Съединения

Съединения

Създаването на съединение между елементите е лесно и се извършва чрез избиране на елементи и избор на типовите съединенията от филтрирания списък, който Parabuild предлага. Това означава, че няма да ви се налага да се ровите из стотици съединения, за да намерите онези които ви трябват. При избиране, съединението и всичките му части и болтове се начертава моментално на екрана и модификациите се правят в графичен диалогов прозорец, където всяка промяна се показва веднага върху конкретния 3D модел.
Лесно свързване на елементи
Създаването на съединения е съществена част от детайлирането на стомана. Големият брой позиции, болтове, срезове и отвори, които трябва да бъдат добавени и големият брой различни типове стоманени съединения, налага да имате бърза, гъвкава, точна и лесна за използване система за съединения.
Image

Библиотека със съединения

Parabuild разполага с библиотека от стотици стандартни съединения.

Тези съединения всъщност са базирани на шаблони на чертежи, които съдържат геометрични правила за съхраняване на геометрията, правилата и поведението на съединението. Шаблоните на стандартните съединения могат да бъдат модифицирани, за да отговаря на специфични изисквания, ако е необходимо. Някои от видовете стандартни съединения са:

 • Съединения работещи на срязване  (опорно ребро, ..)
 • Съединения работещи на огъване (снаждания, болтови съединения, ..)
 • Съединения с ъглови профили (единични, двойни, …)
 • Възлови плочи (различен брой пръти и различни профили)
 • Фланцеви съединения с вути
 • Опорни плочи

Библиотека със съединения

Parabuild разполага с библиотека от стотици стандартни съединения.

Тези съединения всъщност са базирани на шаблони на чертежи, които съдържат геометрични правила за съхраняване на геометрията, правилата и поведението на съединението. Шаблоните на стандартните съединения могат да бъдат модифицирани, за да отговаря на специфични изисквания, ако е необходимо. Някои от видовете стандартни съединения са:

 • Съединения работещи на срязване  (опорно ребро, ..)
 • Съединения работещи на огъване (снаждания, болтови съединения, ..)
 • Съединения с ъглови профили (единични, двойни, …)
 • Възлови плочи (различен брой пръти и различни профили)
 • Фланцеви съединения с вути
 • Опорни плочи

Потребителски дефинирани съединения

Не само, че обширната библиотека със стандартни съединения е удобна и лесна за използване, но и всяко от тях се създава с помощта на инструменти, достъпни за всички потребители, без да се изисква програмиране. Всяко стандартно или потребителско съединение се намира в шаблон на чертеж, което означава, че проектанта може да го адаптира към собствените си нужди.

Parabuild е единственият софтуер за стоманени конструкции, който позволява на потребителите да дефинират всякакъв вид съединение без програмиране. Новосъздадените съединения са безпроблемно интегрирани със съществуващата система за съединения за лесно повторно използване във всичките ви проекти.

Image

Потребителски дефинирани съединения

Не само, че обширната библиотека със стандартни съединения е удобна и лесна за използване, но и всяко от тях се създава с помощта на инструменти, достъпни за всички потребители, без да се изисква програмиране. Всяко стандартно или потребителско съединение се намира в шаблон на чертеж, което означава, че проектанта може да го адаптира към собствените си нужди.

Parabuild е единственият софтуер за стоманени конструкции, който позволява на потребителите да дефинират всякакъв вид съединение без програмиране. Новосъздадените съединения са безпроблемно интегрирани със съществуващата система за съединения за лесно повторно използване във всичките ви проекти.

Image
Персонализиране без програмиране

Стандартните съединения и шаблонни конструкции в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите.

Това означава, че е възможно да се модифицират съществуващи съединения или да се добавят нови персонализирани съединения без наемането на програмист или писането на код.

Image
Откриване на колизии в реално време

Parabuild автоматично ще открие колизии между елементите по време на редактиране на съединения и шаблонни конструкции.

Проверява се и разстоянието между болтовете и отворите към краищата / отвор към отвор.

Персонализиране без програмиране

Стандартните съединения и шаблонни конструкции в Parabuild са изцяло дефинирани чрез използването на геометрични ограничения в шаблоните на чертежите.

Това означава, че е възможно да се модифицират съществуващи съединения или да се добавят нови персонализирани съединения без наемането на програмист или писането на код.

Image
Откриване на колизии в реално време

Parabuild автоматично ще открие колизии между елементите по време на редактиране на съединения и шаблонни конструкции.

Проверява се и разстоянието между болтовете и отворите към краищата / отвор към отвор.

Копиране на умни съединения

Smart copy е инструмент, създаден специално за съединения в Parabuild, както за стандартни така и за персонализирани. Той ви позволява да копирате съединение с всичките му части, болтове и разрези към други елементи, а новите елементи могат да имат различна ориентация и размери спрямо оригинала. Изместените стойности ще се копират заедно със съединението, а новите части ще бъдат преизчислени, за да се вместят в новите елементи.

Image
Копиране на умни съединения

Smart copy е инструмент, създаден специално за съединения в Parabuild, както за стандартни така и за персонализирани. Той ви позволява да копирате съединение с всичките му части, болтове и разрези към други елементи, а новите елементи могат да имат различна ориентация и размери спрямо оригинала. Изместените стойности ще се копират заедно със съединението, а новите части ще бъдат преизчислени, за да се вместят в новите елементи.

Image

Редактиране на съединения

Редактора на съединения предлага визуално представяне на наличните настройки за стандартни съединения, което прави съединенията много интуитивни и лесни за научаване. Всякакви промени направени в редактора се нанасят върху 3D модела на момента. Вие можете и да съхранявате и зареждате свои собствени стойности на параметрите за тези ситуации в които често използвате едни и същи съединения.

Масово редактиране на съединения

Всякакъв брой съединения може да бъде редактиран по всяко време; ако разполагате със стотици еднакви съединения в една конструкция, вие можете да изберете всички от тях и да ги модифицирате за секунди.

Image

Редактиране на съединения

Редактора на съединения предлага визуално представяне на наличните настройки за стандартни съединения, което прави съединенията много интуитивни и лесни за научаване. Всякакви промени направени в редактора се нанасят върху 3D модела на момента. Вие можете и да съхранявате и зареждате свои собствени стойности на параметрите за тези ситуации в които често използвате едни и същи съединения.

Масово редактиране на съединения

Всякакъв брой съединения може да бъде редактиран по всяко време; ако разполагате със стотици еднакви съединения в една конструкция, вие можете да изберете всички от тях и да ги модифицирате за секунди.

Image
Безрежимно редактиране
Редактора на съединения не ви спира да правите и други неща по чертежа. Можете да правите промени, измервания или да редактирате други съединения, докато редактора е отворен и на разположение да правите по-нататъшни промени.
Image
Стандарти за съединения

Parabuild разполага със съвременна система за стандартизация на съединения. Тя е достъпна за проектанта под формата на таблица в която могат да се задават правила, стандартен списък със стойности, закръгления или уравнения, базирани на геометрията на съединенията. Когато се създават нови съединения, Parabuild ще изчисли стойностите по подразбиране на базата на правилата в тези таблици.

Ако не е необходима толкова детайлна стандартизация, стойностите по подразбиране могат да бъдат повлияни от глобалните параметри и списъци със стандартни размери и дебелини.

Безрежимно редактиране
Редактора на съединения не ви спира да правите и други неща по чертежа. Можете да правите промени, измервания или да редактирате други съединения, докато редактора е отворен и на разположение да правите по-нататъшни промени.
Image
Стандарти за съединения

Parabuild разполага със съвременна система за стандартизация на съединения. Тя е достъпна за проектанта под формата на таблица в която могат да се задават правила, стандартен списък със стойности, закръгления или уравнения, базирани на геометрията на съединенията. Когато се създават нови съединения, Parabuild ще изчисли стойностите по подразбиране на базата на правилата в тези таблици.

Ако не е необходима толкова детайлна стандартизация, стойностите по подразбиране могат да бъдат повлияни от глобалните параметри и списъци със стандартни размери и дебелини.