Context Modeler

Context Modeler

Бързо и лесно моделиране на конструкции

Когато библиотеката със стандартни шаблонни конструкции  и съединения не е достатъчна за завършването на конструкцията е важно не само да имате възможност да създадете и позиционирате геометричните обекти бързо и лесно, но тези обекти трябва също така да са лесни за модифициране и трябва да реагират на промените в свързани геометрични обекти.

За да отговори на това изискване, Parabuild разполага с инструмента Context Modeler – интерфейс, който комуникира с потребителя по най-естествения начин, с други думи интерфейс, който е вдъхновен от начина по който комуникират един с друг: предложете базов контекст и посочете към желаното място.

Бързо моделиране на рамки

За добавяне на индивидуални конструктивни елементи като греди, колони, стълбове, подови ферми и столици, използвайте инструмента Context Modeler за максимална продуктивност. Движете курсора наоколо и Parabuild ще ви предложи разумни решения, базирани на местоположението на курсора, наличните елементи и допълнителен достъпен контекст. Кажете на софтуера какво искате и посочете към мястото, където го искате и новият елемент е автоматично прикрепен към координатната мрежа, свързвайки елементи или рамки.

Интуитивен интерфейс

Потребителският интерфейс не може да е по-ясен: кажете на Parabuild какво ви е необходимо като кликвате върху изображенията, които приличат на това, което ви трябва и посочете към общото местоположение, където ви трябва. Parabuild ще начертае временен елемент зависим от местоположението на курсора и конструктивните елементи в близост до курсора. Движете курсора наоколо и ще ви бъдат предложени различни решения, с подобно на магнит прихващане към ъгли или средни точки.

Автоматично свързани геометрични обекти

Резултатът е нова геометрия, която е била автоматично свързана с основните геометрични обекти, чрез използването на геометрични ограничения. След това вие все още можете да промените стойностите на размерите или да изберете други референтни геометрични обекти, когато е необходимо.

Бързо моделиране на елементи

В случаите когато стандартните съединения и шаблонни конструкции не са достатъчни, създавайте позиции с минималния усилия като използвате Context Modeler. След като сте избрали вида на позицията, преместете курсора през модела и Parabuild ще ви предложи поставяне на позиция, отговаряща на тази локация и контекст в реално време. Новата позиция е автоматично свързана към съответния елемент(и) или части и ще се актуализира когато те се променят. Всичко това означава, че можете да начертаете повечето позиции без промяна на изгледа или UCS и с минимален брой кликвания и пак да разполагате с по-мощен, интелигентен 3D модел.

Image
Адаптивен 3D модел

Координатната мрежа, конструктивната рамка, съединенията, частите и болтовете са свързани и се адаптират при необходимост. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира, а когато рамката се промени съединенията ще се адаптират. Резултатът от това е не просто в повишаване на производителността по време на ревизии, но и представлява възможност за повторно използване на някои често начертавани строителни компоненти.

Image
Адаптивен 3D модел

Координатната мрежа, конструктивната рамка, съединенията, частите и болтовете са свързани и се адаптират при необходимост. Когато мрежата се промени, рамката ще се адаптира, а когато рамката се промени съединенията ще се адаптират. Резултатът от това е не просто в повишаване на производителността по време на ревизии, но и представлява възможност за повторно използване на някои често начертавани строителни компоненти.

Директно редактиране

Когато използвате Context Modeler, кликнете върху дадена част, за да покажете всичките размери, които определят нейното местоположение и размер. Без диалогов прозорец и директно върху вашият 3D чертеж. Плъзнете размерите, за да промените размера. Кликнете върху бутон за референции, за да промените референтната част(и).

Image
Директно редактиране

Когато използвате Context Modeler, кликнете върху дадена част, за да покажете всичките размери, които определят нейното местоположение и размер. Без диалогов прозорец и директно върху вашият 3D чертеж. Плъзнете размерите, за да промените размера. Кликнете върху бутон за референции, за да промените референтната част(и).

Image
Image
Лесно завъртане

Ако ориентацията, предложена от Context Modeler не е тази, която ви е необходима, използвайте стрелките на клавиатурата или бутоните на екрана, за да обърнете към следващата ориентация, която отговаря на нуждите ви. Не е необходимо да въвеждате ъгли или референтни точки.

Image
Лесно завъртане

Ако ориентацията, предложена от Context Modeler не е тази, която ви е необходима, използвайте стрелките на клавиатурата или бутоните на екрана, за да обърнете към следващата ориентация, която отговаря на нуждите ви. Не е необходимо да въвеждате ъгли или референтни точки.

Опростено контекстуално въвеждане

Кажете на Context Modeler какво ви е необходимо чрез прости видове като греда, колона, ребро, фланцева плоча и също така концепции като плоча/ос/мрежа подравнявания или отвътре/отвън на профила на елемент. Трябва да поставите елемент в задната част на друг елемент? Няма нужда да променяте изгледа или UCS, а просто да кликнете върху контекстуалния бутон „Back Side” и Context Modeler ще се погрижи за останалото. Предоставянето на такъв тип контекст помага за намаляване на опциите и стигане до завършена геометрия по-бързо.

Image
Опростено контекстуално въвеждане

Кажете на Context Modeler какво ви е необходимо чрез прости видове като греда, колона, ребро, фланцева плоча и също така концепции като плоча/ос/мрежа подравнявания или отвътре/отвън на профила на елемент. Трябва да поставите елемент в задната част на друг елемент? Няма нужда да променяте изгледа или UCS, а просто да кликнете върху контекстуалния бутон „Back Side” и Context Modeler ще се погрижи за останалото. Предоставянето на такъв тип контекст помага за намаляване на опциите и стигане до завършена геометрия по-бързо.

Image
Image
Моделиране директно в 3D
Използването на този метод означава прескачане на тромавите стъпки на смесеното 2D/3D моделиране и вместо това да свършите всичко директно в 3D.
Image
Моделиране директно в 3D
Използването на този метод означава прескачане на тромавите стъпки на смесеното 2D/3D моделиране и вместо това да свършите всичко директно в 3D.