означава BIM за проектантите на стоманени конструкции

В днешно време BIM става изискване за все повече задачи. Компаниите не само осъзнават предимствата, но и някои правителства са възложили използването на BIM в публични проекти, за да ускорят приемането. Препоръчително е да направите плановете си така, че да останете конкурентоспособни за в бъдеще. По-ранното ви включване ще ви помогне да получите повече проекти и да ги завършите по-ефективно.

Проектантите, които все още работят в 2D или използват 3D софтуер за моделиране с общо предназначение (без BIM информация), биха срещнали повече трудности при научаването на софтуера, защото преминаването към софтуер за 3D детайлиране на стомана е изискване. Една програма за детайлиране на стомана може да спести доста време и пари в сравнение с ръчните методи.

Със сигурност не трябва да се страхувате от 3D. Докато някои 3D програми са доста трудни за използване, Parabuild е създаден, за да бъде интуитивен и може би ще е по-лесно да започнете работа с него отколкото ви се струва. Много от задачите ви, които се повтарят ще станат автоматизирани, давайки ви повече време да се фокусирате върху важните неща.

За проектанти, които вече използват специализиран софтуер за 3D детайлиране на стомана, преминаването към BIM няма да е трудно. Повечето съвременен софтуер за 3D детайлиране на стомана вече разполага с всички необходими BIM данни в собствен файлов формат и би трябвало да поддържа импортиране/експортиране на IFC, за да може работата на проектанта да се обедини с останалите данни. Съществуват и много безплатни инструменти, които да ви помогнат да комбинирате, визуализирате, проверявате и управлявате BIM модели.

Ще можете да използвате BIM данни от Revit Structure и повечето софтуерни продукти за анализ на конструкции и веднъж щом моделът е детайлен, той ще служи за откриване на колизии с ОВК, тръбопроводи и машинни обекти заедно с другите неща.

От друга страна; в стоманената индустрия е имало и по-популярен формат от IFC – CIS/2, но този формат е бил тясно насочен към стоманени конструкции и не е поддържал достатъчно от другите аспекти на строителството. В момента изглежда много вероятно IFC форматът да остане водещ BIM файлов формат за доста дълго време.

Ниво на развитие при детайлирането на стомана

Когато сте замесени с BIM ще чуете доста за LOD: Level of Development (Ниво на Разработване) (преди известно като Level of Detail (Ниво на детайлност) – което се е сметнало за зле обобщено). LOD описва количеството информация в BIM модел. То варира от LOD100 (концептуални данни) до LOD500.

Проектантите на стомана работят на почти последното ниво на разработване; LOD 400. Това означава, че модела на стоманената конструкция е изцяло сведен до болтове и гайки и е готов за изработване и монтаж. Това е просто въпрос на терминология – проектантите са изготвяли документация на това ниво дълго време. Сега тази работа е дефинирана и съхранявана в BIM модела като LOD400. Следващото ниво LOD500 се използва по време и след строителството, то определя данните за състоянието на проекта докато се строи.

Ниво на развитие при детайлирането на стомана

Когато сте замесени с BIM ще чуете доста за LOD: Level of Development (Ниво на Разработване) (преди известно като Level of Detail (Ниво на детайлност) – което се е сметнало за зле обобщено). LOD описва количеството информация в BIM модел. То варира от LOD100 (концептуални данни) до LOD500.

Проектантите на стомана работят на почти последното ниво на разработване; LOD 400. Това означава, че модела на стоманената конструкция е изцяло сведен до болтове и гайки и е готов за изработване и монтаж. Това е просто въпрос на терминология – проектантите са изготвяли документация на това ниво дълго време. Сега тази работа е дефинирана и съхранявана в BIM модела като LOD400. Следващото ниво LOD500 се използва по време и след строителството, то определя данните за състоянието на проекта докато се строи.

BIM в Parabuild

Parabuild е била богата на информация програма от самото начало, дълго преди да има BIM/IFC. Работейки с Parabuild, вие автоматично изграждате вашият BIM модел.

BIM в Parabuild

Parabuild е била богата на информация програма от самото начало, дълго преди да има BIM/IFC. Работейки с Parabuild, вие автоматично изграждате вашият BIM модел.