Геометрични ограничения

Геометрични ограничения

Когато проектирате сграда, много съединения и части ще се повтарят и често модела ще се нуждае от промени. Следователно, важно е вашето решение за детайлиране на конструкции да предлага 3D модел, където мрежата, елементите, частите и болтовете са свързани заедно и се адаптират към промени.

Очевидният избор да се приложи това са геометрични ограничения – решение, което е било много успешно при машинното проектиране, но никога не е било възприето в детайлирането на стомана. Причината за това също е очевидна: в една конструкция съществуват хиляди геометрични обекти и би било твърде трудоемко за един проектант да ограничи ръчно всеки от тях. Друго предизвикателство е за самият софтуер: изчисляването на големи ограничени модели като този изискват много време в софтуер за машинно проектиране.

Parabuild представя нова технология за справяне с тези предизвикателства. Проблемът с производителността е решен чрез написването на инструмент за боравене с геометрията, създаден специално за отрасъла с конструкции. Ръчното ограничаване е необходимо само когато проектантите желаят да създадат персонализирани макроси и съединения. Шаблоните могат да бъдат нанесени с лекота във всеки 3D модел, а Parabuild ще се погрижи за копирането на ограниченията. Елементите и индивидуалните части могат да бъдат ефективно разположени през Context Modeler и ще бъдат автоматично ограничени.

Image

Какво са геометричните ограничения

Ограниченията са правила, които могат да бъдат нанесени към геометрични обекти, за да се дефинира техния размер, местоположение и ориентация. Може да е полезно да се мисли за тях като ограничения; веднъж щом са нанесени достатъчно ограничения към геометрията, нейното местоположение и размер са изцяло дефинирани и могат да бъдат изчислени с инструмента за решаване на геометрия. Някои примери са: разстояние, радиус, паралел, перпендикуляр, концентричност, съвпадение,…
Image

Какво са геометричните ограничения

Ограниченията са правила, които могат да бъдат нанесени към геометрични обекти, за да се дефинира техния размер, местоположение и ориентация. Може да е полезно да се мисли за тях като ограничения; веднъж щом са нанесени достатъчно ограничения към геометрията, нейното местоположение и размер са изцяло дефинирани и могат да бъдат изчислени с инструмента за решаване на геометрия. Някои примери са: разстояние, радиус, паралел, перпендикуляр, концентричност, съвпадение,…

Система за уравнения

Когато персонализираното ви съединение или шаблонна конструкция е малко по-сложно, използвайте уравненията във ваша полза. Комбинирайте стандартни операции (умножение, делене, събиране,…), стандартни функции (цикъл, логаритъм, абсолютна стойност,…) с тригонометрия (синус, косинус, тангенс,…), за да автоматизирате своите изчисления. Уравненията могат да бъдат също и условни чрез размяна на изрази.

Система за уравнения

Когато персонализираното ви съединение или шаблонна конструкция е малко по-сложно, използвайте уравненията във ваша полза. Комбинирайте стандартни операции (умножение, делене, събиране,…), стандартни функции (цикъл, логаритъм, абсолютна стойност,…) с тригонометрия (синус, косинус, тангенс,…), за да автоматизирате своите изчисления. Уравненията могат да бъдат също и условни чрез размяна на изрази.

Ограниченията не са задължителни

В някои случай, вие просто бихте искали да начертаете елементи или части, без да ги свързвате. Това е напълно приемливо и един 3D модел може да бъде смесен ограничен/не ограничен. Например: два неограничени елемента могат да имат ограничена връзка или шаблонна конструкция между тях и връзката или шаблонната конструкция ще се актуализира когато елементите се променят.

Ограниченията не са задължителни

В някои случай, вие просто бихте искали да начертаете елементи или части, без да ги свързвате. Това е напълно приемливо и един 3D модел може да бъде смесен ограничен/не ограничен. Например: два неограничени елемента могат да имат ограничена връзка или шаблонна конструкция между тях и връзката или шаблонната конструкция ще се актуализира когато елементите се променят.

Адаптивен 3D модел

Координатната мрежа, конструктивната рамка, съединенията, частите и болтовете са свързани и се адаптират при необходимост. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира, а когато рамката се промени съединенията ще се адаптират. Резултатът от това е не просто в повишаване на производителността по време на ревизии, но и представлява възможност за повторно използване на някои често начертавани строителни компоненти.

Адаптивен 3D модел

Координатната мрежа, конструктивната рамка, съединенията, частите и болтовете са свързани и се адаптират при необходимост. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира, а когато рамката се промени съединенията ще се адаптират. Резултатът от това е не просто в повишаване на производителността по време на ревизии, но и представлява възможност за повторно използване на някои често начертавани строителни компоненти.
Персонализиране без програмиране
Стандартните съединения и шаблонните конструкции в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите. Това означава, че е възможно да се модифицират съществуващи съединения и да се добави ново персонализирано съединение, без да се наема програмист или да се пише някакъв код.
Мощна система за съединения и шаблонни конструкции

За да може максимално да се увеличи ефективността при моделиране, съединенията са ограничени в шаблоните на чертежите, за да могат да бъдат повторно използвани в 3D модела на сградата с просто кликване върху елементите, които ще бъдат свързани. Предоставени са шаблони на стандартни съединения, но всеки проектант може да създаде собствени. Всеки шаблон е създаден с инструменти, които са достъпни за всички проектанти, без необходимостта да се програмира нито един ред код. Шаблонните конструкции работят по същия начин и могат да включват множество съединения, масиви и елементи. Примери за предоставените шаблонни конструкции са  връзки, ферми, столици, моряшки стълби и т.н.

Повече информация за съединенията Повече информация за шаблонните конструкции
Context Modeler

Създаден специално за строителната индустрия, инструментът Context Modeler помага за бързото и точно чертане на рамкови елементи, които са автоматично ограничени към координатната мрежа и един към друг. Той може и да изчертава под-части, които ще бъдат автоматично ограничени към елементи или други части. Резултатът е нова геометрия, която е била автоматично свързана с основната геометрия чрез използването на геометрични ограничения и в крайна сметка разполагате със свързан модел, който е адаптивен към промените в проекта. Голямото предимство е, че можете да моделирате директно в 3D, без тромави междинни стъпки и пак да разполагате с изцяло свързан модел.

Повече информация за Context modeler
Image
Персонализиране без програмиране
Стандартните съединения и шаблонните конструкции в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите. Това означава, че е възможно да се модифицират съществуващи съединения и да се добави ново персонализирано съединение, без да се наема програмист или да се пише някакъв код.
Мощна система за съединения и шаблонни конструкции

За да може максимално да се увеличи ефективността при моделиране, съединенията са ограничени в шаблоните на чертежите, за да могат да бъдат повторно използвани в 3D модела на сградата с просто кликване върху елементите, които ще бъдат свързани. Предоставени са шаблони на стандартни съединения, но всеки проектант може да създаде собствени. Всеки шаблон е създаден с инструменти, които са достъпни за всички проектанти, без необходимостта да се програмира нито един ред код. Шаблонните конструкции работят по същия начин и могат да включват множество съединения, масиви и елементи. Примери за предоставените шаблонни конструкции са  връзки, ферми, столици, моряшки стълби и т.н.

Повече информация за съединенията Повече информация за шаблонните конструкции
Context Modeler

Създаден специално за строителната индустрия, инструментът Context Modeler помага за бързото и точно чертане на рамкови елементи, които са автоматично ограничени към координатната мрежа и един към друг. Той може и да изчертава под-части, които ще бъдат автоматично ограничени към елементи или други части. Резултатът е нова геометрия, която е била автоматично свързана с основната геометрия чрез използването на геометрични ограничения и в крайна сметка разполагате със свързан модел, който е адаптивен към промените в проекта. Голямото предимство е, че можете да моделирате директно в 3D, без тромави междинни стъпки и пак да разполагате с изцяло свързан модел.

Повече информация за Context modeler
Image