Детайлиране на стомана в 3D

Детайлиране на стомана в 3D

Image
Ефективно моделиране на 3D стоманени конструкции
Крайната цел на Parabuild е да направи проектантите, инженерите и производителите на стомана възможно най-продуктивни. Затова, перфектният софтуер за конструкции трябва да е интуитивен, удобен за потребителя, ефективен и гъвкав. Тъй като детайлирането на стомана включва много части, Parabuild се грижи моделирането да е бърз и лесен процес.
Мощна система за съединения и шаблонни конструкции
Parabuild разполага с мощна система за съединения и шаблонни конструкции. Обширната библиотека със стандартни съединения е не само удобна и лесна за използване, но и всяко едно съединение е създадено с използването на инструменти, които са достъпни за всички проектанти, без програмиране. Всяко стандартно или потребителско съединение се намира в шаблон на чертеж, което означава че проектанта може да го адаптира към своите нужди. Parabuild е единственият софтуер за детайлиране на стоманени конструкции, който позволява на потребителя да дефинира всякакъв вид съединение, без програмиране. Новосъздадените съединения са изцяло интегрирани със съществуващата система за съединения за лесно повторно използване във всичките ви проекти. Шаблонните конструкции са създадени по същия базиран на шаблони метод както съединенията и могат да се състоят от всякакъв брой елементи, съединения, динамични масиви и шаблонни конструкции. Примери за предоставените стандартни шаблонни конструкции са връзки, ферми, столици, моряшки стълби и др.
Image
Мощна система за съединения и шаблонни конструкции
Parabuild разполага с мощна система за съединения и шаблонни конструкции. Обширната библиотека със стандартни съединения е не само удобна и лесна за използване, но и всяко едно съединение е създадено с използването на инструменти, които са достъпни за всички проектанти, без програмиране. Всяко стандартно или потребителско съединение се намира в шаблон на чертеж, което означава че проектанта може да го адаптира към своите нужди. Parabuild е единственият софтуер за детайлиране на стоманени конструкции, който позволява на потребителя да дефинира всякакъв вид съединение, без програмиране. Новосъздадените съединения са изцяло интегрирани със съществуващата система за съединения за лесно повторно използване във всичките ви проекти. Шаблонните конструкции са създадени по същия базиран на шаблони метод както съединенията и могат да се състоят от всякакъв брой елементи, съединения, динамични масиви и шаблонни конструкции. Примери за предоставените стандартни шаблонни конструкции са връзки, ферми, столици, моряшки стълби и др.
Image
Image
Бързо и лесно 3D моделиране

Вторият мощен метод за моделиране в Parabuild е Context Modeler – нов инструмент, който да ви помогне да чертаете и детайлирате вашата конструкция лесно и бързо. Никоя сграда не е изцяло стандартна, затова няма брой съединения или шаблонни конструкции, които да отговорят на нуждите ви. Създаден специално за строителната индустрия, Context Modeler помага за бързото и точно чертане на елементи и под-елементи, които са свързани помежду си и адаптивни към промени.

Интерфейсът не може да бъде по-ясен: кажете на Parabuild какво ви трябва с прости думи и посочете мястото където го искате. Parabuild ще начертае временен елемент в зависимост от разположението на курсора и конструктивните елементи в близост до курсора. Движете наоколо курсора и ще ви бъдат предложени различни решения с подобно на магнит прихващане към ъгли или средни точки. Резултатът е нова геометрия, която е била автоматично свързана с основната геометрия чрез геометрични ограничения. Голямото предимство е, че можете да моделирате директно в 3D, без тромави междинни стъпки и пак да разполагате с изцяло свързан модел.

Image
Бързо и лесно 3D моделиране

Вторият мощен метод за моделиране в Parabuild е Context Modeler – нов инструмент, който да ви помогне да чертаете и детайлирате вашата конструкция лесно и бързо. Никоя сграда не е изцяло стандартна, затова няма брой съединения или шаблонни конструкции, които да отговорят на нуждите ви. Създаден специално за строителната индустрия, Context Modeler помага за бързото и точно чертане на елементи и под-елементи, които са свързани помежду си и адаптивни към промени.

Интерфейсът не може да бъде по-ясен: кажете на Parabuild какво ви трябва с прости думи и посочете мястото където го искате. Parabuild ще начертае временен елемент в зависимост от разположението на курсора и конструктивните елементи в близост до курсора. Движете наоколо курсора и ще ви бъдат предложени различни решения с подобно на магнит прихващане към ъгли или средни точки. Резултатът е нова геометрия, която е била автоматично свързана с основната геометрия чрез геометрични ограничения. Голямото предимство е, че можете да моделирате директно в 3D, без тромави междинни стъпки и пак да разполагате с изцяло свързан модел.

Геометрични ограничения
Движещата сила зад опростения, но мощен интерфейс са геометричните ограничения. Те са автоматизирани в Parabuild и всички геометрични обекти са свързани един с друг чрез използването на прости геометрични правила (паралел, разстояние) и изчислени от инструмента за решаване на геометрия. Това позволява повторното използване на съединения и шаблонни конструкции и прави лесно актуализирането на чертежите ви, когато са необходими промени.
Image
Геометрични ограничения
Движещата сила зад опростения, но мощен интерфейс са геометричните ограничения. Те са автоматизирани в Parabuild и всички геометрични обекти са свързани един с друг чрез използването на прости геометрични правила (паралел, разстояние) и изчислени от инструмента за решаване на геометрия. Това позволява повторното използване на съединения и шаблонни конструкции и прави лесно актуализирането на чертежите ви, когато са необходими промени.
Image