Автоматизирани чертежи

Автоматизирани чертежи

Автоматизирано генериране на работни чертежи
Parabuild генерира качествени 2D работни чертежи на експедиционни елементи, позиции и детайли директно от 3D модела, което гарантира точност и избягване на грешки. Размерите и марките се начертават автоматично.
DWG чертежи в естествен вид

Всички генерирани детайлни чертежи се съхраняват във формат DWG, който е най-често срещаният и използван формат за 2D чертежи. Можете да изберете дали да оставите чертежите в същия чертеж с 3D модела или като отделни чертежи.

Image

Близък план на КМД чертеж. Тези размери са начертани автоматично, без да са правени настройки по тях. Този пример демонстрира как Parabuild може да генерира четливи чертежи за по-сложни ситуации като избягва колизии при размерите.

Оптимизирана позиция на размерите
Когато размерите или марките са начертани автоматично, изкуственият интелект в Parabuild ще намери най-добрата локация за тях, за да предостави удобен и четлив 2D чертеж.
AutoCAD/BricsCAD размери в естествен вид

За разлика от другите програми за детайлиране, Parabuild начертава автоматичните размери с видовете предоставени от AutoCAD и BricsCAD. Това ви улеснява значително при редактирането на чертежи.

Удобни инструменти за размери
Parabuild предлага инструменти за чертане и редактиране на верижни и последователни линейни размери, които са по-ефективни от инструментите в AutoCAD. Чертайте верижни и последователни линейни размери с минимални усилия, дори и наклонени размери.
Image

Близък план на КМД чертеж. Тези размери са начертани автоматично, без да са правени настройки по тях. Този пример демонстрира как Parabuild може да генерира четливи чертежи за по-сложни ситуации като избягва колизии при размерите.

Оптимизирана позиция на размерите
Когато размерите или марките са начертани автоматично, изкуственият интелект в Parabuild ще намери най-добрата локация за тях, за да предостави удобен и четлив 2D чертеж.
AutoCAD/BricsCAD размери в естествен вид

За разлика от другите програми за детайлиране, Parabuild начертава автоматичните размери с видовете предоставени от AutoCAD и BricsCAD. Това ви улеснява значително при редактирането на чертежи.

Удобни инструменти за размери
Parabuild предлага инструменти за чертане и редактиране на верижни и последователни линейни размери, които са по-ефективни от инструментите в AutoCAD. Чертайте верижни и последователни линейни размери с минимални усилия, дори и наклонени размери.
Директно от 3D модела
Тъй като Parabuild извлича позициите и елементите директно от 3D модела, чертежите са точни и проектантите могат да разчитат на информацията в 2D детайлите. Това помага за избягването на много производствени и монтажни проблеми и грешки.
Image
Пример за автоматично генериран работен чертеж на експедиционен елемент
Директно от 3D модела
Тъй като Parabuild извлича позициите и елементите директно от 3D модела, чертежите са точни и проектантите могат да разчитат на информацията в 2D детайлите. Това помага за избягването на много производствени и монтажни проблеми и грешки.
Image
Пример за автоматично генериран работен чертеж на експедиционен елемент
Ясни и лесни за използване настройки
Конфигурирането на автоматизираните размери е опростено и е улеснено чрез визуални помощни средства докато правите промени. За напредналите потребители с по-специфични нужди съществува система базирана на правила, която дава пълен контрол над автоматичните размери.
Ясни и лесни за използване настройки
Конфигурирането на автоматизираните размери е опростено и е улеснено чрез визуални помощни средства докато правите промени. За напредналите потребители с по-специфични нужди съществува система базирана на правила, която дава пълен контрол над автоматичните размери.
Image
Пример за автоматично генериран работен чертеж на експедиционен елемент
Гъвкаво изготвяне на количествени сметки
Изготвянето на количествени сметки е изцяло персонализирано. Създаването на перфектната ви сметка в DWG шаблон е много лесно, а местоположението на сметката в 2D чертежа се задава в настройките. Съдържанието на количествената сметка е получено изцяло от 3D модела.
Image
Пример за автоматично генериран работен чертеж на експедиционен елемент
Гъвкаво изготвяне на количествени сметки
Изготвянето на количествени сметки е изцяло персонализирано. Създаването на перфектната ви сметка в DWG шаблон е много лесно, а местоположението на сметката в 2D чертежа се задава в настройките. Съдържанието на количествената сметка е получено изцяло от 3D модела.
Етапи и ревизии
Възможно е да задавате етап към всяка част от 3D модела. Parabuild управлява ревизиите полуавтоматично, в зависимост от ревизията над която работите в момента. Можете да изберете дали да генерирате резултати само на частите от конкретен етап или ревизия.
Image
Пример за автоматично генериран работен чертеж на парапет
Етапи и ревизии
Възможно е да задавате етап към всяка част от 3D модела. Parabuild управлява ревизиите полуавтоматично, в зависимост от ревизията над която работите в момента. Можете да изберете дали да генерирате резултати само на частите от конкретен етап или ревизия.
Image
Пример за автоматично генериран работен чертеж на парапет