Монтажни планове

Монтажни планове

Image

Примерен монтажен план на стълбище

Използвайте 3D модела на стоманена конструкция, за да създадете монтажни планове (GA drawings); планове на анкерни болтове, странични изгледи, скици на етажи, 3D изгледи, разрези,… Използвайте филтри и граници на изгледа във ваша полза, за да създадете бързо желания резултат.
Свързани 3D модел и 2D чертежи
Всеки 2D разрез или детайл е свързан към 3D модела. Когато 3D конструкцията е била променена, монтажните планове са маркирани като стари и могат да бъдат актуализирани с кликването на един бутон. Parabuild ще извлече най-новата информация от 3D конструкцията, за да актуализира изгледите и количествените сметки. При това, Parabuild ще запази непокътнати съществуващите ви размери и забележки. Когато една част е преместена или променена, всички размери или забележки, които се отнасят към тази част ще се актуализират, така че да измерят новото местоположение на частта.
Image
Свързани 3D модел и 2D чертежи
Всеки 2D разрез или детайл е свързан към 3D модела. Когато 3D конструкцията е била променена, монтажните планове са маркирани като стари и могат да бъдат актуализирани с кликването на един бутон. Parabuild ще извлече най-новата информация от 3D конструкцията, за да актуализира изгледите и количествените сметки. При това, Parabuild ще запази непокътнати съществуващите ви размери и забележки. Когато една част е преместена или променена, всички размери или забележки, които се отнасят към тази част ще се актуализират, така че да измерят новото местоположение на частта.
Image
DWG чертежи
Всички генерирани чертежи се съхраняват във формата DWG, който е най-често срещаният и използван формат за 2D чертежи. Може да изберете дали да запазите работните чертежи в същия чертеж като 3D модела или като отделни чертежи.
 
DWG чертежи
Всички генерирани чертежи се съхраняват във формата DWG, който е най-често срещаният и използван формат за 2D чертежи. Може да изберете дали да запазите работните чертежи в същия чертеж като 3D модела или като отделни чертежи.
Размери от AutoCAD/BricsCAD
За разлика от другите софтуерни продукти за стоманено детайлиране, Parabuild начертава автоматичните размери директно с тези видове, които се предлагат в AutoCAD и BricsCAD. Това ви улеснява значително при редактирането на чертежи.
Удобни инструменти за размери
Parabuild предлага инструменти за чертане и редактиране на верижни и линейни размери по ефективно от инструментите на AutoCAD.
Размери от AutoCAD/BricsCAD
За разлика от другите софтуерни продукти за стоманено детайлиране, Parabuild начертава автоматичните размери директно с тези видове, които се предлагат в AutoCAD и BricsCAD. Това ви улеснява значително при редактирането на чертежи.
Удобни инструменти за размери
Parabuild предлага инструменти за чертане и редактиране на верижни и линейни размери по ефективно от инструментите на AutoCAD.

Анотации   

Parabuild може да чертае размери във вашите монтажни планове автоматично. Вие може да добавите и анотации ръчно чрез използването на гъвкавите инструменти, които са създадени за тази цел. Това са някои от видовете анотации, които са налични по подразбиране: номер на съединението, номер на позицията, име на частта, ниво, диаметър на отвора, данни за отвора, коментар,… Инструмента е гъвкав и ви позволява да създавате свои собствени видове анотации.

Директно от 3D модела

Тъй като Parabuild извлича частите и съединенията директно от 3D стоманената конструкция, монтажните планове са точни и проектантите могат да разчитат на информацията в 2D детайлите. Това помага за избягването на много проблеми и грешки, които могат да се появят при производството.
Image
Изометричен изглед на стълбище с марки

Анотации   

Parabuild може да чертае размери във вашите монтажни планове автоматично. Вие може да добавите и анотации ръчно чрез използването на гъвкавите инструменти, които са създадени за тази цел. Това са някои от видовете анотации, които са налични по подразбиране: номер на съединението, номер на позицията, име на частта, ниво, диаметър на отвора, данни за отвора, коментар,… Инструмента е гъвкав и ви позволява да създавате свои собствени видове анотации.

Директно от 3D модела

Тъй като Parabuild извлича частите и съединенията директно от 3D стоманената конструкция, монтажните планове са точни и проектантите могат да разчитат на информацията в 2D детайлите. Това помага за избягването на много проблеми и грешки, които могат да се появят при производството.
Image
Изометричен изглед на стълбище с марки
Image
Спецификация, която е дадена във формата на таблица в монтажния план
Гъвкаво генериране на количествени сметки
Чертежа на количествени сметки е стандартна таблица, която може да се персонализира. Изготвянето на перфектната сметка в DWG шаблонен файл е много лесно и местоположението на сметката в детайлния чертеж може да бъде променяно. Съдържанието на количествената сметка е извлечено директно от 3D конструкцията.
Image
Спецификация, която е дадена във формата на таблица в монтажния план
Гъвкаво генериране на количествени сметки
Чертежа на количествени сметки е стандартна таблица, която може да се персонализира. Изготвянето на перфектната сметка в DWG шаблонен файл е много лесно и местоположението на сметката в детайлния чертеж може да бъде променяно. Съдържанието на количествената сметка е извлечено директно от 3D конструкцията.
Разрези и детайли

Можете да създавате нов детайл, разрез или общ изглед от 2D листа или от 3D модела. Изгледите и разрезите могат да бъдат манипулирани в 3D модела чрез използването на камерата. Някои от допълнителните инструменти на камерата:

  • Simple front/back view limitation
  • Box view limitation
  • Изключване на някои слоеве
  • Изключване/изолиране на някои обекти
  • Разглеждайте настройките за показване като скрити линии, оси, отвори, щриховка и др.
Image
Близък план на детайлни изгледи в монтажни планове
Разрези и детайли

Можете да създавате нов детайл, разрез или общ изглед от 2D листа или от 3D модела. Изгледите и разрезите могат да бъдат манипулирани в 3D модела чрез използването на камерата. Някои от допълнителните инструменти на камерата:

  • Simple front/back view limitation
  • Box view limitation
  • Изключване на някои слоеве
  • Изключване/изолиране на някои обекти
  • Разглеждайте настройките за показване като скрити линии, оси, отвори, щриховка и др.
Image
Близък план на детайлни изгледи в монтажни планове